Siste artikler

Troen på utenomjordiske – i skjæringspunktet mellom religion og science fiction

For mange er UFO-er og utenomjordiske vesener noe som hører hjemme i underholdningens sfære. I TV-serier som The X-files, Roswell og Ancient Aliens har vi fått innblikk i det som for UFO-religiøse ikke bare er god underholdning, men også en religiøs fortelling. Hvordan konstruerer UFO-religiøse en religiøs historiografi?


Av Maria Antonie Sæther (publisert 14.2.2017) Les mer »

Alternativ medisin. Legitimering og konsekvenser


Alternative behandlinger er blitt en delvis integrert del av kulturen. Hvordan og hvor passer den inn, hvordan blir den legitimert, og hva slags konsekvenser kan vi tenke oss?


 

Av Sigrid Baardsdatter Kleveland (publisert 23.01.2017) Les mer »

Relativt feil


Hvor feil og hvor riktig er det?

Det å ha rett og det å ta feil er sjelden absolutter når det kommer til komplisert kunnskap. Vi tar kanskje i én forstand alltid litt feil, men litt mindre feil over tid, ettersom vi forhåpentlig tilnærmer oss gradvis bedre bilder av verden. Få har fortalt hvordan feil kan være relativt, klarere og enklere enn Isaac Asimov i denne klassiske artikkelen.

Av Isaac Asimov. Les mer »

11 myter om konspirasjonstro


En gang i verden var det marginalt og morsomt når en akademiker så på konspirasjonsteorier. Nå er det et felt i blomstring, med en del ugress.

Samtidig blomstrer både god, middels og svak journalistikk om det samme. Og på sosiale medier spres både teoriene og diagnoser på teoretikerne med generøs hånd. Her er noen knipper påstander og hva forskningstilstanden tilsier om dem.

Av Asbjørn Dyrendal

Les mer »

Konspirasjonsteori og vold (2)


Tro på og bruk av konspirasjonsteorier er ikke forbeholdt marginale krefter. Myndigheter kan også bruke dem, og de har et ekte voldsapparat. Bruken av dette voldsapparatet kan drives av frykten for subversjon – av for eksempel konspirasjonstroende.

Av Asbjørn Dyrendal
Les mer »

Nostradamus – en vellykket spåmann


Det er et utall mennesker som påberoper seg spesielle evner. Noen få oppnår suksess og berømmelse. Nostradamus har i den sammenheng utvilsomt lykkes. Er det så noe mer? Ronnie Johanson har sett på mannen, hans spådommer, og bruken av dem i ettertid.

Av Ronnie Johanson (publisert 12.9.2015) Les mer »

Kjønn og konspirasjonstro


Det virker å være en vanlig antagelse at menn er mer tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier enn kvinner. Hva vet vi egentlig om dét?

Av Asbjørn Dyrendal Les mer »

Konspirasjonsteori og vold (1)


Konspirasjonsteorier knyttes ofte til vold i offentlig debatt. Det er ikke direkte galt, men hvis det gjaldt alt og alle hele tiden, ville samfunnet vært betraktelig mer voldelig. Forholdet er mye mer komplisert enn som så.

Av Asbjørn Dyrendal
Les mer »

Konspirasjonsteorier fordreier og avleder


Konspirasjonsteorier er uttrykk for en spesifikk historisk-kulturell prosess, skriver Michael Butter, og de bør ses som en spesifikk genre populistisk diskurs. Genren kjennetegnes blant annet av at den fordreier i saksfremstilling, avleder om skyld eller begge deler. Hva betyr det? 

Av Asbjørn Dyrendal Les mer »

Konspirasjonssnakk, tro og mistillit


For en tid tilbake ble jeg invitert til å holde foredrag om konspirasjonsteori med utgangspunkt i spørsmålet om hvorfor folk tror så mye rart. Det siste er et godt spørsmål hvis man er forberedt på en lang redegjørelse for hvordan folk danner oppfatninger om verden.

Hvis man betoner ”rart” blir det nok et morsommere foredrag. Det blir imidlertid ikke nødvendigvis spesielt interessant for å få noen videre innsikt i konspirasjonskulturen. For er det virkelig slik at konspirasjonstroende tror på hva som helst? Hva betyr det egentlig når det unektelig ser sånn ut?

Av Asbjørn Dyrendal

Les mer »

Rykter, sladder, sagn og konspirasjonsteorier


Rykter og sladder er overalt. Ingen bør være overrasket over at de også er viktige i konstruksjon og spredning av konspirasjonsteorier.
Av Asbjørn Dyrendal

Les mer »

Konspirasjonenes tidsalder?


Internett har utvilsomt gjort konspirasjonslore enklere tilgjengelig. Som så mye annet. Betyr det at konspirasjonsteoriene dermed er blitt mer utbredt? Svaret er at det er litt mer komplisert.
Av Asbjørn Dyrendal Les mer »

Performativ ekspertise og andre eksperter


Det handler om tillit. Verden er for sammensatt og kunnskapsfeltene for mange til at vi alle kan beherske dem. Men kan vi stole på at det er noen andre som gjør det?

Det enkle svaret er ”nei”. Ikke ubetinget, ikke hele tiden, og ikke uten tvisyn: hvilke interesser har de, og i hvilken grad er det med på å styre hva de sier?

Av Asbjørn Dyrendal Les mer »

Nettverkssalg og kvakksalveri hånd i hånd


Nettverkssalg kan være dypt problematisk. Ikke bare er det særdeles mange eksempler på at de fungerer som ren svindel, mange av de varer som selges gjennom slike nettverk, selges i det skjulte med høyst tvilsomme påstander om effekt.

Av Bjarne Fosse (20.2.2014) Les mer »

Avklaring om Skepsis og Folkeopplysningen.


Foreningen Skepsis har ikke vært involvert i TV-programmet Folkeopplysningen på NRK, verken som initiativtagere, rådgivere eller medvirkende i produksjonen.

 

Folkeopplysningen» er ene og alene produsert av Teddy tv i samarbeid med NRK.
Se for øvrig kommentar fra en av programlederne her: Tankesmed – Konspirasjoner og Skepsis

TAM-debatt om «alternativ medisin»


De ekstremt oppmerksomme vil legge merke til at diverse gamle innlegg plutselig dukker opp i «siste trackbacks» og at både de og en rekke andre har fått taggen «blogg».

 

Litt underlig, i og med at det ligger på bloggen? Ikke egentlig. Vi holder på å legge om sidene til noe litt mer integrert, og arbeidsgjengen nærmer seg et punkt hvor vi tror på at det kan bli synlig noen gang.

 

I mellomtiden skjer kanskje ikke all verden, men den som vil og ikke har gjort det, kan jo se på denne debatten fra TAM 2012.

 

 

Skeptisk til populærpsykologi: Den beste boka om psykologi jeg har lest på aldri så lenge


Denne boka er for deg. For her står ikke bare mytene du har hørt så mange ganger – men hvorfor de ikke stemmer, hva forskninga sier om dem, og hvilken kjerne av sannhet de evt. har.

 

Sumliminal persepsjon. ESP. Løgndetektorer. 10% hjernekapasitet. Endring av arvbare egenskaper. Å snakke ut om det.

 

Det er sjelden jeg inderlig ønsker at ei bok var å få på norsk. Språket er greit og rimelig uakademisk, men erfaringsmessig er de som trenger boka mest ikke de støeste i denne type engelsk.

 

Jeg er særlig fascinert av én av mytene – om at folk tror at vi ser ved at vi sender partikler ut fra øynene. Jeg husker jeg fra jeg var liten at jeg lurte veldig på dette med syn – ville ikke lyset som ting sendte ut krysse hverandre? Hva med lys som treffer øynene i vinkel? Men selv om jeg har lest superhelt-tegneserier fra før jeg kunne lese, har jeg aldri trodd at øynene våre sender ut partikler (for all del, jeg har trodd alskens annet rart, og det gjør jeg sikkert ennå).

 

Boka går ikke bare gjennom mytene, men diskuterer grunnlaget for dem i kapittelet før debunkinga begynner – og lister opp massevis av utsagn i tillegg til de femti som blir gjennomgått grundig. Erfaringsmessig vil ikke kapitelet om arv/miljø gjøre noe med folks tro på at arvelig betyr uforanderlig, men jeg har savnet en akademisk tekst om det. Det er også et av poengene til forfatterne: Disse mytene blir aldri gjennomgått i faglitteraturen. Det blir presumptivt antatt at dersom du har det grunnleggende inne, vil du skjønne dette av deg sjøl.

 

Noe som rimer dårlig med at så mange tror at vi ser ved at det kommer partikler ut av øynene, eller at arvelig betyr uforanderlig.

 

Ingen skeptiker bør være uten denne boka. Da får det heller være at forfatterne ikke helt er uten tro på myter selv …

 

50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior

 

 

 

– Rolf Marvin Bøe Lindgren

Det er ikke Nibiru alt som glimrer (med sitt fravær)

Den var kjent for babylonerne, kommer veldig snart nær en planet du kjenner godt, og sprer ødeleggelse og død i stor skala. Eller kanskje ikke. Mytologien rundt den hypotetiske planeten Nibiru er moderne og standhaftig, selv om dens forkjempere ikke er så mange. På tross av feilslåtte profetier og kollisjon med det meste som finnes av kunnskap spres det dystre budskapet daglig. Blant annet ved hjelp av bildebevis som skal demonstrere sannheten. I denne artikkelen tar astrofysiker Terje Fredvik et blikk på disse bildebevisene.


Av Terje Fredvik (publisert 4.10.2010)

Les mer »

From the Spirit to the Brain: The Transition From Parapsychological to Neurological Models of Explaining Near-Death Experiences

Near-Death Experiences are often used as anecdotal evidence of some sort of afterlife. They were discovered as a datum for scientific study at a late date, and when it was studied, it tended to be marginalized. In this article Austin Case traces the development of the study of NDEs and their possible explanations from an early, parapsychological phase to more recent, neurological models.

By Austin C. Case (published 06.07.2010)


Les mer »

«Jordskjelvmaskinen» HAARP? Fantasifull og umulig fysikk i en konspirasjonsteori

HAARP.jpg Konspirasjonskultur varierer med tid og sted, og hver gir sine sentrale tema. I den dominerende anglo-amerikanske kretsen norsk konspirasjonskultur låner fra er ionosfæreobservatoriet HAARP en gjenganger. Det er etterhvert knapt den katastrofe eller merkverdighet, fra jordskjelv til tankekontroll, hvor dette observatoriet ikke er blitt beskyldt for å ha en finger med i spillet. Ofte med noen nokså fantasifulle forklaringer fra misforstått fysikk. I denne artikkelen tar Alvin Brattli et blikk på noen av teoriene rundt HAARP som «jordskjelvmaskin» og viser hvorfor de er gale.

Av Alvin Brattli (publisert 04.06.2010)


Les mer »

Himalayasalt – et rent lureri

Verden er full av varer som markedsføres for langt mer enn de kan holde. Det ene mirakelproduktet etter det andre selger seg på de forunderligste vis, med løfter om både vidunderlige og underlige virkninger. Vi har alt fra det banale tøv til dingser og kosstilskudd som reparerer alle livets skader. Det er umulig å rekke over det hele, men vi kan i det minste begynne et sted. Og vi begynner med noe enkelt og hverdagslig: salt. Nå nytt og forbedret, fordi det er gammelt og spesielt. Eller er det nå det?


Av Karsten Eig (publisert 25.03.2010) Les mer »

Joseph Smith – mormonernes profet

Mormonerkirken, Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellige har lenge vært av verdens raskest voksende trossamfunn. Men det startet smått og omstridt, med beskyldninger om svindel, med episoder av voldelig konflikt og moralske kontrovers. Mye av det var knyttet til visjonene til én karismatisk person: den amerikanske profeten Joseph Smith. Her får du hans historie fra oppvekst via engelen Moronis gulltavler til «generalløytnanten» som ble lynsjet av en rasende mobb.


Av Olav Hammer (publisert 14.02.2010)

Les mer »

Sub rosa: Om koder, konspirasjoner og en som ikke skrev Shakespeare

Hvilken sammenheng er det mellom vitenskapsfilosof og statsmann Francis Bacon, William Shakespeare og frimurerne? Og hvem er de mystiske rosenkreutzerne? Den siste tiden har en gammel teori fått nytt liv på norsk fjernsyn. Petter Amundsens serie om Shakespeares skjulte koder har vekket et mysteriesugent folk og engasjerer mange. Egil Asprem har tatt en liten julepause for å se litt nærmere på noen av spørsmålene.


Av Egil Asprem (publisert 27.12.2009)
Les mer »

Hypnose, røyk og (lommebok)slanking

mesmerism Det siste året har nettavislesere sett en kraftig reklamekampanje for hypnose mot overvekt og røyking. Fjernsynshypnotisøren Torgrim Holte har solgt dette som DVD med antydninger om at det virker for «ni av ti». Hvor god er dokumentasjonen? Virker slikt i det hele tatt, eller skal vi ta det med samme mengde salt som resten av «informasjonen» det landskapet som selger produktet formidler?


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 23.11.2009) Les mer »

Angst, død og religion:”Terror Management Theory” som religionsteori – en kritisk diskusjon

tilbe Verden flyter av folkelige religionsteorier, som ofte henspeiler på forlengst utdatert forskning og personlige sym- og antipatier. Forskningen har beveget seg. Selv om det ligger utenfor Skepsis primære interesser, tar vi denne gangen turen innom en fyldigere religionsvitenskapelig diskusjon av nyere religionsteori. Utgangspunktet for denne masteroppgaven er én av de omdiskuterte variantene som nettopp ligger nært opp til en folkelig, religionskritisk variant om religion som respons til vår egen dødelighet: Terror Management-teori.


Av Per-Arne Larsen (publisert 22.10.2009) Les mer »

Ondskapsforståelse i New Age: En diskursanalyse av magasinet Visjon.

visjontidsskr «New Age» blir ofte sagt å ha et monistisk og mildt livssyn, der det ikke er plass til ondskapens krefter. Men verden er likevel full av problematiske fenomen og hendelser, og det store «paradigmeskiftet» lar stadig vekk vente på seg. Hvordan takles dette ideologisk? Med henvisning til store og små sammensvergelser? I denne masteroppgaven i religionsvitenskap ser Jørgen Lie nærmere på ondskapsforståelsen som viser seg i tre årganger av Alternativt Nettverks magasin Visjon, og visjonene viser seg å inkludere mer mørke enn man kanskje venter.


Av Jørgen Lie (publisert 27.09.2009)
Les mer »

Lingvisters fornemmelse for snø

eskimosnø Har eskimoer et uendelig antall ord for snø? Ikke det? Men hvorfor tror så mange av oss det, og hva sier det noe om? Eskimospråk, oss selv, eller om begge deler og vel så det? Lingvist Eli Anne Eiesland rydder opp i språk, myter og tenkning rundt språk, folk og idéer i denne artikkelen.

Av Eli Anne Eiesland (publisert 02.09.2009)


Les mer »

Hvor ble det av de multiple personlighetene?

drjekyllmrhydeTeorier om multippel personlighetsforstyrrelse har gått på en kraftig smell internasjonalt. Norge er et av få land der teorien får økt innflytelse. Blant annet presenteres det som en «offervennlig» teori. Men det slår begge veier. I norsk rett ble det i 2008 for eksempel argumentert for at en morder handlet i en «annen personlighetstilstand» og dermed kunne ha krav på nedsatt straff. Det er ikke første gang. I denne artikkelen skisseres hva idéene bak MPF er, og hva som er galt med dem.

Av Tor Erik Nysæter & Leif Edward Ottesen Kennair (publisert 14.08.2009)


Les mer »

Sammensvergelser og fornektelse

voodoohistoriesDøde kjendiser og store hendelser påkaller konspirasjonsteorier. Med Michael Jacksons død og 40-årsjubileet for månelandingen har det vært en del snakk om slike teorier i sommer. Det finnes større og viktigere teorier. Her er en omtale av et knippe på fire nye bøker som tar for seg slike, de hendelser, individ og den kultur de springer ut av.

Av Asbjørn Dyrendal (publisert 22.07.2009)


Les mer »

”Hjelp meg å hjelpe deg.” En diskursanalytisk undersøkelse av overføringen av New Age-diskurs i et utvalg av selvhjelpslitteratur

choprawoo Selvhjelpslitteraturen er en populær genre. Det er også en viktig formidlingskanal for ideologier om selv og samfunn. Ikke minst formidler mye av den New Age-ideologi. I denne artikkelen gis det et kritisk, analytisk blikk på hva som formidles, på noen virkemidler og deres effekt. Og på mulige konsekvenser.

Av Per Øyvind Solvang (publisert 01.07.2009)


Les mer »

Oak Island: Snart er skatten vår

oakislandkart1 Få ting bobler mer i blodet enn rykter om en helt fantastisk skatt. Mange har latt seg begeistre av mysteriet på Oak Island utenfor nordøstkysten av Amerika. Det fruktbare og forblåste landskapet nær Nova Scotia gir romantikk og fabuleringer vind i seilene. Vi snakker om intet ringere enn området norrøne oppdagere kalte for Markland, ikke langt unna der Donald Duck fant gullhjelmen som gjorde eieren til keiser av Nord-Amerika.

Av Bjørn Are Davidsen (publisert 04.06.2009)


Les mer »

Uten sans for sannhet? Rudolf Steiner og sansefri forskning

rsteiner Antroposofi har spilt en aldri så liten rolle i årets mini-kontrovers om synskhet og helbredelse. Hva slags fundament hviler denne esoteriske filosofien på? Hva sto egentlig antroposofiens grunnlegger, Rudolf Steiner for, hvorfor kalles det «åndsvitenskap», hvor solid er det og kan den «kunnskap» Steiner kolporterte egentlig anvendes på pålitelig vis?
Det er ikke sikkert Akasha-krøniken har svaret.

Av Bjørn Are Davidsen (publisert 22.02.2009)


Les mer »

Har vitenskapen glemt det overnaturlige? Et vitenskapshistorisk perspektiv på ”åndsdebatten”

zehner”Åndsdebatten” som har herjet norsk offentlighet over årsskiftet 2008/2009 kan gi inntrykk av at vitenskapen har sett bort fra og fortrengt enhver påstand om overnaturlige krefter. Undersøkelsen av evner som klarsyn, telepati og kommunikasjon med de døde er i virkeligheten et av tidenes mest seiglivede forskningsprogram. Litt forenklet dreier det seg om et 140-årig vitenskapelig program som ikke kan vise til ett eneste betydelig gjennombrudd. Vi snakker om den ”psykiske forskningen”, med dens profesjonaliserte avlegger, parapsykologien.

Av Egil Asprem (publisert 02.02.2009)


Les mer »

How is memory affected by traumatic events? An evaluation of the basic tenet of repression theory

freud

The Freudian concept of repression and its modern heir «dissociation» have been much debated in contemporary psychology. The debate has centered on the effect of trauma on memory. In this essay, Mona Hide Klausen reviews briefly elements of the debate and contemporary research findings.

By Mona Hide Klausen (published 17.01.2009)


Les mer »

Trofim Lysenkos pseudobotanikk

Lysenko.jpgAlt er mulig. Du kan dra deg selv opp etter håret, du kan trene opp genene dine, eller snarere: plantene kan trenes opp. Dårlige avlinger kan bli til gode avlinger, og det uten avl. Vi kan oppnå det samme, mye raskere, ved å presse kornet litt! Det er stalinistisk biologi, «lysenkoisme», det handler om.


Av Erik Tunstad (publisert 14.12.2008)

Les mer »

Ondt blod. Tradisjonens fillete vampyrer

bloodties.jpgVampyren slik den har fremstått i bøker og på film har lenge vært en velkledd adelsmann med dragning mot bleke ungpikers halser. Men lenge før denne varianten entret scenen, fantes det en annen vampyr der ute: tradisjonens vampyr. Den er en ganske annerledes skapning. Og langt mer skremmende.


Av Arnfinn Pettersen (publisert 14.11.2008)

Les mer »

Dommedag er her!

dommedag-omslag.jpg Dommedag er endelig kommet – og du kan kjøpe den i en bokhandel nær deg. Det er selvsagt den nyeste Skepsisboken vi snakker om: Dommedag! Verdens undergang før og nå.


Av Arnfinn Pettersen og Asbjørn Dyrendal (publisert 08.10.2008)

Les mer »

Religion som korporativ strategi (del 2)

corporaterel.jpegHva slags religion er det vi finder i korporativ appropriering av religion som disiplinerende strategi? I del 2 av denne hovedoppgaven tar Joel Haviv for seg «erhvervshealeren» Rolf Jackson og konsulent Carsten Sommerskov og ser på deres idéer.


Av Joel Haviv (publisert 26.09.2008)

Les mer »

Religion som korporativ strategi (del 1)

corporaterel.jpegArbeidslivet er fylt av kursvirksomhet og konsulenter som skal bidra til visjoner, forløse potensiale og skape samhold. I denne bransjen finner vi også dem som eksplisitt bidrar til en «korporativ religion» – de skaper religiøse narrativ som integreres i ledelsesstrategier og fungerer som en ny strategi for sosial kontroll i virksomhetene. Denne danske hovedoppgaven kaster kritisk lys på noen nye profeters virksomhet samt en kritisk analyse av erhvervslivets bruk av religion og spiritualitet som nye måter å disiplinere og skape den moderne medarbeider og leder.


Av Joel Haviv (publisert 15.09.2008)

Les mer »

James 1 – Konge i Tåkeland. En rystende fortelling om utsøkt djevelskap rundt et fyrstebryllup i Oslo 1589

james1st.jpg Mannen bak fundamentalistenes yndlingsbibel, James I, hadde mye annet fore også. Blant fyllekuler og utskeielser det er tvilsomt om ville funnet nåde i samme kretser var han også en aktiv forkjemper for heksejakt. I dette utdraget fra Fyrster i tåkeland forteller Rune Blix Hagen den underholdende historien som (kanskje) lå bak kongens heksefrykt.


Av Rune Blix Hagen (publisert 25.08.2008)

Les mer »

Zions vises protokoller – Løgnen som ikke vil dø

big_lie.jpg Den er blitt kalt «begrunnelsen for et folkemord» og «den store løgnen». Påstander om en jødisk-frimurerisk sammensvergelse for verdensherredømme og mot alt godt har gått sin seiersgang verden rundt og lever i beste velgående. Sions vises protokoller er blant de moderne konspirasjonsteorier som understreker at slikt ikke bare er underholdning. I denne artikkelen fra Konspiranoia (2003) gir Dagfinn Rian en liten gjennomgang av løgnen som ikke vil dø.


Av Dagfinn Rian (publisert 10.07.2008)

Les mer »

‘The 2012 Phenomenon’

Tikal_in_sepia_lg.jpg As the year 2012 approaches, apocalyptic visions of the year has achieved newfound popularity. In this MA-thesis, Sacha Defeche investigates the roots of the esoteric apocalypse in 2012 in psychedelic and New Age subculture, and looks at the different types of apocalyptic visions, from Jose Argüelles to David Icke.


By Sacha Defesche (published 17.06.2008)

Les mer »

Satanismens historie. Barnespisende djeveldyrking eller humanisme med horn?

baphomet4.jpgSatanismens historie er først og fremst historien om en idé – om forestillingen om at det midt blant oss skulle leve en gruppe mennesker som snur alt vi holder hellig på hodet. Det er også historien om hvordan man har forfulgt de man har næret slike forestillinger om. Når så selverklærte satanister endelig dukket opp, var de noe ganske annet enn fantasiens djeveldyrkere.


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 26.05.2008)

Les mer »

Kritiske blikk på alternativmedisin

snakeoil.jpg De siste tiårene har det vært investert milliarder internasjonalt i forskning på «komplementær og alternativ medisin» (KAM). Hva viser forskningen og hvordan skal vi lese den? To nye bøker gir deg en grunnleggende innføring med klare svar. Det er voksenopplæring for noen og enhver.


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 08.05.2008)

Les mer »

Mellom himmel og helvete

alver.jpg Alvetro har fått en renessanse de siste par tiårene. Fra å være et folketroselement folk forbandt med eldre tider, er det nå trygt plassert innenfor nypaganismen og nyreligiøsitetens felt. Både i den religiøse håndbokslitteraturen og i populærkulturen er alvene helst gode og fagre. Den gamle troen gjorde imidlertid, som dette utdraget fra Jeanette Skys bok Alver viser, alvene til ambivalente skikkelser, i en uklar posisjon mellom himmel, helvete og vill natur.


Av Jeanette Sky (publisert 21.04.2008)

Les mer »

Forkledd som kunnskap

bok 1 omslag.jpgDen konservative britiske katolikken Damian Thompson har skrevet en drivende god innføring i skeptisisme, med særlig vekt på motefenomener som pseudohistorie og tvilsom kostholdsveiledning.


Av Arnfinn Pettersen (publisert 03.04.2008)

Les mer »

Tidens spøkelser – Zeitgeist og tidsånd

zeitgeist.jpg Er Jesus og alle andre guder egentlig bare fortellinger om solens gang gjennom astrologiske tegn? Står en verdensomspennende konspirasjon bak alt som går galt her i verden? Zeitgeist er en av det siste årets største slagere innen gratis konspirasjonsfilm på nett, med sin egen «Zeitgeist-dag» den 15.mars. I den forbindelse har Bjørn Are Davidsen kikket litt nærmere på påstander og argumenter.


Av Bjørn Are Davidsen (publisert 14.03.2008)

Les mer »

Opprør mot den moderne verden

sedgwick.jpg Tradisjonalismen har kombinert det mystiske med det ekstreme. Den har avfødt både småpussige mystikergrupper og terrorideologi, men blant ideologene finner vi også noen betydelige skikkelser. Mark Sedgwick har gravd frem svært interessante historier og skrevet en spennende og beleven bok om temaet forteller Didrik Søderlind.


Av Didrik Søderlind (publisert 05.03.2008)

Les mer »

Tankernes grænseløse potentiale

TheSecret.jpgDen internasjonale bestselgeren HemmelighetenThe Secret – er den siste i en rekke suksessrike selvutviklingsbøker. Mange knytter denne typen bøker til psykologisk kunnskap. Hva er forholdet mellom psykologien som fag og de tanker som formidles i boken? Hvor godt hold er det i bokens antagelser om mennesket? «Hemmeligheten» blir også beskrevet som gammel og godt beskyttet. Men er dette å «avsløre en hemmelighet,» eller er det bare en resirkulering av en gammel, velkjent oppskrift?


Av Amina Lap og Pia Tobberup (publisert 18.02.2008)

Les mer »

Den største sammensvergelsen

sorensenbok.jpg Hva var egentlig det bayerske Illuminatus? Når ble tanken om at de var en omfattende sammensvergelse født? Hvor mye er sant og hva er det rene oppspinn? Teoriene om Illuminatus er blitt mange gjennom årene. Øystein Sørensen har lest en hærskare av dem, sammen med originalkilder av og om den opprinnelige gruppen. Det er blitt en særdeles underholdende, men også beklagelig betimelig bok.


Av Didrik Søderlind (publisert 02.02.2008)

Les mer »

Med fokus på skadevirkning

lilienfeldbok.jpg Alle synes det er fint om behandling virker. Faktisk vil de fleste si at det bør være et krav at behandling skal virke. Samtidig vil vi ønske å minimalisere de uønskede bivirkningene. Dette tas som en selvfølge for medisinsk behandling, men når vi kommer til psykologisk behandling er både fokuset på virksom behandling og uønskede skadevirkninger langt svakere. Slik bør det ikke være, for også psykologisk behandling kan gjøre skade.


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 16.01.2008)

Les mer »

En fri vilje?

freedomevolves.jpg Hvis Gud vet alt – og styrer alt – hvilken betydning har begrepet ”fri vilje”? Teologer har svar på slike spørsmål, men få av dem tilfredsstiller vitenskapen. Filosofen Daniel Dennett har skrevet boka om hvordan og hvorfor den frie vilje eksisterer – sett fra naturvitenskapens ståsted.


Av Erik Tunstad (publisert 28.12.2006)

Les mer »

Et norsk nisseunivers

nisser.jpg Ikke alle nisser kommer med gaver. Noen av dem har vært hjelpsomme, mens andre har vært mer til plage. Hvor kommer egentlig nissene fra, og hva har de med Adam og Eva å gjøre? Her er fortellinger om et utvalg av de elementene som inngår i hvordan den norske nissetradisjonen. Vi girer herved om til jul i Skepsisredaksjonen med dette utdraget fra Ane Ohrviks bok Nisser.


Av Ane Ohrvik (publisert 12.12.2007)

Les mer »

Multippel personlighetsforstyrrelse: Magi overlever inn i det tjuende århundre.

Piper MPD.jpgDiagnoser om multippel personlighetsforstyrrelse gikk som en pest i terapimiljøer på 1980- og 1990-tallet. Etter en rekke rettssaker ble det tynnet i rekkene av multippelterapeuter. I senere tid har de imidlertid blitt mer synlige igjen. En bestselgende amerikansk bok i 2007 handler om multippelterapi og blir ukritisk motatt. I Norge reiser disossiasjonsteoretiske arvtagere rundt og holder kurs for enhver traumebehandler som er interessert – og det er de. Denne artikkelen av August Piper skulle egentlig vært publisert i Skepsis i år 2000, men ble da lagt til side. Det er med en viss bekymring vi tar den frem igjen.


Av August Piper jr. (publisert 28.11.2007)

Les mer »

Hva er spesielt med 2012? Mayakalenderen under lupen

Tikal_in_sepia_lg.jpg Mennesker i Vesten har vært fascinert av Mayakulturen helt siden gjennoppdagelsen av ruinbyen i dagens Palenque, Mexico, i 1773. Allerede på den tiden ble man også fascinert over mayaenes tilsynelatende besettelse med å måle ulike komplekse tidssykluser. I dag er mayaenes systemer for å måle tiden oftest forbundet med et nært forestående Ragnarok: Den 21. desember 2012. Hvorfor? – og med hvor gode grunner?


Av Egil Asprem (publisert 12.11.2007)

Les mer »

Det usynlige bibliotek

Necronomicon.jpg Det finnes en egen klasse bøker vi aldri klarer å finne. De blir henvist til og sitert fra, men likevel er de utilgjengelige, uansett anstrengelser. Dette er spesielt ergerlig ettersom bøkene har de mest forlokkende og mystiske titler: «Necronomicon», «Alibiet søker et mord», «Sandboken», og dessuten ofte innehloder oppsiktsvekkende informasjon og banebrytende ideer – skal vi tro dem som har hatt gleden av å lese bøkene…


Av Terje Emberland (publisert 26.10.2007)

Les mer »

Vi bruker hele hjernen. Tiprosent-mytens bakgrunn.

brain.jpg Vi mennesker bruker bare ti prosent av hjernen vår. Tenk bare hva som er mulig om vi kunne bruke hele! Hvor ofte har vi ikke hørt det, og hvor hardnakket er ikke denne forestillingen? Men det er og blir sludder. Hvor kommer dette sludderet kommer fra, hva brukes det til, og hvordan kan man avlære selv velvillige mennesker godt innlært tøv?


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 12.10.2007)

Les mer »

Kreasjonistenes argumenter

tunstadyahya.jpgKreasjonister gjør stadig nye fremstøt. Noen ganger i gode gamle varianter, andre ganger i en allerede utdatert forkledning som «Intelligent Design»-teori. Uansett er det et relativt begrenset utvalg av argumenter og påstander som ofte går igjen. Her er noen av påstander du kan møte i en debatt om evolusjon kontra skapelse – og et forslag til hvordan du kan besvare dem.


Av Erik Tunstad (publisert 30.9.2007)

Les mer »

Å suge kunnskap fra Dracula

vampyrbok.jpgDet er ikke bare realhistorie det konstrueres misvisende historier om. Alternativhistorier og mindre enn imponerende forhistorier skrives om litterære skikkelser også. Her tar folklorist og vampyrolog Arnfinn Pettersen for seg noen lett fantasifulle varianter av fortiden til vampyrenes vampyr: Dracula.


Av Arnfinn Pettersen (publisert 18.09.2007)

Les mer »

Selvbiografisk langtidshukommelse

Magnussen.JPG
I mange av de spørsmål skeptikere tradisjonelt har involvert seg er hukommelsens pålitelighet et viktig tema. Fester vi for stor lit til øyenvitneskildringer? Er traumatiske minner mer pålitelig enn andre minner, og hvordan skapes egentlig falske minner? I denne artikkelen gir psykologiprofessor Svein Magnussen (bildet) en kort oversikt over hva forskningen sier om slike spørsmål og hvilke enkle trusler som finnes mot hukommelsens pålitelighet.


Av Svein Magnussen (publisert 07.09.2007)

Les mer »

Hekseprosessene i Norge og Europa

hekser2.jpg Tror du med prinsessen at vi brente hekser på bål rundt Grunnlovens tid? Eller at det var «kloke koner» som ble brent på bål? Eller tror du kanskje at det var «den mørke middelalder» som var heksebålenes storhetstid? Og med salige Pax leksikon at et tosifret antall millioner hekser ble henrettet, og at en anklage var synonymt med dom og død? Historiker Rune Blix Hagen gir noen konsise svar fra vår tids hekseforskning.


Av Rune Blix Hagen (publisert 28.08.2007)

Les mer »

Graffiti i kornåkeren

djevelsirkel.jpg
Kornsirkelmanien hadde sitt første høydepunkt på 1980-tallet, men har aldri helt tatt av i Norge. Sakte men sikkert er det likevel blitt flere sirkler og større oppmerksomhet også her. Hva er historien bak dette fenomenet? Er det kommunikasjon fra ukjente intelligenser, eller er det bare menneskelig graffiti i kornåkeren?


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 17.08.2007)

Les mer »

Tankefeltterapi

tft.jpg Tankefeltterapi blir gjerne fremstilt som en nær mirakuløs metode å helbrede både det ene og det andre på. Er det virkelig, slik tilhengerne hevder, en rask og billig måte å behandle et stort utvalg psykologiske lidelser? Hvilke, om noen, av påstandene til forkjemperne er dokumenterte? I denne artikkelen tar psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren et blikk på hva forskningen sier så langt.


Av Rolf Marvin Bøe Lindgren (publisert 07.08.2007)

Les mer »

Hoder på stake: Hva er Mungiki?

panga.jpg I juni 2007 fortalte norske aviser om en kenyansk «banditt-sekt» som hadde halshugget seks mennesker og satt hodene på stake. Det var ikke første gangen. Kenyanske aviser og myndigheter har knyttet Mungiki til en lang rekke grove kriminelle handlinger, der avhogne hoder ikke er blant de sjeldneste. Men er det nå så sikkert at vi skal tro det vi leser? Hva er egentlig Mungiki?


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 29.07.2007)

Les mer »

Tibetanske SS-menn fra det underjordiske rike.

ravenscroft.jpgEn populær fortelling vil ha det til at russiske styrker fant døde tibetanere i SS-uniformer da de inntok Berlin i 1945. I noen varianter av fortellingen er de svarte magikere, i esoterisk hitlerisme og moderne nyfascisme er de eksempler på Hitlers åndelige visjon. Hadde Hitler tibetanske munker i SS-tjeneste? Var nazismen et esoterisk foretagende? Hvor kommer egentlig fortellingen om de tibetanske munkene fra, og hva i all verden er det underjordiske riket de i blant tilhører?


TIBETANSKE SS-MENN FRA DET UNDERJORDISKE RIKE

– okkultisme og fascisme i det kultiske miljø.

Av Terje Emberland

Da russiske styrker rykket inn i Berlins forsteder i april 1945 fant de flere dø­de tibetanere iført SS-uniformer. De hadde begått kollektivt, rituelt selvmord. Det viste seg at disse tilhørte et okkult brorskap fra et underjordisk rike i Himalaya som Hitler hadde hentet til Det tredje Rikes hovedstad for å gi ham magisk bistand.

            Slik lyder i kortform en historie som i løpet av de siste årene har dukket opp i lit­teratur og på websider knyttet til nyfascistiske miljøer.[i] Hvis man har lest noen av de mange spekulative bøkene om ”okkult nazisme”, gjenkjenner man ho­vedtrekkene i historien. Her blir den brukt som bevis på at nazis­men var en svartmagisk sammensvergelse – en ytre, politisk fasade for onde okkultister og et redskap i deres kamp om verdensherredømmet. I ny-fascistisk sammenheng blir denne historien imidlertid brukt for å bevise det stikk motsatte, nemlig at nasjonalsosialismen hadde et høyverdig esoterisk-åndelig utgangspunkt og formål: Tibetanerne som Hitler sto i forbindelse med var nemlig etterkom­mere av en rase ”ariske gudemennesker” som i urtiden siviliserte jorden.

Les mer »

Finnes det liv i universet?

romvesener.jpg Er vi alene i universet? Fokuset i boken Romvesener er på dem som er sikre på at vi ikke er det. Forestillinger om romvesener har variert i ulike miljøer til ulike tider. På 1950-tallet ble de ofte fremstilt som fredselskende vesener som kom til jorden for å hjelpe menneskene. Noen fortalte om møter med vakre, blonde vesener som ønsket åndelig vekst og fred for menneskeheten. Flere år senere hadde romvesenene forandret seg
til små grå aliens som kidnappet mennesker og utsatte dem for groteske undersøkelser og eksperimenter. I dette utdraget fra bokens innledning forteller forfatteren kort om problemet med å finne intelligent liv der ute.


Av Georg M. Rønnevig (publisert 07.07.2007)

Les mer »

Lettlurte vitenskapsmenn, skeptisk okkultist

seance2_b.jpgSpiritistiske medier har blitt utsatt for kritiske røster helt siden spiritismens begynnelsen i 1850-årene. Men det har ikke alltid vært like entydig hvilke typer mennesker som ble skeptikere, og hvilke som ble troende. I dette essayet møter vi et spiritistisk medium, en gjeng troende vitenskapsmenn, og en okkultist som var skeptisk til dem alle.


Av Egil Asprem (publisert 27.06.2007)

Les mer »

Vår tids spøkelser

spoekelse.jpgNorske skeptikere har de siste årene utgitt en rekke relevante bøker. Det gjelder ikke minst for serien Overnaturlige vesener på Humanist forlag. Vi skal fremover bringe utdrag fra en rekke av disse bøkene. Først ute er Velle Espeland fra boken Spøkelse! Hvileløsegjengangere i tradisjon og historie. Vi tar her et blikk på nyere spøkelser og Englands mest hjemsøkte hus: Borley rectory.


Av Velle Espeland (publisert 18.06.2007)

Les mer »

Skepsis blogger

Skepsis-sidene utvides nå etter hvert med en blogg, der skeptiske skribenter jevnlig (tror vi) vil gi korte kommentarer til det utrolige, det marginale og det alt for alminnelige innenfor pseudovitenskap og moderne overtro.


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 15.08.2007)

Les mer »

Tilbake til fortiden. Egypt4

anubis.jpg Reisebyråene presenterer «ekspertise» i sin rolle som guider for fortidens mystiske Egypt. Hva slags ekspertise er det egentlig de presenterer? Og hvorfor er det en kvalifikasjon å være indianer i Egypt? I denne avsluttende delen ser Gylland nærmere på hvordan reisebyråene konstruerer en høyst alternativ form for ekspertrolle.


Av Gunhild Gylland (publisert 7.06.2007)

Les mer »

Tilbake til fortiden. Egypt3

anubis.jpg I kraft av sin fortid presenteres Egypt som et land fylt av esoterisk kunnskap den reisende kan innvies i. Men ikke minst fortelles det om mystiske energier, energier den reisende kan «koble seg på». Slik blir landet helliggjort. Men hva slags «energier» er det snakk om? Gunhild Gylland viser at de vage svarene er del av en mystifiserende retorikk.


Av Gunhild Gylland (publisert 28.05.2007)

Les mer »

Tilbake til fortiden. Egypt2

anubis.jpg Hva slags forestilling om Egypt er det New Age-reisende blir tilbudt av sine reisebyråer? Er det bare et litt mer turistvennlig Atlantis? Hvorfor understrekes det så tydelig at det er det «gamle» Egypt man reiser til? I del 2 av denne hovedoppgaven ser Gunhild Gylland nærmere på hvordan reisebyråene selger sine reiser til et Egypt som er nær ekslusivt fortidig og enda mer mystisk enn man skulle tro.


Av Gunhild Gylland (publisert 18.05.2007)

Les mer »

Tilbake til fortiden. Egypt1

anubis.jpg Vi mennesker har en tilbøyelighet til å mytologisere steder og (for)tider, å skape oss forestillinger om tilstander som aldri har vært som bilder om hva vi mener bør være. New Age-universet er rikt på slikt fetisjmakeri av andre kulturer og steder. Vi bringer en masteroppgave (i fire deler) som forsøker å deschiffrere reisebyråene som tilbyr nyåndelige reiser til «fortidens» Egypt.


Av Gunhild Gylland (publisert 07.05.2007)

Les mer »

Svindel og bedrag – et intervju med Gordon Stein

enhoaxes.jpeg
Hva driver en svindler? Hvorfor og hvordan lar vi oss lure? Og hva er de ”gode” svindelhistoriene? Under tyveårsjubiléet for skeptikerbevegelsen i 1996, gjorde jeg dette intervjuet med Gordon Stein, som døde av lungekreft noen få dager etterpå. Et oppslagsverk om svindel – Encyclopedia of Hoaxes – ble et av de siste bidragene fra skeptikeren og ateisten Gordon Stein.


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 27.04.2007)

Les mer »

Kollaps

collapse.jpg
Fortidens gåter kaster lys over vår tids utfordringer – og omvendt. Resultatet er en bok der pseudoarkeologien får en spenningsmessig utfordring fra en av vår tids fremste vitenskapsfortellere. Det skader ikke at vi samtidig får noen alvorlige leksjoner om miljøsårbarhet og menneskets effekt på sin omverden.


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 17.04.2007)

Les mer »

Ingen hvile i de dødes verden

ghost.jpg
Om det finnes spøkelser? Hvordan i all verden skal vi kunne vite det, når vi ikke en gang kan bli enige om hva et spøkelse er? Erik Tunstad tar et dykk i spøkelsenes historie.


Av Erik Tunstad (publisert 07.04.2007)

Les mer »

Multiple personligheter i historisk og kritisk lys

3faceseve.jpgMultippel personlighetsforstyrrelse, MPD, var en populær diagnose i USA på 1980-tallet. Tanken om flere personligheter og utagering av multiple identiteter er imidlertid eldre. Den har røtter i kirkelig teori og praksis rundt besettelse, i spiritisme og noen av psykologiens mørkere kapitler. Selv om deler av atferden er tverrkulturell er både diagnosen og de vanligste terapeutiske inngrep meget omstridt.


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 26.03.2007)

Les mer »

«Det største medium i moderne tid». Fortellingen om et meget merkelig vennskap

sherlockholmes.jpg
For mange er det uforståelig at skaperen av Sherlock Holmes kunne være fremstående spiritist. Nesten like underlig var hans vennskap med illusjonisten – og erke-skeptikeren – Harry Houdini.


Av Arnfinn Pettersen (publisert 15.03.2007)

Les mer »

Hellig bløff

hbhg.jpgPseudohistorie har slått an. I kjølvannet av suksessen til Da Vinci-koden kom kopiene. Den ene teorien og intrigen etter den andre «avslørte historiens hemmeligheter» som «ville ryste verden i sine grunnvoller». Gjespefaktoren var høy. I denne artikkelen pisker vi heller en forlengst avdød hest, én av grunnleggerne for den moderne suksessen: Hellig blod, hellig gral.


Av Bjørn Are Davidsen (publisert 05.03.2007)

Les mer »

Dyrisk telepati utenfor rom og tid

kyr.jpegKonkurransen på alternativmarkedet er stor. Hvor mange terapier og terapeuter kan egentlig livnære seg på det? Noen har funnet en egen nisje. Blant det alternative tilfanget har vi nå «synske» som kommuniserer telepatisk med dyr. Så hva er det dyra – deriblant kua «Elina» – har å melde?


Av Svein Solvang (publisert 23.02.2007)

Les mer »

Stjerner og mystikk: Postmoderne kabbalah

madonna.jpg«I wouldn’t say studying Kabbalah for eight years falls under the category of being a fad or a trend», sa Madonna i et intervju i 2004.
Men hva har egentlig vestlige superstjerner med jødisk mystikk å gjøre? Er Madonna kabbalist? Som med så mange andre spørsmål er svarene veldig avhengig av hvem man spør. I denne artikkelen forsøker Egil Asprem å besvare dem fra et religionshistorisk perspektiv.


Av Egil Asprem (publisert 13.02.2007)

Les mer »

Psychology and the Satanic Ritual Abuse Controversy. A Brief Research Review

Satan's silence.jpg
During the late 1980s and early 1990s, psychologists dealing with «repressed memories», dissociation, and multiple personalities warned about a satanic conspiracy, based on testimonies from their patients. During the following years, the ideas and practices were researched. In this article, some of the research findings are summed up and briefly discussed.


By Asbjørn Dyrendal (published 03.02.2007)

Les mer »

Nordisk pseudoarkeologi del5

Kensingtonstein.jpgKong Arthur var fra Norge, og Dyret i Åpenbaringen var trønder! Pseudoarkeologi brukes gjerne i nasjonalistisk øyemed. I denne siste delen av oppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Stavik for seg temaet «nasjonal historie» fra Thor Heyerdahl og Einar Madsen til Per Linge, før han foretar en avsluttende diskusjon.


Av Jarle Stavik (publisert 25.1.2007)

Les mer »

Nordisk pseudoarkeologi del4

Kensingtonstein.jpg Hva kan man se etter når man skal avgjøre om noe er pseudoarkeologi eller ikke? I denne fjerde og nest siste delen gir Jarle Stavik sine egne fem kriterier. Deretter anvender han dem på et knippe forfattere, fra Barry Fell og Jon Galster til Aasmund Sandland og Kjell Aartun.


Av Jarle Stavik (publisert 18.1.2007)

Les mer »

Nordisk pseudoarkeologi del3

Kensingtonstein.jpgHva kjennetegner pseudovitenskap? Hvilke kjennetegn har pseudoarkeologi? I denne delen av hovedoppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Jarle Stavik i kortform for seg en rekke forskere og deres svar på disse spørsmålene.


Av Jarle Stavik (publisert 11.1.2007)

Les mer »

Nordisk pseudoarkeologi del2

Kensingtonstein.jpgI denne installasjonen av hovedoppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Jarle Stavik for seg utviklingen av moderne pseudoarkeologi, fra den moderne pseudoarkeologiens røtter til noen av de viktigste samtidige innslagene. Spørsmålet arkeologene har stilt seg er hvordan man skal behandle slike påstander.


Av Jarle Stavik (publisert 4.1.2007)

Les mer »

Nordisk pseudoarkeologi del1

Kensingtonstein.jpgStudiet av fantastiske fortidskonstruksjoner og pseudoarkeologiske metoder har stort sett vært et amerikansk fenomen. Men Norden spiller også en rolle i pseudoarkeologien. Spørsmålet Jarle Stavik stiller i denne hovedoppgaven, er om det også finnes en nordisk pseudoarkeologi? Oppgaven presenteres her i 5 deler, der del 1 tar for seg noen grunnleggende spørsmål og litt forhistorie.


Av Jarle Stavik (publisert 28.12.2006)

Les mer »

Spiritisten som grunnla moderne biologi

Raby.jpgEvolusjonsteorien hadde ikke én oppdager, men to. Det er skrevet bindsterke verk om Charles Darwin. Nå er det også skrevet gode ting om den andre oppdageren: biologen, sosialisten og spiritisten Alfred Russel Wallace.


Av Erik Tunstad (publisert 20.12.2006)

Les mer »

“Enochian” language: A proof of the existence of angels?

johndee.jpgElizabethan England hosted many interesting and influential
personalities, from Francis Bacon, Walter Raleigh and Francis Drake to Edmund Spencer, Christopher Marlowe and William Shakespeare. In this milieu we also find the eccentric philosopher and scientist John Dee. He collected the empire’s biggest library, and his contributions to mathematics, cartography and navigation greatly influenced the age of English exploration and discovery. However, he was also an ardent explorer of the celestial realms: John Dee believed firmly in the existence of angels. Together with the alchemist Edward Kelley he conducted magical rituals in order to commune with the
heavenly messengers. The result was a series of letter tables and verses in a previously unknown language. A proof of the existence of angels?


By Egil Asprem (publisert 13.12.2006)

Les mer »

Tesla blant himmelske HAARPer

HAARP.jpgOppfinnergeniet Nikola Tesla (1856-1943) er blitt en gjennomgangsfigur i mange konspirasjonsteorier. I en verden med kriser og krig er det ikke uventet at noen stiller spørsmål om årsakene. Skyldes det bare tilfeldigheter, økonomisk egoisme og kortsiktig politikk? Eller ligger det en grandios plan og avansert teknologi bak? I Per Aslak Ertresvågs konspirasjonsbestselger, «Makten bak makten», påstås at noe av forklaringen er et stort senter som brukes til å kontrollere vær og tanker. Vi snakker rett og slett om HAARP, en mystisk masteskog i Alaska. Og det kobles selvfølglig til Tesla, som «Tesla-teknologi». Få ting er lenger unna sannheten.


Av Bjørn Are Davidsen (publisert 3.12.2006)

Les mer »

Urfolk på det nyreligiøse markedet del 2

indianerromantikk.jpgDet nyreligiøse markedets bruk av urfolks religioner som nye konsumvarer har blitt møtt med mye kritikk. I del 2 av denne masteroppgaven tar Cato Christensen for seg hvilke kritiske stemmer vi finner utenfor og innenfor alternativbevegelsen, og analyserer de legitimeringsstrategiene brukerne benytter seg av.


Av Cato Christensen (publisert 22.11.2006>

Les mer »

Urfolk på det nyreligiøse markedet del 1

indianerromantikk.jpg
Urfolk skårer høyt på det alternativreligiøse barometeret. Samer, indianere, aboriginere og andre urfolk; i nyreligiøse fora synes de alle å være både mer i kontakt med naturen og mer åndelige enn vestlige mennesker. I denne oppgaven rettes fokus mot urfolksinteressen i det største og mest samlende nyreligiøse tidsskriftet i Norge – Alternativt Nettverk (Visjon). Denne masteroppgaven kartlegger noe av «urfolksspiritualitetens» mangfold og drøfter hvilke bredere samfunnsmessige og kulturelle diskurser denne fascinasjonen knytter an til. Dette er del 1 av 2.


Av Cato Christensen (publisert 11.11.2006)

Les mer »

På sporet av chemtrails-konspirasjonen

contrails.jpegGift som spres fra fly i det vi er lurt til å tro er vanlige kondensstriper, men som egentlig er helseskadelige kjemikaliespor («chemtrails»)? Offentlig finansierte prosjekter som manipulerer været og påvirker våre tanker? Nei, vi snakker ikke om neste Star Trek-film, men om fenomener som enkelte mener er realiteter i dag.


Av Bjørn Are Davidsen (publisert 01.11.2006)

Les mer »

Femti år i tåkeheimen

scttt.jpgMer skadefro moro enn man har godt av. Etter 50 år med egghuer og dustefjerter, har James W. Moseley endelig fått nok – her er boken om ufologene, skrevet av insidere, selveste redaktøren for UFO-sladdermagasin nr.1: Saucer Smear.


Av Erik Tunstad (publisert 21.10.2006)

Les mer »

Fusk eller heksejakt? Saken mot Eva Lundgren

la de smaa.jpeg
Årene 2005 og 2006 ble årene da forskningsfusk ble et allment diskusjonstema. Den tydeligste og best kjente i Norge er Sudbø-saken. Men det var også andre saker som lå mer i grenseland. Et svensk kontrovers endte i desember 2005 med at den norskfødte sosiologiprofessoren Eva Lundgren ble frikjent for forskningsfusk. Eller ble hun det? Og hva dreide saken seg egentlig om?


Av Asbjørn Dyrendal (publisert 12.10.2006)

Les mer »

Utenomjordiske og overmennesker

lytton.jpgIkke alle forestillinger om utenomjordiske skikkelser gjør dem til myke New Agere. I Rauni-Leena Luukanens bok Universets barn formidler de f.eks. at «‘Den gamle menneskerasen’ må bort før en ny rase og en ny tid kan ta plass på jorden.» Dette budskap henviser ikke så mye til rasedoktriner som til en esoterisk apokalyptikk. Vår tids «aliens» har ikke bare hentet karaktertrekk fra eldre overnaturlige vesener eller samtidige kulturelle uttrykk som science-fiction romaner og filmer, sier religionshistoriker Tomas Mansikka fra Universitetet i Åbo. De har også arvet trekk fra en eldre skikkelse: Den høyt innviede magiker, hevet over menneskehetens lidenskaper. Her gir han et riss av en lite kjent forhistorie.


Av Tomas Mansikka (publisert 02.10.2006)

Les mer »

Ny Skepsisbok ute

aapent sinn.jpgSkepsis har kommet med ny bok. Åpent sinn eller høl i hue er en antologi som tar for seg en lang rekke emner fra alternativmedisin og spåmenn til Harry Potters hekser.


Av Asbjørn Dyrendal, Didrik Søderlind og Arnfinn Pettersen (publisert 28.09.2006)

Les mer »

Bedrag eller selvbedrag? En tilbakevisning av 911-konspirasjonsteorier

wtc911.jpgHvorfor er konspirasjonsteoretikere så ukritiske til egne teorier? Og hjelper det egentlig med høy utdannelse hvis man ikke behersker elementær kildekritikk? Jan Haugland kaster i denne artikkelen et kritisk blikk på antropologen Emil Røyrviks forsøk på å få alternative 911-teorier til å virke fornuftige.


Av Jan S. Haugland (publisert 21.09.2006)

Les mer »

The Successor Problem

Rutherford.jpgThe death of the founder is a crisis in any religious movement. What does it take to change a secterian movement centered on a single charismatic
individual to a long-living religion? The fascinating life and works of Joseph Franklin Rutherford, the second leader of the movement we know as the Jehovah’s Witnesses, provides interesting clues to what inspires such a transition.


Av Jan S. Haugland (publisert 12.09.2006)

Les mer »