GBD™ – eit essensielt verktøy

Torgeir Holen har skrevet en morsom sak om hvordan unngå å bli lurt – Generell Bullshit Detektor.

The Roswell Incident – the greatest mystery in UFO-logy?

Article from a skeptical viewpoint on the socalled Roswell UFO crash. The conclusion is that it has been created through series of slight exaggerations, which turned a pretty ordinary matter into a big, modern, fairy tale.

Kometen Hale-Bopps følgesvenn

Tidligere tiders kometskrekk fulgte den strålende Hale-Bopp-kometen og mange påsto at den hadde en følgesvenn, noe denne artikkel avviser

UFO-teknologi fra Roswell?

Kjetil Kjernsmo imøtegår her påstander om at enkelte teknologiske gjennombrudd skyldes teknologi fra en UFO-krasj ved Roswell i 1947.

Ansiktet på Mars

Er det såkalte Ansiktet på Mars en naturlig fjellformasjon eller er det et monument reist av intelligente, utenomjordiske vesener? Er de 20 år gamle bildene fra Viking-sonden gode nok til avgjøre spørsmålet eller må vi ty til nyere og bedre observasjoner?

Mitt synske eventyr

Kari Coleman, amerikansk skuespillerinne, forteller her om en rolle hun hadde som synsk, hvor lett det var å få folk til å tro, og hvordan det hele kom ut av kontroll.

Intervju med Joe Nickell om «synske detektiver»

synsk1.jpg
Magiker, privatdetektiv og CSICOP-medlem Joe Nickell forteller om hvilken betydning synske har hatt for politiets arbeid.

Media Constructions of ‘Satanism’ in Norway (1988-1997)

This paper describes how media construed «Satanism» during the late 1980s up to 1997.

Selvmord – for frelsens skyld?

De siste årene har en rekke religiøse bevegelser fremmet selvmord som vei til en bedre verden. Hvordan kan vi forstå slike bevegelser?

Heaven’s Gate og den forløsende død

En av nordens fremste eksperter på nyreligiøse bevegelser, Mikael Rothstein fra Københavns Universitet skriver om Heavens Gate-sekten.

Lys fra oven – Om UFO og religion

Asbjørn Dyrendal tar her opp de mytiske sidene ved UFOer, og deres plass i religionshistorien.

Når himmelens porter åpnes

Religionshistorikeren Asbjørn Dyrendal tar for seg Heaven’s Gate, der der 39 mennesker begikk selvmord, og forteller om ledernes historie, lære og motivasjon for selvmordene.

Satan og politiet

Artikkel om en intern politirapport om satanisme som inneholder skremmende mange feil og uetterretteligheter.

På flukt fra Djevelen?

Artikkelen tar for seg et knippe påstått biografiske beretninger av kristne avhoppere fra okkulte bevegelser, og analyserer det bildet disse beretningene skaper av okkultisme. Forfatteren demonstrerer at en del slike beretninger har karakter av å være forsterkede omvendelsesberetninger med innslag av anti-subversjonsmytologi.

I’ll Sleep When I’m Dead

Forfatteren går kritisk igjennom en del påstander som har blitt fremmet om at nær-døden opplevelser (NDO) beviser sjelens eksistens og et liv etter døden, og fremmer alternative forklaringer innen rammen av psykologi og biologi.

Eksperiment med kullvandring

Artikkelen dreier seg om en kullvandring gjort i 1997 med IR-kamera, og med forklaring av fysikken bak fenomenet.

Jehovas vitner, sitatfusk og evolusjon

Forfatteren tar opp hvordan Jehovas Vitner driver sitatfusk i sin retorikk mot evolusjonsteori.

Konspirasjonsteorier som virkelighetsforståelse

Troen på at hendelser av betydning styres av sammensvergelser gir orden til erfaringenes kaos, gir syndebukker og fremtidsperspektiv. Konspirasjonsteoretikerens irrasjonalisme ligger like mye i hans hyperrasjonalisme som i et vedvarende magisk virkelighetsbilde.

Jordas form i middelalderen

Det påstås ofte at vitenskapen og kirka mente at jorda var flat langt ut i middelalderen. Dette er en klassisk myte, faktisk var jordas radius kjent allerede i antikken.

Grønlandske slaver til Tenerife?

Den norrøne bosetningen på Grønland forsvant sporløst. Helt siden 1700-tallet har man spurt seg om hvorfor? Den en spekulasjonen har avløst den andre. Nå har en svensk amatørhistoriker svaret. Eller har han det?

Debatt rundt Heyerdahls «Ingen Grenser»

Thor Heyerdahl og Per Lillieström kom i 2000 ut med boka «Ingen Grenser», der de presenterte teorier omkring blant annet den norrøne bosetningen i vest. Arkeologen Christian Keller tok i en artikkel for Skepsis et oppgjør med Heyerdahl & Lillieströms bok «Ingen grenser», noe som førte til debatt på Skepsis-sidene. Her finner du både Lilliströms replikk og Dyrendals svar.

Heyerdahl uten peiling – Om Heyerdahl & Lillieströms bok «Ingen grenser»

Thor Heyerdahl har skrevet bok. Ifølge Christian Keller burde han kanskje ha latt det være. For hvor mange grove feil og stygge unnlatelser kan en populærvitenskapelig bok tillate seg?

Bigfoot, Satan og små grønne menn

Foredrag for Folkloristisk Forum, der forfatteren snakker om forskning omkring moderne sagn og skeptiske innfallsvinklervia folkloristikk.

Rykter og panikker – organsalg i Mexico?

En kronikk i Klassekampen der Asbjørn Dyrendal tar opp ryktet om organsalg i Mexico, og om at det kan være en annen forklaring på ryktet, og ryktet kan ta oppmerksomheten bort fra det virkelige problemet.

Satanister og syndebukker

Et intervju med Professor Jeffrey Victor om noen av de sentrale mekanismene bak satanismepanikkene

Ufonauten – vår tids hulder?

Dagens ufo-segner får folkloristane til å nikke attkjennande med hovudet. For sjølv om ufonauten har fått bildet sitt prega av massekulturen, har han også sider som vi kjenner att frå eldre overnaturlege vesen.

Det kollektive og religiøse selvmord

Hovedfagsstudent i folkloristikk Audhild Skoglund skriver om Heavens Gate-selvmordene i California. Hun konkluderer med at de døde lykkelige. Kronikk fra Dagbladet.

De Dødes Tivoli

Madame Tussauds skrekk-kabinett, London Dungeon, Scotland Yards sorte museum og guidede turer i Jack the Rippers fotspor… London har mange tilbud for dem med sans for det bisarre. Men den kanskje fremste severdighet i sjangeren, Highgate Cemetery, er ukjent for de aller fleste.

Astrologi og Elefanter

Artikkelen er en kritikk av en artikkel som stod trykket i studentavisa Universitas , der en hovedfagsstudent i filosofi skriver at han vil renvaske astrologien.

Astrologi – fra Jon Sandviks «Moderne overtro»

Som all spådomskunst bekrefter astrologien bare våre fordommer om oss selv og er en øvelse i selvopptatthet.

Kåseri om Astrologi

Dette er astrofysikeren Oddbjørn Engvolds manuskript for et kåseri han holdt i programposten Verdt å vite 30/11-96

Pasienthistorier – eller: «Jeg har fått et nytt liv etter at jeg var hos homøopaten…»

Fortellinger om mirakuløse helbredelser er en genre som skaper meningsfylt forskjell mellom det alternative og det etablerte, der pasientenes erfaringer veves inn i terapiens teori og legitimerer behandlingen. Denne genren drøftes her av Grethe Sogn Heggland.

Satanisme som samtidsmyte

Hovedfagsoppgaven vil dreie seg påstandene som har fått fornyet kraft de siste femten årene, både i USA, Europa og andre verdensdeler – nemlig at det finnes en skjult og destruktiv satanisme i samfunnsfiendtlig form midt i blant oss.

Grunnlaget for homøopati som behandlingsmetode

En gruppe kjemikere går igjennom forklaringsmodeller som er fremmet i Aarbakkeutvalgets rapport om alternativ medisin, og konkluderer med at forklaringsmodellene ikke bygger på noe reelt grunnlag.

Homeopati, medisinsk forskning og den vitenskapelige metode

Harald Hanche-Olsen skriver her om homeopatiens forhold til vitenskapelig metode, og han uttrykker bekymring for at akseptering av homeopati kan medføre svekkelse av krav til godkjenning av medisiner.

Alternativ medisin – fra Jon Sandviks «Moderne overtro»

Det stilles utrolige forventninger til medisinen, og den alternative medisinen har funnet seg en nisje der sykdom skifter karakter fra fysiologi til sosiologi.

Edvard Bach: Blomstenes profet

Bach blomstermedisin benyttes av homeopater, biopater, kinesiologer eller soneterapeuter, for å nevne noen. Det er en blomstrende geskjeft, men basert på hva? Religiøst-medisinsk ugress?

Er jordstråling farlig?

Artikkelen handler om jordstrålenes historie om søkevinkler, og om forsøk som har vært gjort.