Eksperiment med kullvandring

Artikkelen dreier seg om en kullvandring gjort i 1997 med IR-kamera, og med forklaring av fysikken bak fenomenet.

Jehovas vitner, sitatfusk og evolusjon

Forfatteren tar opp hvordan Jehovas Vitner driver sitatfusk i sin retorikk mot evolusjonsteori.

Konspirasjonsteorier som virkelighetsforståelse

Troen på at hendelser av betydning styres av sammensvergelser gir orden til erfaringenes kaos, gir syndebukker og fremtidsperspektiv. Konspirasjonsteoretikerens irrasjonalisme ligger like mye i hans hyperrasjonalisme som i et vedvarende magisk virkelighetsbilde.

Jordas form i middelalderen

Det påstås ofte at vitenskapen og kirka mente at jorda var flat langt ut i middelalderen. Dette er en klassisk myte, faktisk var jordas radius kjent allerede i antikken.

Grønlandske slaver til Tenerife?

Den norrøne bosetningen på Grønland forsvant sporløst. Helt siden 1700-tallet har man spurt seg om hvorfor? Den en spekulasjonen har avløst den andre. Nå har en svensk amatørhistoriker svaret. Eller har han det?

Debatt rundt Heyerdahls «Ingen Grenser»

Thor Heyerdahl og Per Lillieström kom i 2000 ut med boka «Ingen Grenser», der de presenterte teorier omkring blant annet den norrøne bosetningen i vest. Arkeologen Christian Keller tok i en artikkel for Skepsis et oppgjør med Heyerdahl & Lillieströms bok «Ingen grenser», noe som førte til debatt på Skepsis-sidene. Her finner du både Lilliströms replikk og Dyrendals svar.

Heyerdahl uten peiling – Om Heyerdahl & Lillieströms bok «Ingen grenser»

Thor Heyerdahl har skrevet bok. Ifølge Christian Keller burde han kanskje ha latt det være. For hvor mange grove feil og stygge unnlatelser kan en populærvitenskapelig bok tillate seg?

Bigfoot, Satan og små grønne menn

Foredrag for Folkloristisk Forum, der forfatteren snakker om forskning omkring moderne sagn og skeptiske innfallsvinklervia folkloristikk.

Rykter og panikker – organsalg i Mexico?

En kronikk i Klassekampen der Asbjørn Dyrendal tar opp ryktet om organsalg i Mexico, og om at det kan være en annen forklaring på ryktet, og ryktet kan ta oppmerksomheten bort fra det virkelige problemet.

Satanister og syndebukker

Et intervju med Professor Jeffrey Victor om noen av de sentrale mekanismene bak satanismepanikkene

Ufonauten – vår tids hulder?

Dagens ufo-segner får folkloristane til å nikke attkjennande med hovudet. For sjølv om ufonauten har fått bildet sitt prega av massekulturen, har han også sider som vi kjenner att frå eldre overnaturlege vesen.

Det kollektive og religiøse selvmord

Hovedfagsstudent i folkloristikk Audhild Skoglund skriver om Heavens Gate-selvmordene i California. Hun konkluderer med at de døde lykkelige. Kronikk fra Dagbladet.

De Dødes Tivoli

Madame Tussauds skrekk-kabinett, London Dungeon, Scotland Yards sorte museum og guidede turer i Jack the Rippers fotspor… London har mange tilbud for dem med sans for det bisarre. Men den kanskje fremste severdighet i sjangeren, Highgate Cemetery, er ukjent for de aller fleste.

Astrologi og Elefanter

Artikkelen er en kritikk av en artikkel som stod trykket i studentavisa Universitas , der en hovedfagsstudent i filosofi skriver at han vil renvaske astrologien.

Astrologi – fra Jon Sandviks «Moderne overtro»

Som all spådomskunst bekrefter astrologien bare våre fordommer om oss selv og er en øvelse i selvopptatthet.