Hva vet vi om år 1000 og dommedagsfrykt?

dommedag.jpg.jpg
Hvordan var stemningen i Europa forut for inngangen til år 1000? Dirret mennesker av frykt, slik 1800-tallets historikere mente? Eller passerte det hele upåaktet hen, slik den etablerte oppfatning var opp gjennom 1900-tallet?

Hvorfor tvilsomme behandlingsformer tilsynelatende virker

Hvordan kan det ha seg at behandlingsformer som gang på gang blir vist ikke å holde vitenskapelig mål, til stadighet påstås å kunne gjøre mennesker friske? Barry L. Beyerstein, hjerneforsker og en sentral mann i den internasjonale skeptikerbevegelsen, ser i denne artikkelen nærmere på ulike grunner til at vitenskapelig tvilsomme behandlingsformer tilsynelatende kan behandle mennesker.

Om musefeller og skrivende apekatter

Halve musefeller, halve vinger og sjimpanser som skriver på skrivemaskin. Kreasjonistenes argumenter kan lyde snedige, men er dårlige.

Fra skaper til designer: Fram og tilbake er like langt

Det var først etter Darwin at det ble meningsfylt å skille kreasjonismen fra andre måter å se verden på.