Fredspris og AIDS-konspirasjonsteorier

HIV.jpgKonspirasjonsteorier om AIDS har beklagelig stor suksess. Forkjemperne taler gjerne ”de undertryktes sak”, mens de fremmer egne politiske standpunkt og påstander om egen fortreffelighet. Det går på bekostning av etterrettelighet og selvkritisk refleksjon.

Tullmåne

fullmåne.jpg Månen har en skremmende sterk effekt på oss mennesker. Fullmånen gjør oss voldelige og smågale, samtidig som den påvirker fødsler og mye annet rart. Det er nesten så man kan bli astrologitroende. Hvis det bare var sant da.

Sionsordenen – den sanne historien

plantard.jpgDa Vinci-koden framstiller Sion-ordenen som en 900 år gammel historisk realitet. I virkeligheten ble den stiftet i nyere tid av den notoriske Pierre Plantard (bildet). Teoriene og spekulasjonene om Sion-ordenen har Dan Brown hentet i boka «Hellig blod, hellig gral». I denne artikkelen får du en grundig gjennomgang av ordenens og Plantards historie.