Nordisk pseudoarkeologi del5

Kensingtonstein.jpgKong Arthur var fra Norge, og Dyret i Åpenbaringen var trønder! Pseudoarkeologi brukes gjerne i nasjonalistisk øyemed. I denne siste delen av oppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Stavik for seg temaet «nasjonal historie» fra Thor Heyerdahl og Einar Madsen til Per Linge, før han foretar en avsluttende diskusjon.

Nordisk pseudoarkeologi del4

Kensingtonstein.jpg Hva kan man se etter når man skal avgjøre om noe er pseudoarkeologi eller ikke? I denne fjerde og nest siste delen gir Jarle Stavik sine egne fem kriterier. Deretter anvender han dem på et knippe forfattere, fra Barry Fell og Jon Galster til Aasmund Sandland og Kjell Aartun.

Nordisk pseudoarkeologi del3

Kensingtonstein.jpgHva kjennetegner pseudovitenskap? Hvilke kjennetegn har pseudoarkeologi? I denne delen av hovedoppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Jarle Stavik i kortform for seg en rekke forskere og deres svar på disse spørsmålene.

Nordisk pseudoarkeologi del2

Kensingtonstein.jpgI denne installasjonen av hovedoppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Jarle Stavik for seg utviklingen av moderne pseudoarkeologi, fra den moderne pseudoarkeologiens røtter til noen av de viktigste samtidige innslagene. Spørsmålet arkeologene har stilt seg er hvordan man skal behandle slike påstander.