Multiple personligheter i historisk og kritisk lys

3faceseve.jpgMultippel personlighetsforstyrrelse, MPD, var en populær diagnose i USA på 1980-tallet. Tanken om flere personligheter og utagering av multiple identiteter er imidlertid eldre. Den har røtter i kirkelig teori og praksis rundt besettelse, i spiritisme og noen av psykologiens mørkere kapitler. Selv om deler av atferden er tverrkulturell er både diagnosen og de vanligste terapeutiske inngrep meget omstridt.

«Det største medium i moderne tid». Fortellingen om et meget merkelig vennskap

sherlockholmes.jpg
For mange er det uforståelig at skaperen av Sherlock Holmes kunne være fremstående spiritist. Nesten like underlig var hans vennskap med illusjonisten – og erke-skeptikeren – Harry Houdini.

Hellig bløff

hbhg.jpgPseudohistorie har slått an. I kjølvannet av suksessen til Da Vinci-koden kom kopiene. Den ene teorien og intrigen etter den andre «avslørte historiens hemmeligheter» som «ville ryste verden i sine grunnvoller». Gjespefaktoren var høy. I denne artikkelen pisker vi heller en forlengst avdød hest, én av grunnleggerne for den moderne suksessen: Hellig blod, hellig gral.