Tilbake til fortiden. Egypt3

anubis.jpg I kraft av sin fortid presenteres Egypt som et land fylt av esoterisk kunnskap den reisende kan innvies i. Men ikke minst fortelles det om mystiske energier, energier den reisende kan «koble seg på». Slik blir landet helliggjort. Men hva slags «energier» er det snakk om? Gunhild Gylland viser at de vage svarene er del av en mystifiserende retorikk.

Tilbake til fortiden. Egypt2

anubis.jpg Hva slags forestilling om Egypt er det New Age-reisende blir tilbudt av sine reisebyråer? Er det bare et litt mer turistvennlig Atlantis? Hvorfor understrekes det så tydelig at det er det «gamle» Egypt man reiser til? I del 2 av denne hovedoppgaven ser Gunhild Gylland nærmere på hvordan reisebyråene selger sine reiser til et Egypt som er nær ekslusivt fortidig og enda mer mystisk enn man skulle tro.

Tilbake til fortiden. Egypt1

anubis.jpg Vi mennesker har en tilbøyelighet til å mytologisere steder og (for)tider, å skape oss forestillinger om tilstander som aldri har vært som bilder om hva vi mener bør være. New Age-universet er rikt på slikt fetisjmakeri av andre kulturer og steder. Vi bringer en masteroppgave (i fire deler) som forsøker å deschiffrere reisebyråene som tilbyr nyåndelige reiser til «fortidens» Egypt.