Lettlurte vitenskapsmenn, skeptisk okkultist

seance2_b.jpgSpiritistiske medier har blitt utsatt for kritiske røster helt siden spiritismens begynnelsen i 1850-årene. Men det har ikke alltid vært like entydig hvilke typer mennesker som ble skeptikere, og hvilke som ble troende. I dette essayet møter vi et spiritistisk medium, en gjeng troende vitenskapsmenn, og en okkultist som var skeptisk til dem alle.

Vår tids spøkelser

spoekelse.jpgNorske skeptikere har de siste årene utgitt en rekke relevante bøker. Det gjelder ikke minst for serien Overnaturlige vesener på Humanist forlag. Vi skal fremover bringe utdrag fra en rekke av disse bøkene. Først ute er Velle Espeland fra boken Spøkelse! Hvileløsegjengangere i tradisjon og historie. Vi tar her et blikk på nyere spøkelser og Englands mest hjemsøkte hus: Borley rectory.

Skepsis blogger

Skepsis-sidene utvides nå etter hvert med en blogg, der skeptiske skribenter jevnlig (tror vi) vil gi korte kommentarer til det utrolige, det marginale og det alt for alminnelige innenfor pseudovitenskap og moderne overtro.

Tilbake til fortiden. Egypt4

anubis.jpg Reisebyråene presenterer «ekspertise» i sin rolle som guider for fortidens mystiske Egypt. Hva slags ekspertise er det egentlig de presenterer? Og hvorfor er det en kvalifikasjon å være indianer i Egypt? I denne avsluttende delen ser Gylland nærmere på hvordan reisebyråene konstruerer en høyst alternativ form for ekspertrolle.