Wiki om Den nye medisin

Kritikere av Hamer og «Den nye medisin» – nå «Den nye germanske medisin» (nei, det er ingen bonus for å gjette hvorfor) – har opprettet en wiki om fenomenet.

Det er lagt opp til å informere på en rekke språk. Så langt er det vel bare den italienske avdelingen som har noe ordentlig informasjon. Men det finnes også et norsk hjørne som venter på å bli tatt i bruk. Det er en oppfordring til dem som måtte ha lyst.

Det usynlige bibliotek

Necronomicon.jpg Det finnes en egen klasse bøker vi aldri klarer å finne. De blir henvist til og sitert fra, men likevel er de utilgjengelige, uansett anstrengelser. Dette er spesielt ergerlig ettersom bøkene har de mest forlokkende og mystiske titler: «Necronomicon», «Alibiet søker et mord», «Sandboken», og dessuten ofte innehloder oppsiktsvekkende informasjon og banebrytende ideer – skal vi tro dem som har hatt gleden av å lese bøkene…