Mellom himmel og helvete

alver.jpg Alvetro har fått en renessanse de siste par tiårene. Fra å være et folketroselement folk forbandt med eldre tider, er det nå trygt plassert innenfor nypaganismen og nyreligiøsitetens felt. Både i den religiøse håndbokslitteraturen og i populærkulturen er alvene helst gode og fagre. Den gamle troen gjorde imidlertid, som dette utdraget fra Jeanette Skys bok Alver viser, alvene til ambivalente skikkelser, i en uklar posisjon mellom himmel, helvete og vill natur.

Forkledd som kunnskap

bok 1 omslag.jpgDen konservative britiske katolikken Damian Thompson har skrevet en drivende god innføring i skeptisisme, med særlig vekt på motefenomener som pseudohistorie og tvilsom kostholdsveiledning.