Mer 2012

Det har vært en travel dag med mye eksorsisme til medier, men jeg har omsider rukket å få ferdig en ny artikkel til hovedsidene.

Artikkel og artikkel: det er en masteroppgave fra Universitetet i Amsterdam, og den omhandler 2012-profetier og deres opphav. Jeg synes den var meget interessant. Selv om nederlandske avhandlinger er en god del kortere enn norske fikk han plass til mye.

Les den her.

‘The 2012 Phenomenon’

Tikal_in_sepia_lg.jpg As the year 2012 approaches, apocalyptic visions of the year has achieved newfound popularity. In this MA-thesis, Sacha Defeche investigates the roots of the esoteric apocalypse in 2012 in psychedelic and New Age subculture, and looks at the different types of apocalyptic visions, from Jose Argüelles to David Icke.