Kjønn og konspirasjonstro

Det virker å være en vanlig antagelse at menn er mer tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier enn kvinner. Hva vet vi egentlig om dét?

Av Asbjørn Dyrendal Les mer »

Oppfinnelsen av ”konspirasjonsteori”

Det ligger litt tilbake i tid. For en tid tilbake ble jeg spurt om opprinnelsen til (det negative) stempelet ”konspirasjonsteori”. Spørsmålet kom i forbindelse med diskusjonen av Jeffrey Bales artikkel om konspirasjonsteori og realpolitikk. Det siste kan være mer enn konspiratorisk nok for de fleste.

Nå var kanskje spørsmålet stilt ut fra et ståsted som var mer mistenksom enn strengt tatt nysgjerrig, men det er ikke bare meg som har vært nysgjerrig på det etterpå. Derfor denne oppdateringen. Les mer »

Konspirasjonsteori og vold (1)

Konspirasjonsteorier knyttes ofte til vold i offentlig debatt. Det er ikke direkte galt, men hvis det gjaldt alt og alle hele tiden, ville samfunnet vært betraktelig mer voldelig. Forholdet er mye mer komplisert enn som så.

Av Asbjørn Dyrendal
Les mer »

Konspirasjonsteorier fordreier og avleder

Konspirasjonsteorier er uttrykk for en spesifikk historisk-kulturell prosess, skriver Michael Butter, og de bør ses som en spesifikk genre populistisk diskurs. Genren kjennetegnes blant annet av at den fordreier i saksfremstilling, avleder om skyld eller begge deler. Hva betyr det? 

Av Asbjørn Dyrendal Les mer »

Konspirasjonsteori og kjedsomhet

Konspirasjonstenkning kan være underholdende. Det har produsenter av spenningsfilm og –litteratur visst lenge. Er det for å motvirke kjedsomhet at noen involverer seg i konspirasjonstenkning? Les mer »

Konspirasjonssnakk, tro og mistillit

For en tid tilbake ble jeg invitert til å holde foredrag om konspirasjonsteori med utgangspunkt i spørsmålet om hvorfor folk tror så mye rart. Det siste er et godt spørsmål hvis man er forberedt på en lang redegjørelse for hvordan folk danner oppfatninger om verden.

Hvis man betoner ”rart” blir det nok et morsommere foredrag. Det blir imidlertid ikke nødvendigvis spesielt interessant for å få noen videre innsikt i konspirasjonskulturen. For er det virkelig slik at konspirasjonstroende tror på hva som helst? Hva betyr det egentlig når det unektelig ser sånn ut?

Av Asbjørn Dyrendal

Les mer »