Konspirasjonsteori og vold (2)

Tro på og bruk av konspirasjonsteorier er ikke forbeholdt marginale krefter. Myndigheter kan også bruke dem, og de har et ekte voldsapparat. Bruken av dette voldsapparatet kan drives av frykten for subversjon – av for eksempel konspirasjonstroende.

Av Asbjørn Dyrendal
Les mer »