Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

7.sans: Budskapet i safen

Mene, mene, tekel, upharsin

Som nevnt i blogginnlegget om «healing»-sekvensen ble «Psychic Challenge»-safen åpnet på mandag. Og det var knapt noen bombe at ingen engang var i nærheten av å ha «sett» budskapet. De aller fleste hadde også prøvd en enkel strategi, nemlig å tenke seg hva for slags «budskap» Dyrendal kunne tenkes å ville presentere, ut fra hva og hvem han er.

Det var ekstremt forutsigbart, men siden dette ikke var en gjettekonkurranse om «hva slags budskap vil Dyrendal fremme», var selvfølgelig ikke budskapet konstruert på en måte som gjorde at det lot seg gjette. (Nei, det er heller ikke innledningssitatet – det ville vært tenkelig å gjette på.) NRK ba om en streng prøve som man måtte være (veldig spesielt) synsk for å klare. Derfor ble budskapet konstruert slik at det måtte fusk eller helt spesielle, uoppdagede evner til. Hvordan?

Vel, siden vi ikke er interessert i å ha et budskap som lar seg gjette, utelukker det umiddelbart alle ting som har med personlige preferanser eller populære slagord å gjøre. Dermed blir det ikke innledningssitatet om «veiet og funnet for lett», og det blir heller ikke favorittsitat fra Douglas Adams (der hadde flere tippet ’42’ – jeg ville nok heller ha gått for «We apologize for the inconvenience») eller Terry Pratchett («The truth shall make ye fret»?), Sabbath-klassikere («If you listen to fools, the mob rules»?), LaVey-sitat («Confound and confuse ’till the stars be numbered») eller noe som helst i den retning. Vi fjerner istedet så langt som mulig hele det personlige og gjettbare fra ligningen. Kort sagt: Vi lar tilfeldighetene rå.

Det ble gjort – ikke fullstendig, men tilstrekkelig – på følgende måte: Jeg delte opp bokhyllene på kontoret (54 «hyllemeter») i to, og kastet mynt og kron. (Kronismen viser vei.) Prosedyren ble gjentatt til jeg sto igjen i den ene halvdelen av en hyllemeter. En bok ble tatt ut i blinde, åpnet og fingeren satt på et ark, fortsatt i blinde. Setningen eller første setningsledd der ble første halvdel av «budskapet».

Så gjentok jeg prosedyren, og hentet andre halvdel av setningen i safen fra det som da ble resultatet.

Og så skjedde det en transkriberings»feil». Siden jeg bare hadde én sjanse til å skrive ned (få minutter før jeg dro ned til politistasjonen med konvolutten), ble en for tett påbegynt «c» (i «claim») gjort om til en ikke-eksisterende «o» i ordet før.

For de aller mest (og meningsløst) nysgjerrige, så er første setningsledd fra Richard Sloans Blind Faith og andre setningsledd fra Todd Leventhals USIA-rapport The Child Organ Trafficking Rumor: A Modern «Urban Legend».

Ingen var en gang i nærheten av noen av disse temaene, noe som i det minste ville vært litt interessant. Istedet kom det forslag som følgende (først noen typiske, så mine favoritter):

-Enhver er salig i sin tro
-Dette tror jeg ikke på, eller dette trodde jeg ikke var mulig.
-Ingen hadde rett svar.
-Det finnes nok mye mellom himmel og jord, men ingenting som vitenskapen ikke kjenner til
-Skepsis er bra.
-jeg fikk for meg «skepsis» da jeg så for meg hva budskapet i safen var, og tallet 8

Noen hadde tenkt litt mer, og kom med forslag som neppe var like alvorlig ment (i enkelte tilfeller eksplisitt ikke, f.eks. den første), men som var bedre og morsommere:

-Min luftputebåt er full av ål
-”Kongen bærer ikke lilla hatt”
– Døyr fe;/ døyr frendar;/døyr sjølv det same./Men ordet um deg/aldri døyr/vinn du eit gjetord gjævt.
-«How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?»
-«Dagen da gjess passerer lydløse skal forbigås i stillhet»

Disse hadde tenkt både tanker om at det kunne være noe meningsløst, og gjort forsøk på å bruke personkunnskap på en litt mindre banal måte.

Men det var altså ingenting av det som stemte, eller noe som var i nærheten av de nokså mange hundre forslagene som kom inn. Derimot var det en del av skeptikerne som i det minste hadde kommet veldig mye nærmere prosedyren for å konstruere budskapet ved hjelp av resonnement. (Den skeptiske forslagsstiller med Python-interesse hadde ellers noen innvendinger mot oppsettet som kanskje ser fornuftige ut, at inntastingen av budskapet kunne etterlate spor, men programmet var altså skrevet slik at det ikke ville gjøre det.)

Selve «budskapet»? Det er bare noe meningsløst. Hvis noen absolutt vil lese det kan jeg poste det etter programmet.

Ikke fordi det er ekstremt hemmelig lenger. Det er det ikke etter at hele Katta-gjengen og ansatte på politimesterens kontor fikk det opplest mandag. Men så kan det bli avslørt første gang på selve programmet.

Hva kan man så konkludere ut fra «testen»?

Så godt som ingenting. Vi kan se at folk gjetter i vilden sky, og bruker samme måte å tenke på som vi har sett «synske» gjøre ellers. Faktisk har få vært mer eklatante og åpenbare enn Linda Thorstensen og Henning Hai Lee Yang.

Men ellers er det selvsagt ikke noen ordentlig test av noe noen generelt påstår at de jevnlig kan gjøre med så høy presisjon. De som deltok i fullt alvor, og som måtte ha ment de kunne gjøre sånt med så stor presisjon, har tatt feil. Noe mer kan vi ikke si.

Vi kan derimot si at noen mer seriøse tester var det ingen som ville være med på denne gang.

Oppdatering

Da har Katta publisert budskapet. Men jeg skrev det uten skrivefeilen de har fått…

Det skal være: «As any radiation oncologist will tell you, the Reggio claim arose from unwarranted suspicions.»

 • Utdrag fra en tilfeldig valgt bok var det jeg regnet med kom til å bli metoden. Faktisk. Jeg overrasker meg selv med mine synske evner nok en gang. Var det ingen «virkelig» synske som nevnte dette i sine spådommer?  • Ifølge producer har jeg lest alt som er av spådommer, og nei, ingen nevnte det. Men på Skepsis-listen var det nok tema, ja.

   Ellers er ikke du den eneste med resonn synske evner – flere ganger under filmingen har jeg spådd hva som kom til å skje, og med skremmende treffsikerhet ifølge én av journalistene. • Jeg villetrodd det var en tegnng av en lang nese. • Disse folkene benytter jo ganske veldokumenterte metoder, så at noen kan mene at forutsigbarheten i deres opptreden er skremmende kan kun skyldes uvitenhet. Og den virker det som er utbredt. Jeg håper at hvis flere hadde sett på det som finnes av dokumentasjon på slik virksomhet, så hadde flere også gjennomskuet det. Jeg nekter å tro at det finnes så mange true believers som det kan se ut til noen ganger.

  Noe som har overrasket meg litt av det jeg har sett er at jeg syns det virker som flere av de som påstår de har overnaturlige evner faktisk tror på det selv også. Tidligere har jeg trodd at det hovedsaklig er for penger og oppmerksomhet, men flere av dem virker overbevist om at de har evnene de påstår. Selv om metodene de bruker er helt åpenbare.  • Øyvind: For skremmende, les «skremmende». Det var en kommentar om hvor gjennomsiktig det hele var.

   Ellers har det vært min hovedhypotese at de aller fleste er overbevist om det selv. Men jeg er på langt nær sikker når det gjelder enkelte av dem vi har vært innom i serien. • Jeg er nesten litt overrasket over at du fikk til en noenlunde koherent setning med den metoden. Er du sikker på at du ikke kikket noen linjer frem eller tilbake for å finne to setningsfragmenter som passet sammen? For øvrig er det kanskje greit at du brukte din bokhylle og ikke min. Jeg testet prosedyren din og kom opp med «The known existence theorems for the classical and quantum-mechanical microcanonical, canonical, and grand-canonical ensembles, in addition, the order μ was restricted according to 0≤Re μ≤½». Du trenger neppe forstå innholdet for å se at de to setningfragmentene ikke danner en grammatisk setning.  • Jeg liker din setning enda bedre.

   Ved en tilfeldighet ble det en setning som ser ut som en setning. Men fingertuppen er jo litt større enn linjeavstanden, så hvis jeg hadde forhåndsdefinert hvilken del av fingeren som skulle telle (e.g. neglen), så hadde kanskje resultatet blitt et annet. Muligens ville jeg gjort noe med det da, men… • Spådom: Noen av disse som ikke greide det kommer til å komme med utsagn av typen:

  «Det var jo ikke noe skikkelig budskap.»

  (Altså så vanskelig at man måtte være synsk for å skjønne det.)  • Jeg spår at du får rett.

   Jeg spådde ellers det samme før jeg plukket ut «budskapet». • Da deler vi Randis penger, da, siden vi gjensidig kan gå god for at vi er ekte synske begge to. • Da hiver meg inn i det gode selskap som lettere (svak) synt jeg og. For jeg tenkte at «budskapet» ville være tegn, symboler eller bokstaver uten noen særskilt mening. *klukkler*  • Heksa: Der har du igjen for å tenke rasjonelt…

   Nils Andreas: Det er en form for validering jeg tror vi får bedre støtte for i en litt annen del av landskapet. • «Jeg ser – jeg ser, noe på ah… engelsk?
  Men jeg… skjønner ingenting».

  Kanskje godt ingen var kreative nok til å levere en slk melding?

  Ellers godt tenkt fremgangsmåte! • Har akkurat sett på «Katta» og moret meg godt. Strålende setning! Hadde noen gjettet på den kunne man i alle fall ikke avfeid det som godt resonnert.

  Men at ingen kom i nærheten overrasket ikke meg i alle fall. Betyr det at jeg er littegrann synsk? • Det hadde vært interessant å høre hvilke unnskyldninger Henning Hai Lee Yang & co. har.

  At noen kunne tro at «budskapet» var noe slikt som «Skepsis er bra», er nesten ikke til å tro. Men det at man er så dum, er kanskje en medvirkende årsak til at man tror at man er synsk.  • Yngve: Unnskyldningen kan være lyden av klingende mynt (eller mer presis, lyden av «stille kollekt»).

   Joachim: Takk. Og det betyr vel at du også scorer over de «mest klarsynte» på denne testen… • ««The known existence theorems for the classical and quantum-mechanical microcanonical, canonical, and grand-canonical ensembles, in addition, the order μ was restricted according to 0≤Re μ≤½». »

  Men det kunne blitt fin postmodernisme! :D • Det er faktisk ikke særlig vanskelig å være synsk eller å heale sykdommer: Jeg har i flere år kunnet forutsi været med en presisjon og for et tidsrom som vil ta pusten fra meteorologene: Hvert år i januar får jeg et syn som forteller at det i løpet av det neste halve året blir betydelig mildere – og i august får jeg det motsatte synet, det vil bli kaldere. Videre kan jeg legge handa på skulderen til en som er forkjølet og si at i løpet av to uker er du frisk igjen! Foreløpig har jeg 100 % treff! • Hva om de eneste virkelige synske er dyslektikere? Da er det en selvfølge at ingen kunne komme med riktig svar. • Morsom kommentar, z, men feil. Dyslektikere gjør en del feil som er lett gjenkjennbare. Hvis de «synske» er dyslektikere, ville de ha med deler av budskapet, med systematiske avvik.

  Men kommentaren er morsom! Hva med at de er analfabeter? Da kunne de slippe unna med at det er noen tegn de ikke forstår. • Hva om de er blinde da? Budskapet var ikke skrevet i blindeskrift og derfor diskriminering imot blide synske.Du kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.

Trackbacks / Pingbacks