Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Norske kiropraktorer kurerer visst også det meste…

I forbindelse med noen av de verre sakene om kiropraktikertøv internasjonalt har stilt meg selv spørsmålet: Hvordan er egentlig tilstanden i Norge?

Jeg tror i utgangspunktet de aller fleste er kunnskapsrike, nøkterne behandlere som holder seg til ryggsmerter og mest gir gode atferdsråd og litt behandling som kanskje ikke hjelper så mye, men som sjelden skader. Men jeg har også spekulert på om ikke det også er en litt for stor minoritet av «alternative» kiropraktorer igjen. Vi utdanner dem tross alt ikke selv, institusjonene de utdannes ved er blandet drops, og selv fra de bedre kommer det av og til en del rart.

Noen oppslag i Vårt Land nylig antyder også at det ikke bare er ute man har mye rart for seg.

Det er kjeden «Klinikk for alle» som ser ut til å ta stifterens ord om at «95% of all disease is due to subluxations of the spine» nokså alvorlig. For her er det langt fra bare rygg som er involvert:

En familie fikk før jul et dokument fra kiropraktorklinikken Klinikk for Alle Rogaland hvor det ble lovet at de kunne kurere ADHD, autisme, Asbergers syndrom, Tourettes syndrom og dysleksi.

Familien gjorde det fornuftige: De kontaktet lege, som igjen kontaktet Helsetilsynet. Og Vårt Land. Som skaffet seg skrivet klinikken presenterte om behandlingen (et skriv som tydelig brøt mot hva Forbrukerombudet har sagt om markedsføring av alternativ behandling). Der får vi tydeligvis presentert en blandet kost behandlinger:

I skrivet beskriver de hvordan disse sykdommen kan kureres gjennom kostholdsterapi, kiropraktisk behandling og nevrologisk rehabiliteringstrening – som for eksempel sansestimulering, og koordinasjons- og balanseøvelser.

Hvilket selvsagt ville vært utmerket om dette hadde dokumentert effekt. Men det har det ikke, sier lederen for Norsk Kiropraktorforening, som er krystallklar i sin avvisning og avstandstagen:

Å forespeile en kur til foreldre med barn med alvorlige nevrologiske sykdommer bryter med god kiropraktorskikk. Dessuten har norske kiropraktorer sitt hovedvirke innen behandling av muskel- og skjelettlidelser.

Ogre tar avstand fra at det finnes forskning som bygger opp under Klinikk for Alle Rogalands påstander.

Klinikk for Alle på sin side lover å rette opp det verste og prøver å få begge årene i vannet samtidig. Det ville vært lettere å tro på den gode viljen og innsikten om det ikke var for det begredelige faktum at dette ikke er første gang de er involvert i slik behandling og slike løfter.

Forrige gang fikk de imidlertid bare positiv presse ved hjelp av «mirakelberetninger» (aka pasienthistorier), og da var det ikke mye selvkritisk granskning å se.

Det er selvsagt lov til å håpe at kritisk oppmerksomhet både fra presse og ikke minst egen profesjons sentralorganisasjon kan få ting på rett kjøl. Men at dette har lang historie, er tilknyttet et segment av profesjonen internasjonalt og henger tett på deler av «ortodoks» tenkning kan nok gjøre det noe vanskeligere. Derfor trenger de mer vitenskapsorienterte all den hjelp kritisk oppmerksomhet utenfra kan gi.

Som f.eks. fra Vårt Land, som skal ha all ros for godt og grundig arbeid.

(Takk til Gnisten på forumet for tips.)

Oppdatering

Lederen for Norsk kiropraktorforening har fortsatt å være profesjonelt skarp og klar i formen. Og Klinikk for Alle beklager like tydelig.

Utmerket. Sånn skal det være.

Kan vi håpe på en liten opprydning i sånt som Christer og andre har dokumentert under også?

(Meget forsinket oppdaget via Gnisten på forumet.)

 • Takk for takk. Vi har en åpen tråd om emnet:

  http://skepsis.no/forum/index.php/topic,442.0.html

  Vi er fremdeles på jakt etter noe som ble utlovet i Aftenposten-artikkelen fra 2005 (som er nevnt ovenfor), nemlig en «uavhengig studie på 330 av barna som har gjennomgått behandlingen.» Er det noen som kjenner til den? • Det ser ut som dette ikke er det eneste tilfellet. Et kjapt google-søk:
  Aftenposten 11.11.2005: Klinikk for alle i Oslo gjør samme greia med ADHD: http://www.aftenposten.no/foreldreogbarn/article1154010.ece
  Samme avis, samme klinikk to år seinere: http://www.aftenposten.no/helse/article1677360.ece
  Norsk Kiropraktorforening rapporterer positivt om en annen Rogalandskiropraktor som lover ADHD-behandling: http://www.kiropraktikk.no/?pageID=31&ItemID=3090 (originalsaken fra Rogalands avis i 2009 her: http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article4252404.ece og en ny sak her: http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article4468905.ece)

  Kiropraktor1 i Asker tilbyr behandling mot sengevæting og ørebetennelse hos barn: http://www.kiropraktor1asker.no/default.asp?pageid=7567

  Nevrokiropraktisk senter behandler svimmelhet og balanseproblemer: http://www.tv2torget.no/bedrift/helse-og-leger/kiropraktor/velkommen-til-nevrokiropraktisk-senter-100173227.html

  Bjargosenteret behandler sengevæting, spedbarnskolikk og isjias: http://io.no/info/bjargosenteret-33652

  Størseth kiropraktor behandler øresus, brystsmerter, svimmelhet, spedbarnskolikk/urolighet og sengevæting: http://www.kiropraktorsenter.com/public.aspx?pageid=47071

  Oslo Nevrokiropraktiske senter behandler kvalme, svimmelhet, ADHD, balanseproblemer, utbrenthet, tilbakevendende lidelser, kroniske smerter, lav energi og mer komplekse sykdomsbilder: http://www.besmart-bebalanced.no/

  Majorstuen Osteopati behandler spedbarnskolikk, sengevæting og voksesmerter hos barn – og påpeker at spedbarn kan ha låsninger i nakke eller rygg etter fødselen, og hevder at kiropraktorbehandling ikke kan være skadelig! Se FAQ-siden på http://www.majorstuen-osteopati.no/

  Hadeland kiropraktiske senter – spedbarnskolikk: http://www.hadelandkiropraktiskesenter.com/3.html

  Helse Fornebu: Sengevæting, øresus og spedbarnskolikk: http://www.helse-fornebu.no/index.php?page=hva-en-kiropraktor-behandler

  Skøyenåsen kiropraktorkontor: Svimmelhet og kolikk, «KISS-KIDD» (nakkelåsning som fører til klossethet): http://www.kiropraktorkontoret.no/pages/kiropraktor.php

  Clinic1 – Sandvika kiropraktikk og tverrfaglig helse – behandler fordøyelsesplager, kolikk, svimmelhet, øresus, synsforstyrrelser, øreverk, kolikk og sengevæting: http://www.clinic1.no/kiropraktikk.htm • Wow. Godt jobbet Christer. Her skulle kiropraktorforeningen ha et og annet å ta tak i… • Bra mann!

  Jeg ser at spedbarnskolikk er en gjenganger og fant følgende på Sandsli kiropraktorklinikk:

  Kiropraktorene kan også behandle spedbarnskolikk og barna blir ofte raskt bedre. Spedbarnskolikk kan ramme barn i 0-3 måneders alder. Symptomene er uforklarlig ukontrollert gråt, minst tre timer daglig og mer enn tre dager i uka. Dette er ofte typisk på ettermiddag og kveld, og barnet er ofte utrøstelig. Foruten skriketoktene er barn med kolikk som oftest helsemessig friske. Mange årsaksteorier er blitt fremlagt, men ingen er blitt skikkelig dokumentert. Om man tror barnet har kolikk, kan det lønne seg å kontakte kiropraktor. Verd å merke seg er at kiropraktorene også kan behandle mange andre spedbarnsplager med gode resultater. • Jeg liker ikke å innrømme det, men kiropraktikk mot spedbarns-kolikk har jeg tre konkrete anekdotiske eksempler på at virker i egen omgangskrets.
  Selvfølgelig vanskelig å si om det var noen direkte årsakssammenheng, men det var i alle fall tidsmessig sammenfall mellom behandling og endring i tilstand.

  (føler jeg tok forbehold nok der. Ingen må få inntrykk av at jeg heier på Palmer ;)  • «vanskelig å si om det var noen direkte årsakssammenheng, men det var i alle fall tidsmessig sammenfall»

   Nemlig. Korrelasjon i tid. Ikke mye å rope hurra for.

   Det er ikke mye forskning på det, men jeg har vært innom det her: http://skepsis.no/blog/?p=1931 • Jeg ville uansett vært ekstremt kritisk til noen som bedriver manipulasjon av ryggvirvler i spedbarn. Hvor stor forskjell er det på «riktig» styrke og overdreven styrke på behandlingen? Jeg ville vært redd for å gjøre barnet lam for livet. • Min erfaring er at det er VELDIG STOR forskjell i styrke mellom behandling av barn og voksne. Når min niese fikk behandling var styrken omtrent som når du trykker deg selv på huden for å sjekke om du er blitt solbrent. Dette er i sterk kontrast til det trykket jeg mottok under behandling for ryggsmerter mellom skuldrene.

  Slik jeg har erfart det er det STOR forskjell på «riktig» styrke og overdreven styrke. Hadde de operert helt på kanten av det skillet ville jo de fleste før eller senere erfare å bli skadet av behandlingen, sånn rent statisktisk sett. • Hvor lett er det å dokumentere behandling på spedbarnskollikk?
  Det virker på meg som om denne tilstanden er noe løslig definert og også årsaken til denne tilstanden virker å være usikker:

  «Kolikk er en medisinsk tilstand hvor et ellers friskt spedbarn gråter uavbrutt uten noen åpenbar anledning (slikt som sult eller ensomhet).
  En vanlig tommelfingerregel for anse et barn som «kolikkbarn» er om det gråter mer enn 3 timer mer enn tre dager i ei uke, under mer enn tre uker i en måned!»

  http://no.wikipedia.org/wiki/Spedbarnskolikk • MortenOs forsiktige kjetteri utløser en syndflod av brannslukning, ser jeg. Stå på folkens, her må en vare på vakt ovenfor det minste tilløp til høyre- og venstre-avvik. • Morten O – hva med å gå tilbake og se på PølseHansens _fortelling_ om spedbanskolikk og (i det tilfellet) Snåsakill’n.

  Enhver som har hatt et kolikkspedbarn vil vite hvilken tilstand foreldrene er i etter noe tid: Utslitte, fortvila, redde … legg til hva du vil.

  Spedbarn har, og det vet vel de fleste som har/har hatt unger, en utrulig evne til å slå seg vrange når det passer som dårligst.

  Og så kommer nesten hva som helst og lover befrielse.

  Vips, ungen er bra/bedre.

  Ærlig talt, det er da ikke _så_ rart?

  Og at legen som forteller at det ikke finnes noe hjelp «taper» denne konkurransen?

  Jeg mener, før vi begynner med forskyvning av hukommelse etc.  • NilsA: Morten kan helt sikkert dette mer enn godt nok. Jeg ser det mest som et forsiktig innspill for å løse opp alt for massiv enighet.

   Hvilket kan være greit. Den mengden besøkende som driver innom her fra kiropraktikk.no (hei!) er jo tause som graven. Men vi har da alltids Knut Holt og Rolf Kenneth for å sørge for litt uenighet uansett. • Asbjørn og MortenO – jeg har vel uttrykt meg klundrete. For vi er vel enige om at alt for bastant avvisning av at for eksempel unger som har kolikk kan bli friske etter – for eksempel kiropraktor – lett får oss til å framstå som fanatikere som ikke vil se hva som har skjedd? • Er det bare nerden i meg som ser humoren i at forbundslederen for dem som vrir på folks ryggrad heter ´Øystein Ogre´? • For å gripe fatt i et par av de ovenstående temaene (der er veldig mange her).
  Isjias: Hvordan tror så Asbjørn Dyrendal at dette behandles best?
  ADHD: Fra det utvalgte linker jeg leste så henvises det til kostendringer og reduksjon i sukkerforbruket. Det bør selvsagt stilles spørsmål ved hvordan det har seg at det er en kiropraktor (eller annen behandler) som anbefaler dette (og ikke en farmasøytisk skolemedisiner).  • «Isjias: Hvordan tror så Asbjørn Dyrendal at dette behandles best?»

   Hvis jeg vil ha en midlertidig tro om temaet, ser jeg over forskningsoversikter for å finne ut hva som p.t. har best dokumentert virkning. Akkurat nå tror jeg ingenting om isjias. • Siden du ikke vet noe om isjas – hvorfor da uthenge kiropraktikk?  • Hvis du leser det som er skrevet om emnet så kanskje det går opp for deg? • Asbjørn Dyrendal: Nei, men du kan kanskje bidra i riktig rettning?
  Siden farmasøytisk ortodoks medisin («skolemedisin» på godt norsk) verken har utdannelse eller spesiell kunnskap om plager relatert muskel-skjelett-plager, så skjønner jeg ikke hvorfor kiropraktorer henges ut.

  Men du kan sikkert forklare dette?  • Enkelt: Klikk på lenken «kiropraktikk» i høyremargen. Les innleggene og lenkene.

   Du kan evt starte med http://skepsis.no/blog/?p=1931 og http://skepsis.no/blog/?p=356 (men det er mange flere).

   Rapporter gjerne tilbake hva du finner, så skal jeg fortelle om du har forstått hva som blir kritisert og hvorfor. Så langt tyder ikke språkbruken din på det. • Jeg finner kun at du skriver at du ikke aner hva kiropraktikk her. Men dette er allerede forstått. • Lurer fælt på hva slags yrkesgrupper det er som legger inn innlegg over-selv er jeg fysioterapeut & kiropraktor ogr jeg kan kurere både isjas og svimmlehetspasienter. Dette gjør jeg med vitenskapelig dokumenterte metoder OG med både kiropraktorforening, fysioterapiforbund og legeforeningens anerkjennelse av behandlingsformene.
  Jeg er nå skeptisk til skepsis.no  • Fint. Å være skeptisk til skepsis er en utmerket start, om det ikke bare er et påskudd til å holde fast ved egne overbevisninger uten å undersøke dem.

   Er du også skeptisk til den praksis bloggposten faktisk tar opp? Eller mener du (i motsetning til din egen forening, at det er greit og rimelig å annonsere med at man kan helbrede Tourettes, autisme etc etc etc ved hjelp av kiropraktisk behandling? (Jeg ser du har arbeidet på Klinikk for alle selv?)

   Du er ellers velkommen til å både fortelle om den konkrete, evidensbaserte behandlingen du nevner og referere (i det minste til) de undersøkelser du vektlegger. Gi gjerne lenke til siste systematiske forskningsoversikt. Sist jeg så etter, fant jeg lite som indikerte at det var noe stort poeng i å gå til kiropraktor for behandling (derimot har jeg nokså mye tillit til at kiropraktorer gir gode råd til forebygging, men der har jeg vel egentlig bare anekdoter å gå etter). • Hei Asbjørn-ja jeg har selv jobbet for KFA, men går ikke god for alt det de driver med der av den grunn.
  Hvis du søker på Epley´s manøver feks, så er dette den behandlingsformen jeg bruker ofte på svimmelhetspasienter med bestemte lidelser feks.
  Denne behandlingsformen er benyttet av norges fremste http://www.balanselaboratoriet.no/
  på Haukland, og jeg var selv i læring på Ahus sykehus denne og andre behandlingsformer. Så jeg reagerer litt på at feks svimmelhet ikke er «lov» å si at jeg behandler, for denne typen behandling (og øvelser) er både forsket og benyttet mye i privat, og offentlig praksis.
  ADHD og autisme etc er jeg helt enig med deg i at man som kiropraktor eller annet ikke skal si man kan behandle-og KFA Stavanger kiropraktoren som har lagd innlegg om dette fikk også beskjed av NKF at dette ikke var lov-eller greit.
  Ellers håper jeg du kan holde en hyggelig tone fremover- du har ikke sett godt nok etter-det er f mye det er forsket på. Kanskje jeg skal komme med noe av den evidensbaserte kiropraktikken-eller kanskje du skal bruke tid på å finne den selv, istedenfor å argumentere for dine meninger, I lys av måten du kommenterer på og hva du sier -virker du forutintatt og lite objektiv.
  Det er ikke bra for en forsker-hvis det er det du er?  • Hei Toralf,

   Jeg setter pris på at du holder klar avstand til den spekulative delen av bransjen, og jeg er helt åpen for muligheten om at det finnes dokumentert effektive teknikker for spesifikke problem og at jeg har gått glipp av dem. Det ville jo være å håpe, siden det bildet jeg har funnet er lite oppløftende. Men nettopp fordi dette ikke er mitt forskningsfelt, har jeg forholdt meg til (den gang) oppdaterte, systematiske gjennomganger av forskning på kiropraktisk behandling, publisert i fortrinnsvis tunge kanaler. Konklusjonen i den systematiske oversikt over systematiske oversikter som var nyest da jeg skrev om dette var at de behandlingsteknikker som var undersøkt ikke hadde dokumentert effekt for noen tilstand.

   Du må gjerne finne noe nyere som viser noe annet. Det finnes helt sikkert teknikker, øvelser etc som ikke var med i noen av disse undersøkelsene, som rettet seg mot den slags som oppfattes som spesifikt kiropraktisk praksis, så lenk for all del opp til den slags også.

   Når det gjelder tone så handler det dels om at jeg er en sarkastisk jævel (som høres sånn ut, selv når jeg ikke er det), dels om at de ting jeg skriver om her er i tilknytning til «current events» som engasjerer og som i møte med engasjementet får prege form, og dels om at det er en blogg, ikke en fagartikkel. Dokumentasjon og argumenter finner du gjerne i hyperlenker og, siden det er en historie bak, i tidligere innlegg.

   Men jeg skriver nok omtrent like syrlig og spissformulert (av og til skarpere) når jeg kritiserer trender innen eget fagmiljø. Eller saksdokument, når jeg tenker meg om, så det er nok veldig mye en karakterbrist. Tviler på at det finnes en kiropraktisk behandling for den. ;-) • #24: Toralf, bevisbyrden ligger på den som kommer med påstanden. Asbjørn ba deg om dokumentasjon, noe du elegant unngikk ved å hentyde at Asbjørn ikke gadd å finne denne. Ekstraordinære påstander fordrer ekstraordinære bevis. Har ennå ikke sett at kiropraktikerne klarer å fremskaffe forskningsresultater som bygger opp om anekdotene man slår om seg med. Kanskje jeg bare er «lat» som forventer at de som påstår noe også skal kunne føre bevis for påstandene sine?  • Oi, sent svar. Jeg er enig Eirik i at det er jeg som må komme med bevis. Jeg har jobbet i mange år nå, og jeg behandler fortsatt isjas og svimmelhet. Jeg kunne ikke og kan fortsatt ikke slå i bordet men noen forskning om at fysioterapi eller kiropraktikk er det beste, eller at det er bedre enn noen annen intervensjon som feks smertestillende medisiner når det kommer til behandling av isjas.
   Det jobbes uansett knallhardt i muskel og skjelett miljøet for å få noen konkrete bevis som gjør at vi kan fortsette å ha en seriøs rolle som primærkontakt på muskel og skjelettlidelser.
   Skriver igjen om 5 årDu kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.