Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Nettverkssalg mot all sykdom. Kvakksalverirekruttering i Stavanger og Oslo

Vi har vært innom «ph-mirakel»mannen Robert O. Young her på bloggen tidligere.

Mannen står bak oppsiktsvekkende «innsikter» i biologiens og forskningens verden, snåle idéer om universell helbredelse som blir mye mer forståelige når man oppdager at utdannings-«gradene» hans er postordre fra en ikke-akkreditert institusjon (et «tøyseuniversitet»), og at han generelt føler seg fullstendig fri fra både basal biologi og generelle atferdsnormer om pasientbehandling og «truth in advertising».

Og det er reklame han stort sett holder på med. Sist i Stavanger, noe Aftenbladets Toralf Sandø ikke har latt gå upåaktet hen.

Sandø har tatt seg tid til å høre på vrøvlet, og slår i dagens Aftenblad til på en dobbeltside med titler som «Kvakksalver verver selgere», «-Svært useriøst og uvitenskapelig», og «Ble dømt for kvakksalveri». Det er bare den siste saken som ligger på nett, og det er der Sandø gjør det ekle grepet å faktisk sjekke hva Young sier. Etter å ha konfrontert ham med en medierapportert kvakksalverdom Young benekter, går Sandø til kilden og skaffer dommene så vi alle kan lese at Young dengang tilsto, ble idømt prøvetid, holdt den, og saken deretter «protokollert som avvist». Og at han senere er ilagt forbud mot å analysere eller skaffe blodprøver av «pasienter».

I resten av artiklene fortelles det kort om Youngs avsindige teorier og hvordan de, slik Deseret News klokelig kommenterte blir brukt til å foreskrive «as treatment a product that he sells», innhentes det kort kommentar fra fylkeslege Pål Iden, som fornuftig nok sier at Youngs idéer om sykdom er useriøse og at det å ta dem på alvor kan være farlig fordi det kan medføre at man oppgir nødvendige medisiner.

Nå venter vi på et par oppfølgere om mer eller mindre grådige eller idealistiske norske følgere, såkalte «mikroskopister» som formidler det forkvaklede evangeliet etter Young.

Og gjerne noe kort om hvor totalt på trynet helt basale element i teorien er.

Det handler, veldig kort, om hvordan vi må spise mer basisk mat for å gjøre blodet mindre surt («syre» gjør oss syke). Men mat har ingen sjanse til å påvirke blodets pH i noen vesentlig grad. PH-verdien ligger uansett i det begrensede rommet mellom 7,35 og 7,45, takket være syre-base homeostase i kroppen (mer om organismens H+-homeostase her). Og når den ikke gjør det, ligger du gjerne litt tynt an.

Kosthold har innflytelse under det minimale på dette punktet. Det som kommer inn i munnen, blir mer enn hurtig surt nok når det kommer i kontakt med magesyren. Deretter entrer det tarmsystemet hvor det sterkt basiske bukspyttet «nøytralisere[r] det sure mageinnholdet idet det forlater magesekken».

Som kommentert tidligere om dette sure, dyrekjøpte, uvirksomme, overreklamerte tøyset: Surt i magen, basisk i tarmen, helt uavhengig av hvor basisk eller surt det er i det du tar det i munnen. Og uten noen interessant effekt på blodet Young og co er så «opptatt» av.

Hvilket selv en postordre-naturopat burde ha lært i den amerikanske grunnskolens fysiologikurs.

(Temaet har vært diskutert på forumet, Martin har sprøytvarslet selgerne, og jeg takker ellers Toralf Sandø både for tips og innsats. Etter å ha sett hvor hardt og moralfritt en del av Youngs disipler selger tøvet sitt mot alvorlig, kroniske og akutt syke: Måtte både han og kollegene gå dem alle i sømmene.)

 • Sitat: «H-verdien ligger uansett i det begrensede rommet mellom 7,35 og 7,45, takket være syre-base homeostase i kroppen (mer om organismens H+-homeostase her).»

  Vel, dette rommet er ikke så begrenset som det seruttil, idet en bruker en logaritmisk skala.

  Omregnet til mer komkrete mål gir tallene: 4,46 versus
  3,54 mol/l H30+ – konsentrasjon

  Innen kjemien, biologien og medisinen har en tilvendt seg til å regne med logaritmiske skalaer, men disse gir en illusjon av at forskjellen på målte verdier er mindre enn de i virkeligheten er.

  Noenganger er dette greit, fordi visse fenomener reagerer logaritmisk på stimuli, men jeg mener at det er en uvane og dumskap å bruke logaritmiske skalaer helt ubetenksomt som en ofte gjør.

  Uvanen er vel en tradisjon fra den gangen en for lettvinthetsskyld brukte regnestaver for hurtigkalkulasjoner.

  Jeg tror for eksempel at anestesiperasonell ikke tenker klart når de behandler pasientene sine fordi de bruker villedende logaritmiske skalaer istedenfor absolutte skalaer og jeg tror faktisk at mange pasienter dør eller får hjerneskade pågrunnav den form for uklar tenkning.

  Vel, dette var en digresjon, men jeg kunne ikke dy meg, og jeg har sikkert nå ertet på meg en masse fagfolk av forskjellig valør som liker å kalle seg vitenskapelige. • En testbar hypotese Holt. Tar du din egen utfordring? • «Jeg tror for eksempel at anestesiperasonell ikke tenker klart når de behandler pasientene sine fordi de bruker villedende logaritmiske skalaer istedenfor absolutte skalaer og jeg tror faktisk at mange pasienter dør eller får hjerneskade pågrunnav den form for uklar tenkning.»

  Så, hvis man forholder seg til logaritmiske skalaer istedetfor lineære tenker man «uklart»? Disse menneskene har selvfølgelig ingen utdannelse som gjør at de er i stand til å tolke skalaen på en forsvarlig måte likevel? Dette var virkelig _dagens_ ubegrunnede påstand. Ti poeng til deg. • Jeg tror ikke, jeg vet det rent generelt, og jeg trakkfrem anestsipersonell fordi dette er et området hvor denslags kan ha fatale kosnekvenser.

  Det hjelper ikke hvaslags utdannelse og trening du har når du i stressede situasjoner hele tida må foreta logiske kormspring for å tolke måleskalane du bruker og når skalaene du bruker dertil grovt undersignalisrer forandringer i de reelle målte verdiene.

  Jeg mener faktisk for ramme alvor ar anestesiperonell generelt arbeider dysfunksjonelt fordi de bruker villedende logaritmiske skalaer.

  Men det er kjemikerne som primært har skylden idet de har etablert en direkte dum tradisjon som så influerer på en rekke andre fagfelt. • Du som tydeligvis har full kontroll(?) på teorien her, burde kunne sett forbi enkel overbevisningene og heller forklart hva reduksjon i bicarbonate reserven kunne ha å si for helsen vår.

  Jeg venter i spenning… • Jeg skrev ingenting om de forskjellige reservers betyding for helsa. Detvakke intensjonenmin, selvom jeg nok kan si noe om det hvis jægidder.

  Det jeg kritiserer er utstrakt bruk av logaritmiske skalaer som gjør at forskjeller ser mindre ut enn de i virkeligheten er.

  Når en måler og viser pHCO3- istedenfor reell konsentrasjon av HCO3- (i mol/l eller tilsvarende)bærer det galt avsted. En mister nyanser som i kritiske øyeblikk kan være avgjørende.

  Det er en dumskap og uting rettogslett.Du kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.

Trackbacks / Pingbacks