Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Fornektelsens tidsalder

Jeg var litt skuffet over Michael Specters Denialism. Den gjorde noe annet enn jeg hadde håpet den skulle. Derimot ser det ut til at artiklene i New Scientists utgave Age of Denial gjør mye mer av den jobben.

For eksempel fortelles det litt om hvorfor ellers fornuftige mennesker blir fornektere, både i form av forsøk på å «regain a sense of agency over uncaring nature» og hvordan de blir «trapped in what classic studies of neurosis call «suspicious thinking».» Vi får også den herlige ironien, konspirasjonskulturens hang til å være fornektende «opposisjon» tatt i betraktning, i det at en del «denialist movements originate as cynical efforts by corporations to cast doubt on findings that threaten their bottom line.»

Det får du mer om i artikkelen om hvordan big business konstruerer «tvil», eller «manufaktroverser». Samt litt om hvorfor det er så lett å spre løgn og så vanskelig å rette dem opp. Blant annet. Det er mer småsnacks.

(Via dagens Jesus and Mo.)

Du kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.