Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

På bærtur

Jeg var en gang på foredrag med Johan Galtung. Han skulle snakke om noe jeg kunne litt om. Siden har jeg ikke sett noen nevneverdig grunn til å anta jeg gikk glipp av noe viktig ved ikke å gå på foredrag av Galtung.

Det er selvfølgelig en forhastet generalisering, men i dag har John Færseth fortalt fra en opptreden nylig. Det han har å fortelle antyder at jeg har gått glipp av noe, men ikke akkurat noe som gir faglig påfyll:

«Frimurere. Tempelriddere. Illuminati», tenker Galtung høyt. Før han legger til at det er et nært samarbeid mellom frimurerne og de hemmelige tjenestene. I tillegg kommer frimurernes troskapsed, som han flere ganger skal komme tilbake til. Frimurerne bør etterforskes, mener Galtung.

Allerede her begynner noen av oss å rynke på nesen over noe som minner om en velkjent eim. Når det fortsetter med «Skull and Bones» blir den påtagelig. Det kunne kanskje være problemene med annenhånds fortelling, men det fortsetter med en klar antydning om at Galtung befinner seg på bærtur. Utenfor sesong, i en dyp, mørk kjeller. Eventuelt på epleslang, midtvinters, opp et bjørketre:

Som gode kilder anbefaler han flere ganger bøkene til Per-Aslak Ertresvåg og Erik Rudstrøm.

Urk, urk og dobbelt urk.

Den akademiker som anbefaler dette våset som kilder til noe annet enn konspirasjonskulturens innhold og nedslag har spilt intellektuell fallitt. Jeg skulle i det minske ønske det kom som en så stor overraskelse at jeg klarte å mobilisere mer enn marginal tvil. Det finner jeg vanskelig, selv om Færseth gjør sitt beste for avslutningsvis å åpne for slik dialog.

Les hele.

 • Flott bloggpost!
  Kommer til å følge med her i fremtiden ja. Ser ut som om det kan være litt av hvert. • Hm, du har sikkert rett.
  Men jeg savner litt mer substans rundt dine generelle mishagsytringer. Det er greit at du har et sterkt behov for å markere at du er enig med de rådende holdninger, og at andre som har alternative meninger kun fortjener sarkasme og nedlatenhet.

  For min del er jeg skeptisk til mennesker som kommer med nedsettende karakteristikker av andre uten selv å ha evner eller forutsetninger til å tilføre debatten ny informasjon. Go with the flow.  • Hvis du prøver å klikke på lenkene så kanskje du oppdager at jeg (og kolleger) har gått over denne grunnen før. • Det var ikke poenget mitt, men greit nok.

  Jeg har sikkert misfortått, men på meg virker det som om du muligens forsøker å sverte hedersmannen Johan Galtungs omdømme fordi han tilsynelatende har tatt ordene «Frimurere. Tempelriddere. Illuminati» i sin munn.

  Vi vet ikke hva han har ment og vi var ikke tilstede på foredraget og bør derfor ha en sunn skeptisk grunnholdning før vi trekker forhastede konklusjoner. • From the horse’s own mouth:

  Hør Johan Galtungs Ti teser om 22/7 i sin helhet:

  http://www.radionova.no/artikkel/-det-norske-demokratiet-er-opphevet • Jeg har vært på et par foredrag med Galtung oppigjennom, lest en del ting han har skrevet osv, og selv om jeg helt klart har fått intrykket av at vi her har å gjøre med en ganske arrogant mann med et ekstremt stort ego, og liten evne til selvkritikk (iallfall offentlig), har jeg før nå aldri hørt ham komme med noe som er – tja, i mangel av et bedre ord – galskap – slikhan åpenbart gjør nå (Med forbehold om at gjengivelsen i Dagbladet er riktig).

  Tvert imot har inntrykket mitt så langt vært at dersom du klarer å se bortenfor arrogansen ligger det faktisk en del gode analyser der. Så er åpenbart ikke lenger tilfelle. Galtung er i ferd med å bli en gammel mann, så kanskje er det en tidlig senilitet vi nå ser (det er mulig det er stygt å antyde noe sånt, men jeg synes ærlig talt alle andre forklaringer er styggere). • Galtung har vel spådd USAs kollaps en del ganger, har han ikke?

  Dette referatet fra et annet møte med ham er ganske kostelig: http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110325/ODEBATT/703259997 • Jo, Galtung har spådd USAs kollaps, eller rettere: USA-imperiets kollaps, i mange sammenhenger. Den tidfestede spådommen jeg har fått med meg sier «innen 2020». Jeg må si jeg er mer tilbøyelig til å tro på den nå enn jeg var i 2004. («Imperiets fall» innebærer en slutt på USAs internasjonale dominans, ikke en slutt på landet USA, og det første ser vi jo tydelige tegn på.)
  http://www.transnational.org/SAJT/forum/meet/2004/Galtung_USempireFall.html

  Men disse forvirrede utspillene han tydeligvis kommer med nå er ikke bare bom på mål, eller å spille på feil banehalvdel – det er å spille slåball i australia når fotballkampen foregår i Burkina Faso. • Tiltredes. • Dette bekrefter en langvarig mistanke; Galtung er en intelektuell bløff! • Jeg er også enig i at USA kan være i ferd med miste sitt grep om verden (dessvere med diktaturet Kina som mulig imperialistisk erstatter), ikke minst som følge av selvforskyldte økonomiske problemer. Men Galtung har, om jeg ikke husker feil, spådd dette med jevne mellomrom opp gjennom tidene. • Johan Galnings konspiteorier er nå i Morrabla: http://morgenbladet.no/article/20111007/OAKTUELT/710079921/-1/AKTUELT • Det er såvidt jeg kan se bare punkt 5 som kommer inn på disse konspirasjonsteoriene, og denne gangen bare svært kort og nokså vagt. Hadde jeg lest Morgenblad-teksten uten å ha lest Dagblad-teksten, hadde jeg nok syntes det var litt merkelig formulert, tenkt «hva mener han egentlig her?» og lest videre. Det hadde vært interessant å se Galtung forsøke å forsvare seg mot denne kritikken, men med hans ego er det ikke sikkert han nedlater seg til det. Kanskje noen burde skrive et kort innlegg til Morgenbladet, referere til Dagblad-teksten og utfordre Galtung på hva han egentlig mener? • Uten sammenlikning forøvrig: «en narsissistisk publisitetsjeger, så hans navn skal være unevnt»

  Det kunne vært interessant å svare, men jeg tror at den som skal gjøre det bør kunne slå i bordet med en grad eller tittel innen samfunnsvitenskap.

  For øvrig et godt eksempel på at reelle temaer om makt (overvåking, at USAs rikeste nettverker på eliteuniversitetet Yale) dras ut i det absurde til konspirasjonsteorier. • Jeg synes at mannen selv kan få lov til å si hva han faktisk mener, alt annet blir ukritisk synsing etter min mening.

  De som hevder at hans påstander om at det amerikanske imperiet er i ferd med å miste sin makt er «konspiratoriske» eller på andre måter feilaktige, bør kanskje gå i seg selv ifht virkelighetsforståelse.

  USA, Israel og Vesten har mistet grepet om oponionsdannelsen, og det er deres (evt. vårt) problem. Dette er først og fremst mest synlig i forhold til problemer med geopolitikken som føres, mer spesifikt Afghanistan og Midtøsten-politikken.

  Og ja, det er riktig som en annen sier her, det er faktisk bedre å ha USA i det imerialistiske førersetet enn Kina.

  Det tilsier kanskje at vi bør lytte litt mer til Galtungs analyser i stedet for å avfeie ham som en konspiratorisk gal mann?  • «Skeptisk»:

   Det tilsier kanskje at vi bør lytte litt mer til Galtungs analyser i stedet for å avfeie ham som en konspiratorisk gal mann?

   Hvorfor velge akkurat Galtung? Livet er kort, det er mange briljante forskere på de fleste felt, og det publiseres mer enn noen klarer å lese. Jeg syntes ikke Galtung hadde noe videre å tilføre på det feltet jeg har litt kunnskap (blanding av banaliteter, utdatert teori vog vasne spekulasjoner), og det var lenge før han begynte å tale varmt om denne formen for sprøyt. Helt uten å mene at dette har noe som helst med galskap eller demens å gjøre styrker slik mangel på judisium meg i prioriteringen av helt andre analytikere.

   Gnisten:

   Galtung hevder at Hitler tillot 60.000 jøder å emigrere med sin kapital

   Haavara-avtalen fra 1933. Tallet stemmer noenlunde godt, men «med sin kapital» er vel ikke helt presist. For levende (om enn fullstendig fiktive) skildringer av hvordan dette omtrent så ut fra emigrantsiden anbefaler jeg en del scener i disse. (Men mest fordi det er god krim hvor de historiske kulissene spiller hovedrollen.) • Jeg synes at mannen selv kan få lov til å si hva han faktisk mener, alt annet blir ukritisk synsing etter min mening.

  Til dette samt Ronny #13: Se min kommentar #5, så kan du høre Galtung si hva han faktisk mener. Dagblad-teksten er skrevet av John Færseth, og så vidt jeg kan forstå gjengir han Galtungs utsagn korrekt.

  Karsten Eig #12: Morgenbladet presiserer: «En lengre versjon av dette foredraget ble holdt i regi av Kulturutvalget på Blindern, Universitetet i Oslo, fredag 30. september.» (Forresten nokså unøyaktig presisering, for hva i all verden er «Kulturutvalget på Blindern»?)

  Det viktigste må uansett være å høre godt etter hva Galtung faktisk sa, og arrestere ham på det. F. eks. at han anbefaler «Ertresvågs utmerkede bok», og andre merkverdigheter.

  Galtung hevder at Hitler tillot 60.000 jøder å emigrere med sin kapital. Er dette et historisk faktum, eller noe annet? • Sjeptisk: Det er vel ingen her som har sagt at Galtungs påstander om det amerikanske imperiets undergang er konspiratoriske. Personlig håper jeg framtida bringer en verden uten en eller to dominerende supermakter som herser med resten av verden i ulike globale maktspill. Jeg tror en multipolar verden ubetinget er bedre.

  Det som de fleste (alle?) har derimot har påstått er at når han begynner å bevege seg i retning Ertresvåg og lignende spinnville konspirasjonsteorier er han på fullstendig ville veier. Som alltid gjelder det å skille snørr og bart. • Nr. 1, over. • Spinnville konspirasjonsteorier hører helt klart ikke hjemme i premissene for en god og flerfoldig diskusjon. Jeg har dessverre ennå ikke hatt muligheten til å sette meg inn i disse spinnville teoriene – det skal nå gjøres.

  Hva er det beste eksempelet på en spinnvill teori som fremsettes av Galtung? Og er alt som omhandler konspirasjonsteori snørr eller bart?

  Det er vel ikke slik at verdens beslutningstakere utelukkende består av mennesker som har åpenhet og demokrati som sin hovedparole. Derfor blir det kanskje litt enkelt å si at de som antyder en konspirasjon i en eller annen sammenheng har anlegg for galskap eller demens?

  En multipolar verden høres ut som det beste alternativet (i teorien), det til tross for at verden har opplevd sine fredligste perioder i skyggen av USAs dominans etter 2VK.

  Min frykt er at en unipolar verden på sikt vil føre til hurtige, skiftende allianser og fremtidig krig i stormaktenes «bakgårder», i større grad enn i dag. Man bør huske på at atommakter aldri vil gå til direkte krig mot hverandre, heller «by proxy».

  Norge er avhengig av å være under en stormakts beskyttelse, og da trenger vi et sterkt og stabilt USA. Premisset er selvsagt at de forfekter klassiske vestlige idealer som rettsikkerhet, åpenhet og demokrati. • De konspirasjonsteoriene som vettuge folk forkaster er de som det ikke finnes mer enn svært dårlige bevis for. De har gjerne karakter av å være usannsynlig store og ressurskrevende, hovedsaklig fordi de er fri fantasi. Å ta med en liten førrevolusjonær reformorganisasjon fra 1700-tallet ved navn Illuminati er et dårlig tegn, men ethvert konspirativt tankespinn som ikke tar alle bevisene med i betraktningen er galt. • I konspirasjonsteorier er det uhyggelig mye snørr, og svært lite bart. Det er nok noe av forklaringen på at det er et ufyselig fenomen. Og det er derfor Galtungs off-hand omtale av f.eks. Ertresvåg og Rudstrøm er verdt å påpeke. Se på det som leveranse av tonnevis med påkrevet Kleenex.Du kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.