Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Presisering fra Skepsis Norge

I lys av de siste tiders skeptiske selvransakelser vil styret i Skepsis Norge presisere følgende:

Skepsis Norge har et styre, og det er bare medlemmer i dette styret, samt Asbjørn Dyrendal og Pernille Nylehn som er pressetalspersoner for organisasjonen, som kan komme med offisielle uttalelser på organisasjonens vegne. Men også styremedlemmer har en selvsagt ytringsfrihet som privatpersoner. Dersom de ikke presiserer at de er styremedlemmer når de kommer med en eller annen ytring så er den deres egen – som privatperson. Skepsis Norge sitt «ansvar» som sådan begrenser seg til det som er ytret offisielt av styremedlemmene som styremedlemmer.

I tillegg er det flere profilerte skeptikere som har skrevet på både bloggen, hovedsidene og i andre sammenhenger. Disse er ikke valgte talsmenn for Skepsis Norge, men mange er knyttet til organisasjonen som medlemmer. Ytringene sine står også de imidlertid først og fremst for selv. Skepsis Norge har i en god del tilfeller valgt å anbefale bla. blogginnlegg fra disse, fordi vi mener ytringene er i god tråd med det Skepsis Norge ønsker å stå for og drive med.

Noen skeptiske røster er heller ikke medlemmer av Skepsis Norge, og en del bidrag til Skepsis er skrevet av folk som ikke er skeptikere. Det er bidragenes kvalitet og relevans som avgjør, ikke vedkommendes selvoppfatning eller organisatoriske tilknytning.

Organisasjonens indre liv og holdninger kan man påvirke som aktivt medlem.

Håkon Mosseby – Publiseringsleder

 • Litt morsomt at denne presiseringen presiserer at denne presiseringen ikke er en offisiell uttalelse på vegne av Skepsis Norge.

  Den er nemlig undertegnet «Håkon Mosseby» og han er ikke blant dem offisielle uttalelser kan komme fra. • Ikke? Jeg sitter da vitterlig i det Skepsisstyret som kan komme med offisielle uttalelser. • Hmm. Ser du står på listen over folk i «Arbeidsstyret», listen over hvem som er i «styret» begrenser seg imidlertid til 3 personer, i følge linken i denne posten.

  Dersom Arbeidsstyret og styret er det samme, er det rart at det er oppdelt: og dersom det ikke er det samme, ja så ser det for meg ut som om Skepsis har ikke ett, men _to_ styrer.

  Jeg er altså fortsatt, til tross for forsøket på presisering, forvirret. • Inndelingen du snakker om er for å illustrere de enkeltes arbeidsoppgaver i styret. Alle som er nevnt er medlemmer av Skepsis’ styre.

  Forvirring er en menneskelig egenskap, men du – og alle andre – kan trygt anta at jeg er medlem av Skepsis’ styre og at teksten over er sanksjonert av det samme styret og dermed en offisiell uttalelse fra styret i Skepsis. • Inndelingen lykkes ikke med det. «arbeidsstyret» ? Innebærer det at de øvrige i styret ikke arbeider ? Sier ingenting om hva arbeidet består i.

  Virker forvirrende, og jeg ser overhode ingen grunn til ikke å bruke standard terminologi på det som ser ut til å være en standard organisering. Standard terminologi er å kalle de som ikke har noen spesielle posisjon, men som sitter i styret for «styremedlemmer»

  Når dere i stedet skriver «arbeidsstyret» så gir dere jo inntrykk av at det eksisterer et «arbeidssstyre» og at dette er distinkt fra det vanlige styret. • Er dette standard prosedyre for kverulering, Eivind?

  Undres om noen andre heller ikke skjønte innlegget til Mosseby. • Var med på landsmøtet, og i fravær av protokoll (som ennå ikke er ferdig) kan jeg bekrefte at arbeidsstyret ble valgt sammen med, og er en del av, styret. Det er ingen meningsfull forskjell mellom dem. Hvis Eivind ønsker å snakke om ledelsen i styret, kan vi bli enige. • Jeg hadde ikke noe problem med å skjønne hva som var ment. Jeg synes bare det var en morsom nyhet å publisere en «presisering» som var såpass lite presis. Innholdet i presiseringen er jo bare at Skepsis, som alle andre foreninger jeg noensinne har vært borti, har medlemmer og styremedlemmer som godt kan ha private meninger som avviker fra den offisielle holdningen til foreningen.

  Egentlig er vel det såpass åpenbart at det er litt overraskende at presiseringen i det hele tatt føltes nødvendig. Men det finnes vel flere som kan være vanskelige i Skepsis, kanskje. • I mange organisasjoner har man mange «lag» med beslutningsorganer, ofte avhengig av aktivitetsnivå og ikke minst størrelse. Generalforsamling, representantskap, styre, arbeidsutvalg er en ikke uvanlig oppdeling. Slik jeg forstår dette, så er «arbeidsstyret» Skepsis sitt arbeidsutvalg, en mindre gruppe innen styret, som står for den løpende driften. Så, det var vel ikke så vanskelig, var det vel?

  Kjell IngvaldsenDu kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.

Trackbacks / Pingbacks