Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Fra Dan Brown til Donald Trump: konspirasjonsteorienes fortsatte appell

Michael Butter har skrevet en av de aller mest interessante kulturhistoriske analysene av amerikansk konspirasjonskultur de siste årene. Boken, Plots, Designs, and Schemes, er samtidig Butters professoravhandling og dermed utgitt i en akademisk serie som (selvsagt) gjør den alt for dyr for de fleste.

Boken er kanskje litt for dyr, men en bitteliten bit av innholdet er dekket i begynnelsen av dette foredraget, der han blant mye annet tar for seg hva som er konspirasjonsteorienes appell (og når), og litt om hvorfor tesen om at vi lever i konspirasjonsteorienes tidsalder er gal. Deretter går han inn på selve materialet, og det er som vanlig en nytelse å følge hans spesifikke analyser.

(Michael er samtidig en av de to hovedpersonene bak COST-nettverket Comparative Analysis of Conspiracy Theories som startet i år. Den andre er Peter Knight. Nettverket har fryktelig mange dyktige mennesker involvert og like mye interessant planlagt for de neste fem årene. Muligens følger en liten rapport fra vårt neste møte, i september.)

 • Jeg leste gjennom de to avsnittene på forsiden til COST-nettverket. Det er altså fullstendig irrelevant for analysene hvorvidt konspi-teoriene kan være riktige eller gale i sin virkelighetsoppfatning? Eller er det et uuttalt premiss at teoriene IKKE kan være riktige, og at slike teorier generelt skal oppfattes som et negativt samfunnsfenomen?  • Litt mer komplisert enn begge deler, langs flere forskjellige dimensjoner. Vi er nå et snart tresifret antall involverte, og det varierer en del akkurat hvilke interesser de ulike har. Selv om de fleste nok har et primært fokus på «problem»-sider ved konspirasjonstenkning må du nesten lese forskningen for å få et litt mer fullstendig bilde.

   Men et litt bedre bilde får du ved å se «søknaden» vår: http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/CA/Action_CA15101/mou/CA15101-e.pdf

   Også regner jeg med at du fikk med deg en del av det varierte fokuset allerede i Michaels forelesning? • På COST-nettverkets side står bl.a.:

  «The Action aims at equipping the major stakeholders with robust knowledge and strategies to understand and counter accusations of conspiracy directed against them or others. It thus will reach out and collaborate with scientists, politicians, journalists, NGOs and educators.»

  Dette høres jo ut som om en av agendaene til COST er å skape et akademisk forsvarsverk mot konspirasjonsanklager.
  Nå har jeg hørt på Butter-foredraget, og underveis gjorde jeg meg følgende refleksjoner:

  a) Hver gang WikiLeaks eller en Edward Snowden eller en profesjonell hacker offentliggjør en ny bunke på flere tusen eller hundretusen dokumenter og eposter som avslører at en «konspirasjonsteori» i hovedsak var en korrekt oppfatning av virkeligheten, så vil altså en stor andel av COST-forskerne sukke tungt. For de må da ekskludere enda en eller flere KT’er fra deres studiemateriale.

  b) Både Bernie Sanders og Elisabeth Warren uttalte den første dagen på Demokratenes konvent at «the system is rigged», dvs. at det politisk-finansielle systemet har fikset økonomien slik at den øverste 1 % stikker av med stadig mer av nasjonens totalformue og totalinntekt, på bekostning av de øvrige 99 %. I tillegg til denne tilrøvingen har de også systematisk bidratt til en pervertering av økonomifaget. Er troen på at «the system is rigged» en konspirasjonsteori, eller bare en bekreftelse av hvordan nyliberal politikk i praksis fungerer?

  Naomi Klein har i sin bok «Sjokkdoktrinen» (2007) beskrevet hvordan nyliberal økonomisk politikk i høyeste grad oppsto som et PROSJEKT, godt hjulpet av CIA i implementeringen av denne politikken i Sør-Amerika. Tragediene knyttet til det nyliberale prosjektet er betydelig mer omfattende og alvorligere enn selv de villeste fantasiene om hva det mytiske «dagens Illuminati» skal ha stått for.

  c) Michael Butter har gjort lett for seg selv ved å fokusere på Donald Trump som en konspi-spreder. Når det gjelder vaksine/autisme-debatten, refererer Butter til Trumf fremfor f.eks. til fagboken til Robert F. Kennedy (2014). Hvis Butter gjør det like lettvint for seg selv når det gjelder Roswell 1947, drapet på JFK, 9/11 osv., er det lett å spå at COST-forskningen vil bli et verdiløst pseudovitenskapelig prosjekt.  • Kort svar til de ulike observasjonene:
   a) nei. Fordi det er litt mer komplisert, og fordi nesten alle studerer noe annet enn du tar utgangspunkt i her. Tenk tilbake på sosiologien, og funksjoner (Thomas teorem), men inkludér sosialpsykologi også. (Studiet av konspirasjonsstereotypier og hvordan de aktiveres f.eks.)

   b) Jeg anser ikke den typen politiske standpunkt som konspirasjonsteorier i seg selv. For at det skal telle, må det nesten presentere en teori om sammensvergelse (som både fordreier fakta og vanlige regler for logikk og dokumentasjon).

   c) Nå misforstår du litt hva Michael gjør i foredraget, og hva de ulike er eksempler på. Det er mulig det skyldes at det signaliseres gjennom referanser til forskere du ikke kjenner til. Men tenk etter hva som er hans formål her, ikke let etter egne primærinteresser. (Resten av c) blir dermed enda mer irrelevant.)

   Edit: Jeg glemte en ting, den ikke alfabetiserte observasjonen. Det du siterer er et av formålene med forskning på tiltak og dertil hørende formidling: finne mer ut av og kommunisere til dem som trenger det hva som fungerer og hva ikke når man er utsatt for konspirasjonsteorier/vil rette opp skadelige feiloppfatninger. (Se forelesningene til Brendan Nyhan og Dan Kahan.)Du kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.