Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Amerikanske konspirasjonsteorier (Uscinski og Parent hos CRASSH)

Den hittil største akademiske konferansen om konspirasjonsteorier, konspirasjonsteori-teorier og konspirasjonstroende ble arrangert den ene av de to «Joe»-ene under – Joe Uscinski. Sammen skrev de én av de mest tilgjengelige og grundige innføringene i samfunnsvitenskapelig forskning på konspirasjonstenkning og holdninger, American Conspiracy Theories.

Her er forelesningen de i den sammenheng holdt for Cambridges Conspiracy and Democracy. Der vår gamle kjenning Michael Barkun står for en fase i amerikanske, statsvitenskapelig forskning på konspirasjonstenkning og konspirasjonskultur som vektlegger tekst, større sosiale endringer, ideologisk utvikling og diskursens regler, er Uscinski og Parent del av en nyere, større bølge som forsøker å teste en del antagelser mer kvantitativt.

 • Lance deHaven-Smith – professor emeritus i offentlig administrasjon og politikk ved Florida State University – fikk i 2013 utgitt boken “Conspiracy Theory in America”.
  https://www.amazon.com/Conspiracy-Theory-America-Discovering/dp/0292757697

  deHaven-Smith dokumenterer hvordan termen «konspirasjonsteori» opprinnelig ble lansert av CIA for å svekke den voldsomme kritikken av Warren-kommisjonens rapport der det hevdes at en eneste person sto bak drapet på JFK. Siden har CIA og det amerikanske Establishment misbrukt termen til systematisk å latterliggjøre enhver påstand (godt eller dårlig dokumentert) om det han kaller for «State Crime against Democracy» (SCAD). Han kommer med flere eksempler på SCAD (som altså er REELLE overtramp og forbrytelser fra statens side.

  Disse SCAD innebærer at konspirasjonsteorier i hovedsak er en rasjonell og positiv aktivitet, i hvert fall i oligarkiske samfunn (som tentativt kan defineres ved at inntektsulikheten har en Gini-verdi på over 0.35). USA har en økonomisk ulikhet på svimlende 0.45, så der kan man nærmest forvente at SCAD er normen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality

  Et utdrag (helt kapittel?) fra boken “Conspiracy Theory in America” har nylig, i forbindelse med 15-års makeringen av 9/11, blitt lagt ut på web’en:
  https://off-guardian.org/2016/09/04/are-you-a-mind-controlled-cia-stooge/

  Monica Sortland har oversatt utdraget til nynorsk:
  http://www.derimot.no/blog/konspirasjonsteori-i-amerika  • Som vist her http://www.skepsis.no/blog/?p=8691 er det selvsagt galt at CIA lanserte begrepet. Den engelskspråklige versjonen ble «myntet» rundt 1909, og den moderne bruken mer eller mindre sementert etter Popper fra 1949 og utover. Før den tid hadde man svært ofte bare benyttet uttrykket «conspiracy» for samme formål.

   Begrepet ble derimot brukt, både i utenrikstjeneste og innenriks, delvis som svar på intern amerikansk konspirasjonstenkning, delvis som svar på sovjetisk konspirasjonspropaganda (noe av dette kan du lese om i Kathryn Olmsteds utmerkede Real Enemies). At myndighetsorgan som driver med påvirkning bruker stigmatiserende betegnelser på det de ønsker å stigmatisere er ellers ikke spesielt oppsiktsvekkende. Heller ikke at de både konspirerer og fremmer misvisende konspirasjonsteorier (både om seg selv og andre, som du ser i foredraget om Russland) bør komme spesielt overraskende.

   Hvorvidt det å fremme spesifikke teorier om myndigheter eller andres sammensvergelse er rasjonelt og positivt vil ellers være avhengig av evidens og konsekvens. Det er med andre ord ikke noe nytt under solen. • Den politiske eliten og Establishment-media er ganske flinke til å koke i hop konspirasjonsteorier når verden går dem imot. Da er de totalt skamløse. Men ellers betrakter de visst konspi-teorier som fysj-fysj.

  http://theduran.com/washington-post-reports-maybe-hillary-clinton-poisoned-vladimir-putin-donald-trump/  • Konspirasjonsteorier fra toppen styres av mange av de samme dynamikker (og noen til) som de fra utsiden eller nedenfra. Det med «å koke i hop konspirasjonsteorier når verden går dem imot» er en av de mer sentrale funksjonene til fenomenet. Spesielt fra toppen finnes det hensikter som er verre.Du kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.