Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Harmoniser bølgene dine for kr 4700

PC-er, trådløse nett, mikrobølgeovner, mobiltelefoner – vi omgir oss med elektrisk og elektronisk utstyr, mye av det med radiosendere i, og det elektromagnetiske feltet i våre næromgivelser kunne nok være litt av et syn om vi kunne se det. Det er kanskje ikke så rart at noen finner utviklingen bekymringsfull, og det er da også mange som påberoper seg forskjellige former for el-overfølsomhet eller mener de blir syke av all strålingen. Det later ikke til at forskningen så langt bekrefter bekymringene, og i dobbeltblindede forsøk er de el-overfølsomme ute av stand til å si om det er strøm eller ikke på apparatene de mener de blir dårlige av.

Tross det opptrer Kurt Oddekalv på TV iført en stor og kraftig avbiter som han bruker på basestasjoner, mens andre ser mer positivt på det og konsentrerer seg om å markedsføre en løsning på de antatte problemene.

I den siste kategorien finner vi Harmonizer. De tilbyr fire produkter:

 • Home/Office Harmoniser (kr 4700): Fjerner skadevirkningene av all vanlig type stråling i hus, leilighet og kontorbygg: Elektro-smog fra det elektriske anlegget og vanlige apparater, alle typer jordstråling, stråling fra mobilmaster og annen ytre stråling.
 • Mobile Harmoniser (kr 290): Fjerner 98% av skadevirkningene ved mobiltelefonbruk. Den reduserer ikke signalstyrken og gir ikke dårligere lyd-kvalitet. Mobile Harmonizer er en matrise som resonerer med strålingen, og avrunder bølgeformen slik at skadelige peaker og overtoner fjernes.
 • PC Harmonizer (kr 390): Reduserer skadevirkningene ved høyfrekvent stråling og elektrosmog fra datamaskiner med 95-98%. En selv-klebende matrise settes på din bærbare eller stasjonære PC, og en annen settes på strømforsyningen. Den ene resonerer med høyfrekvent stråling fra prosessoren, den andre resonerer med 50/60 Hz elektrosmog.
 • Cell Harmonizer (kr 1290): Sletter dårlig celleminne fra gamle kroniske problemer og fra elektro-magnetisk stråling som man utsettes for daglig. Gjennom prosessen får også cellene økt energi. Cell Harmonizer er en viktig ny teknologi for å bedre kroppens selvkorrigerende celleregulering. Den kan også brukes til å harmonisere og øke energien til mat og drikke.

I denne omgangen vil jeg ta for meg de første tre produktene, siden de er nært beslektet med hverandre. Jeg vil la spørsmålet om hvorvidt problemene de hevder å løse er virkelige ligge og konsentrere meg om virkemåten. Eller kanskje jeg skal si den påståtte virkemåten, for det er virkelig ikke åpenbart at produktene kan ha noen som helst effekt.

Alle tre produkter påstås å endre strålingens karakter slik at den blir ufarlig (strålingen «harmoniseres», derav produktnavnet) – uten egentlig å minske mengden stråling. Således vil mobiltelefonen og trådløsnettet hjemme fortsatt fungere som normalt. Og hvordan får de så til det, gitt at alle tre er passive produkter som altså ikke skal kobles til strømnettet eller bruker batteri?

Her har produsentene av Harmonizer oppdaget et helt nytt fysisk prinsipp, til nå ukjent for vitenskapen:

De teknologiske modulene inni eikeboksen har passive resonans-matriser som gir gjenklang (koherent resonans) når strålingen treffer. Strålingen går veien med minst motstand, og gjennom gjenklangen gir disse modulene mindre motstand enn tom luft. Når store deler av strålingen går via modulene i boksen først, reflekteres det et felt med samme frekvens, men med en avrundet sinus-bølgeform. Dette feltet synkroniserer seg automatisk med det skadelige feltet, og de blir til ett felt hvor de skadelige spisse peakene er dempet og bølgeformen er avrundet.

Eikeboksen som omtales er Home & Office Harmonizer (kr 4700).

At strålingen går minste motstands vei er en påstand som gjentas flere ganger i produktlitteraturen, og så langt jeg kan se er det kvalifisert vås. Når for eksempel aksesspunktet i det trådløse nettet ditt hjemme sender ut et signal, spres det noenlunde jevnt ut i alle retninger fordi antennen er designet for det. Og ingen av bølgene som spres vil påvirkes på noen som helst måte av en til overmål passiv gjenstand som sitter noen meter unna! Lovene for elektromagnetisk bølgeutbredelse er lokale, og tar ikke hensyn til forhold utenfor der bølgene faktisk brer seg. Det er altså ikke snakk om at «store deler av strålingen går via modulene i boksen først»: Bare en ørliten del av utstrålt energi kommer til boksen i første omgang, og selv om den så på mystisk vis klarer å sende ut all energien igjen (i «harmonisert» form) så er det likevel småtterier i forhold til den direkte, formodentlig uharmoniske, strålingen. For kr 4700 får du altså en eikeboks, som ikke en gang er spesielt pen å se på synes nå jeg. Og det er alt du får. Jeg kan legge til: Selv om eikeboksen virkelig skulle klare å sende ut signaler som på et vis er mer harmoniske enn det direkte signalet, så vil bølgene fra de to kildene nå konkurrere i et interferensmønster, der de uønskede frekvensene vil utslokke hverandre gjensidig noen steder, mens de tvert imot forsterkes andre steder. I middel kan vi forvente null effekt.

Dette var mest om det dyreste produktet, Home & Office Harmonizer. Adskillig billigere er jo Mobile Harmonizer (kr 290), som er en liten lapp (en «holografisk matrise», hva nå dét skal bety) du klistrer inn under batteriet i mobiltelefonen, og PC Harmonizer (kr 390). Sistnevnte har formodentlig en noe større «holografisk matrise», nei faktisk to: Den ene tar seg av strålingen fra maskinens CPU og den andre «reduserer skadevirkningene av 50/60 hz elektro-smog med 95%». Selv om disse «holografiske matrisene» kommer adskillig nærmere strålingskilden enn hva tilfellet er for Home & Office Harmonizer som jeg omtalte ovenfor, er innvendingene essensielt de samme, i hvert fall hva den høyfrekvente strålingen angår.

En godbit til slutt: På nettstedet finner man en liten artikkel av en viss Fredrik Lübbing som tituleres Master of Science, Physics, University of Stockholm. Han begynner med å fortelle oss at

In a typical GSM mobile systems base station cell, there are only 7 available frequencies (either in the 900 MHz or 1800 MHz range).

Men skal vi tro Wikipedia så er det typisk mellom 100 og 400 kanaler tilgjengelig på hver basestasjon. Dette er kanskje ikke så viktig, men et tidlig forvarsel om tvilsom sakkunnskap. Men så henter han seg inn og forklarer tidsdelingen relativt greit: Poenget her er at mobiltelefonen sender i korte pulser, så senderen må slås av og på et par hundre ganger i sekundet. Og her kommer han så til hovedpoenget:

Each time the electrons in the antenna is forced into movement in the beginning of a send cycle, you will get typical transient behaviour in the beginning of each pulse train (you will get peaks in the beginning, these peaks having a much higher frequency, or narrower bandwidth, than the original carrying frequency) estimated to be in the range of 10-300 GHz (bandwidth 1-30 mm).

Det er rett og slett ufattelig at en person med mastergrad i fysikk klarer å blande sammen båndbredde (bandwidth) og bølgelengde (wave length) slik Lübbing gjør her. Båndbredde måles i Hertz, akkurat som frekvens, og står for utstrekningen av det frekvensområdet som er i bruk. GSM-1800, for eksempel, som du typisk finner i byene, bruker frekvenser i området 1710–1785 MHz, som gir en båndbredde på 75 MHz. Okke som, det er sant nok at i den transienten som når et signal plutselig startes eller stoppes, vil det oppstå høyere frekvenser enn den nominelle. Rent matematisk, for å få en plutselig overgang fra null signal til en jevn sinuskurve, trenger du faktisk ubregrenset høye frekvenser, men ikke i ubegrensede mengder. Mine beregninger tyder på at mindre enn en milliondel av utstrålt energi vil finnes i området over 10 GHz. Dessuten, i fysikkens verden dempes de aller høyeste frekvensene, for å si det litt enkelt av tings innebygde treghet (mer teknisk, kapasitans og induktans), og det vil redusere den høyfrekvente energien ytterligere. Uansett, det oppgitte frekvensområdet svarer altså til bølgelengder (altså ikke båndbredde) på 1–30 mm. Den «holografiske matrisen» havner i all hovedsak en bølgelengde eller mer unna antennen, så den har ingen innflytelse på nærfeltet – og dermed heller ikke på strålingen, med mulig unntak av den delen av strålingen som slumper til å passere den veien.

Artikkelen er for øvrig illustrert med et bilde av det «bioenergetiske feltet» til en person som har snakket i 10 minutter med, og en uten, Mobile Harmonizer i telefonen.

Hva kan de ellers tilby av dokumentasjon på produktet sitt?

På referansesiden sin lister de opp et par døde lenker til matoghelse.no, et par presseoppslag og et par websteder. Det nærmeste vi kommer en vitenskapelig undersøkelse av effekten er dette:

Det pågår et større studie som viser effekten av Harmonizerne. Studiet utføres ved Centre for Biofield Sciences. Andre studier er også under planlegging. Oppgitt effekt er basert på preliminære undersøkelser gjort med EIS, Introspect, GDV og PIP.

Etter litt søking i websidene til Centre for Biofield Sciences finner jeg Harmonizer nevnt kun ett sted, og det er i deres eneste (!) newsletter, som attpå til er udatert (men webserveren deres daterer den til 26. april 2007). Der kan vi lese følgende:

Mobile and Laptop Harmonisers (20 volunteers, 10 control and 10 for the actual study.)

Here PIP and GDV is being used to assess the harmful effects of radiations that emit from mobile phones and laptop. Second set of scans is with the use of Harmonizer on mobile phones and Laptop. This study involves seeing the changes that take place in the energy field.

Kan det være dette som menes med «et større studie»? Og det ved et senter som «promotes holistic and alternative therapies», herunder «pranic healing», «body talk», «energy psychology», «electro crystal therapy» og homøopati. Noe får meg til å betvile troverdigheten til en studie utført på dette sentret. Kanskje er det all strålingen fra laptopen jeg skriver dette på som har gjort meg negativt ladet? Jo, det må det være.

 • Det er virkelig en usannsynlig rekke kvakkende produkter.

  Jeg tror det er lenge mellom hver gang man leser så komprimert svada. Disse svinedyre «plasterlappene» med mirakelfunksjon for det tåpelige kan få en til å tvile på om kjøpere er i stand til å tenke.

  Ser frem til fortsettelsen. Det er flere produkt å ta av… • «Når store deler av strålingen går via modulene i boksen først, reflekteres det et felt med samme frekvens, men med en avrundet sinus-bølgeform.»

  Dette betyr jo at den faktisk fjerner høyfrekvent stråling, og dermed ikke kan sende «samme frekvens» overhodet.  • Jeg føler i mitt tredje øye at antall meningsløse, faktafrie og/eller internt selvmotsigende setninger i reklamene her er… betydelig. • Men faktaanalyse:
  Sender wifi overtone frekvenser? Hvordan måler du disse og er disse klassifisert? Det er jo kjent at apparat kan bruke enkelte frekvenser og disse har oppadgående effekter i øvre frekvenser. Hvis du sender en perfekt firkant puls så vil den jo forplante seg i alle mulige overtoner i det uendelige (teorietisk sett) – Så hva er vitenskapen bak dette?

  Tesla sa jo selv at sterke magnetfelt ville være skadelig i framtiden om det ble overdrevet. Og dette er mytens bakgrunn. Jeg mangler en god hypotese, men jeg kan jo selv nærmest merke at jeg er på hytten fordi det mangler lys. • Ettersom det er praktisk umulig å generere en perfekt sinus vil enhver radiosender også sende overtoner, det vil si signaler med frekvenser som er heltallige multipler av frekvensen til bærebølgen. Men det er strenge krav til styrken på slike overtoner, og alt som sendes utenfor det tildelte frekvensbåndet, for at man ikke skal ødelegge for brukere av andre frekvensbånd. Slikt måles med spesielle radiomottakere, men jeg har hverken ekspertise på området eller tilgang til slike mottakere. (Jeg vil tippe at de koster store summer, så bare de som trenger sånt profesjonelt har råd til dem.) En firkantpuls vil ganske riktig inneholde rikelig med overtoner, der n-te overtone er omtrent 1/n ganger grunntonen i styrke. Men man sender ikke firkantpulser, nettopp på grunn av dette: Det ville produsere uakseptabelt mye støy utenfor det tildelte frekvensområdet. I stedet sendes en mest mulig ren sinus, men modulert ved at amplityde, frekvens eller fase endres for å overføre informasjon. Resultatet av modulasjonen er at signalet bruker frekvenser i nærheten av bærefrekvensen – alt innenfor det tildelte frekvensbåndet, som er et par hundre kHz per kanal for GSM, så det er uproblematisk i denne sammenhengen. Det som fremheves som problematisk med mobiltelefonsignaler, så vel som WiFi (strengt tatt IEEE 802.11), er at sendere som bruker disse teknologiene er stille mesteparten av tiden, og så sender data i korte bølgepakker. Og det er på starten og slutten av disse bølgepakkene at høyere frekvenser blir generert.

  Alt dette beskrives teoretisk med Fourieranalyse og måles praktisk med dertil egnet utstyr. Da jeg oppga et estimat «mindre enn en milliondel av utstrålt energi vil finnes i området over 10 GHz» var det basert på en noe idealisert beregning av en Fourierrekke, beregnet for et signal som består av ca 500000 svingninger av en ren sinus etterfulgt av null signal 7 ganger så lenge, hvorpå det hele gjentar seg periodisk. Tallene har jeg gravd ut av wikipedia-artikkelen om GSM. Dette burde lede til et overestimat av utstrålt energi i høyere frekvenser, fordi senderen i en mobiltelefon neppe klarer å gå fra null til full guffe øyeblikkelig. Det er både kapasitans og induktans som stritter imot så å si, noe av den designet inn nettopp for å begrense utstrålt effekt av disse transientene.

  Når det gjelder det å være på hytta uten lys, så føler jeg meg også mye bedre der enn hjemme, men jeg tror det er fordi jeg er ute i naturen og langt vekk fra maset i byen heller enn fordi det mangler strøm. • Ha-HA !!!!
  Dette var morsom lesning!
  MEN,ikke fullt så morsomt hvis èn eneste person går hen og bestiller dette «utstyret».
  UFATTELIG.
  Selv vurderer jeg å starte produksjon av «magnetiserte sertifiserte antikvittersponplater» for å redusere den skadelige effekten av småfuglenes lystige sang nå i disse tider når de kommer hjem fra «syden».
  Kan gi et forferdelig ubehag,men jeg har resepten • Kjempeprodukt dette! Folk som tror de blir syke av elektromagnetisk stråling, og som tror denne boksen og disse plasterene virker, får full valuta for pengene…Du kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.

Trackbacks / Pingbacks