Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Amerikanske konspirasjonsteorier (Uscinski og Parent hos CRASSH)

Den hittil største akademiske konferansen om konspirasjonsteorier, konspirasjonsteori-teorier og konspirasjonstroende ble arrangert den ene av de to «Joe»-ene under – Joe Uscinski. Sammen skrev de én av de mest tilgjengelige og grundige innføringene i samfunnsvitenskapelig forskning på konspirasjonstenkning og holdninger, American Conspiracy Theories.

Her er forelesningen de i den sammenheng holdt for Cambridges Conspiracy and Democracy. Der vår gamle kjenning Michael Barkun står for en fase i amerikanske, statsvitenskapelig forskning på konspirasjonstenkning og konspirasjonskultur som vektlegger tekst, større sosiale endringer, ideologisk utvikling og diskursens regler, er Uscinski og Parent del av en nyere, større bølge som forsøker å teste en del antagelser mer kvantitativt.

Vitenskapsbasert medisin i media og politikk (JREF-forelesning 10)

Suvereninger kommer i mange ulike farger og fasonger. I riktig «gamle dager» (1970-tallet) var de amerikanske høyreekstremister og eksplisitte rasister. Men idéene morfet kvikt, og finnes nå i et utall former, for alle farger og multiple livssyn.

De to delvis lokale fargeklattene som morer lokale medier og andre i dag, tar den mer kosmiske vrien. Etter å ha blitt stoppet med egenlagede nummerskilt på uregistrert farkost, og uten å ha noen kjedelig identitet, forteller de politiet at de «kommer fra planeten jorden».

Sannsynligvis kommer de også med fred.

Vi lar heller Harriet Hall komme til orde med aller siste episode i serien om Science-Based Medicine.

Fallgruver i forskning (JREF-forelesning 9)

Det er fryktelig mange ting som kan gå galt i forskning. Harriet Hall tar for seg noen av dem, helst sånt som er tilknyttet medisin og alternative behandlingsformer.

Konspirasjonskultur i Putins Russland

Jeg har tidligere kort nevnt Timothy Mellys argument for postmodernismen som et resultat av blant annet sikkerhetspolitikk:

Han viser hvordan hemmelige tjenesters virke og politikk med skjulte midler skaper grobunn for både den politiske konspirasjonskulturen og en gjennomsyrende pessimisme når det gjelder muligheten for å skaffe pålitelig kunnskap om hva som egentlig foregår. ”Postmodernismens” epistemiske nihilisme (eventuelt ”epistemisk nagende tvil og endeløse selvopptatthet”) har dermed hemmelige tjenesters virke i kald krig og global politikk som et av sine utgangspunkt.

Melley henter alle sine eksempel fra amerikansk hold. I foredraget under gjør Peter Pomerantsev noe beslektet for Russland. Men fokuset er helt annerledes: han kobler det kaotiske, delvis lekende, «postmoderne» i russisk konspirasjonskultur til en bevisst bruk politisk strategi for å fremme usikkerhet, politisk kynisme og styrke regimet.

Analyser av eliters bruk av konspirasjonstenkning er ikke legio, og fjernsynsmannen gjør en del interessante grep i et (ikke-akademisk) foredrag som også er meget underholdende.

Tilbakevendende myter i alternativbehandlinger – og mer til (JREF-forelesning 8)

Sommeren har gått over i pausemodus i Trondheim, og sommerferien er over. Men Skepsis sommeruniversitet fortsetter. I dag tar Harriet Hall oss gjennom blant annet en rekke godt kjente, tilbakevendende myter og tankefigurer («zombiememer») i alternative behandlinger.

Velbekomme.

Løgnen og problematikken bak: Hagemeister om Sions vises protokoller

Sions vises protokoller, løgnen som ikke vil dø, inspirerer fortsatt en lang rekke mennesker verden over, norske inkludert. Noe av årsaken er at skriftet er rettet mot tilbakevendende moderne problem og gir enkle intensjonsforklaringer basert på konspirasjonsstereotypier.

Du har lest det meste av det enkle før. Men for å plassere skriftet i kontekst og få analysert innholdet, kan man gjøre langt verre enn å lese noe av Michael Hagemeister. Eller man kan høre på ham forelese over temaet. Når man kommer forbi introduksjonen til foredraget under, er det en virkelig behagelig opplevelse.

Terapeutisk demonjakt: Ofra Bikels «The Search for Satan»

Jeg ser av loggen at noen nylig lette frem igjen denne gamle bloggposten. Det fikk meg til å tenke. Selv om det subjektivt sett er lenge siden, er det stadig aktuelt i Storbritannia, USA og en del andre steder, og vi har viet temaet aldri så lite oppmerksomhet en og annen gang tidligere, også i artikkelform et par, tre ganger eller fire.

Tilbake til nåtiden slo det meg at om dokumentaren ikke hadde vært tilgjengelig online før, så var den det kanskje nå.

Og det er den. Like forstyrrende som den gang.

Selve filmen begynner omtrent et minutt inni, etter programmets egenreklame.

Geniene – og de andre. Lakens på TEDxEindhoven

For en tid tilbake la jeg til Daniel Lakens blogg i bloggrullen. Det er det noen gode grunner til, akkurat som for de andre nye. Siden jeg har lagt ut et foredrag med Dan Kahan, kan jeg jo fortsette med Lakens i kortform.

Med utgangspunkt i Einstein som forsker og kulturelt ikon, snakker han her enkelt om hvordan

We are biased to see patterns where there are none, and do not appreciate or reward randomness. We like to think remarkable things were meant to happen, but is this really true? We would love to be able to predict when remarkable things will happen, but we can’t. Daniel speaks to make you think about whether you should try to do remarkable things, or not, and if we should reward randomness more than remarkableness.

Blodslinjer og politikk – hvit nasjonalisme i USA (før Trump)

ZeskindJeg har en egen liten hylle viet amerikansk nativisme og høyreekstremisme. Den har hatt et lite hull: med unntak av spesialstudier av enkeltbevegelser er den tungt historisk med vekt på 1800- og første halvdel av 1900-tallet. Vår umiddelbare fortid, nyere og aktuelle tildragelser kommer gjerne som en ettertanke i siste kapittel eller et postscript. David Bennets The Party of Fear er på alle mulige måter en utmerket bok (eller var da den kom og i 2.utgave), og gir et strålende overblikk over historikk med kontekst som gir forståelse. Men savnet har vært noe som kunne gjøre noe lignende for noe som ligger nåtiden nær.

I litteraturlisten til James Ahos siste, ellers nokså skuffende bok (Far-Right Fantasy. A Sociology of American Religion and Politics) fant jeg imidlertid noe som så lovende ut: Leonard Zeskinds Blood and Politics. The History of the White Nationalist Movement from the Margins to the Mainstream.

Det viste seg å holde stikk. Vis hele bloggposten »

En annen Satan

inventingsatan Det handler ikke om «politikere» med kallenavn på konkurrenter, men oppfinnelsen av en helt annen Satan, en som kunne være basis for selvvalgt sosial identitet og organisert virksomhet. Og litt mer om hva som skjedde da den ble så.

Det er en slump historikk eller to, en dæsj eller tre sosiologi, og den lengste akademiske presentasjon og analyse av LaVeys sataniske bibel som så langt har vært på trykk. Og så er det en halvlang rant om satanismepanikken og konspirasjonsteoriene den bygde på, denne gang primært koblet til sataniske (mot)aktører.

Boken er samskrevet av meg selv, Jim Lewis og Jesper Petersen. Den kom på OUP i desember i fjor, og de har den på meget gunstig sommersalg akkurat nå.

Løp og kjøp …
Vis hele bloggposten »

Åpenhet og «sensur» i konspirasjonstilskriving

Tidligere nevnte Brendan Nyhan er en aktiv ung mann. Ved siden av paperet vi var innom sist, kommer nå en ny artikkel, basert på forsøk jeg innbiller meg han fortalte om i 2015.

Forsøkene med resultat er nylig publisert i Journal of Experimental Political Science, og tester en hypotese om hvordan sladding av offentlige dokument påvirker folks tilbøyelighet til å tilskrive myndighetene konspirativ virksomhet.

Som tidvis leser av FOIA-dokumnet fra bl.a. FBI, kan jeg skrive under på at det å få deler av teksten dekket av svart ikke er spesielt hyggelig. Man kan ofte skjønne det, som når det som ligger under åpenbart er navn på informanter som risikerer noe og relasjoner som kan bidra til identifisering (all sånn etisk-pragmatisk refleksjon som Wikileaks gir blankt f i). Andre ganger, og spesielt når man får tilgang til originaltekster uten sladding, er det virkelig en gåte hvorfor noen har svertet ut teksten, og den kan iblant se direkte mistenkelig ut.

Det er sjeldnere meningen. Nyhan og kolleger har imidlertid hatt en begrunnet mistanke om at det ikke er videre tillitvekkende når myndighetene «frigir» dokument som så viser seg å fortsatt skjule deler av teksten for leserne. Spesielt burde dette aktivere konspirasjonsteorier hos dem som er mest tilbøyelige til konspirasjonstenkning.

I to eksperiment fant de støtte for første del av hypotesen: det å skjule deler av «informasjonen» i dokument som skulle demonstrere åpenhet, virker mot sin hensikt. Fullstendig åpenhet bidrar til å senke konspirasjonstenkning, sladding gjør det motsatte.

Derimot fant de ikke støtte for at konspirasjonsmentalitet spiller noen vesentlig rolle for utfallet.

Les hele: Classified or Coverup? The Effect of Redactions on Conspiracy Theory Beliefs.

Brendan Nyhan, Franklin Dickinson, III, Sasha Dudding, Enxhi Dylgjeri, Eric Neiley,
Christopher Pullerits, Minae Seog, Andy Simpson, Heather Szilagyi and Colin
Walmsley Classified or Coverup? The Effect of Redactions on Conspiracy Theory
Beliefs. Journal of Experimental Political Science, Tilgjengelig på CJO 2016
doi:10.1017/XPS.2015.21

Energetisk «medisin» (JREF forelesning 7)

At mennesket har en esoterisk «energikropp» tilknyttet den fysiske, at sykdommer skyldes ubalanser eller blokkeringer i denne energien, og at universet er gjennomstrømmet av samme vitalenergi er nokså nært «hard orthodoxy» i alternativbevegelsen skriver Chris Partridge i The Re-Enchantment of the West. Harriet Hall gir her en medisiners presentasjon av noen viktige trekk ved «energetisk medisin».

Naturopati og urtemedisin (JREF forelesning 6)

Sommerferien er over, men Skepsis sommeruniversitet fortsetter med forelesningene.

Mistenksomme sinn: konspirasjonsteorienes kognitive og sosiale psykologi

Rob Brotherton har skrevet den mest tilgjengelige og best oppdaterte innføringen i de siste årenes psykologiske forskning på konspirasjonstenkning, nemlig boken Suspicious Minds. Hvis du er litt interessert i hva denne forskningen sier, og hvordan man nå plasserer konspirasjonstenkning i forhold til menneskelig psykologi generelt, uten alt for mye teknisk sjargong og vanskelig diskusjon så er dette boken for deg.

Han er kanskje ikke fullt så gnistrende en foreleser som skribent, men dette gir et lite blikk på noen typer funn, også enkelt presentert:

Homøopati nok en gang (JREF forelesning 5)

Det er lett å gjøre seg morsom på vegne av homøopati. Det har vi gjort før, og skammelig nok gjør vi det sikkert igjen.

Men i dag lar vi Harriet Hall undervise litt saklig. Skepsis sommeruniversitet gir deg: