Alternativ medisin. Legitimering og konsekvenser


Alternative behandlinger er blitt en delvis integrert del av kulturen. Hvordan og hvor passer den inn, hvordan blir den legitimert, og hva slags konsekvenser kan vi tenke oss?

Himalayasalt – et rent lureri

Verden er full av varer som markedsføres for langt mer enn de kan holde. Det ene mirakelproduktet etter det andre selger seg på de forunderligste vis, med løfter om både vidunderlige og underlige virkninger. Vi har alt fra det banale tøv til dingser og kosstilskudd som reparerer alle livets skader. Det er umulig å rekke over det hele, men vi kan i det minste begynne et sted. Og vi begynner med noe enkelt og hverdagslig: salt. Nå nytt og forbedret, fordi det er gammelt og spesielt. Eller er det nå det?

Hypnose, røyk og (lommebok)slanking

mesmerism Det siste året har nettavislesere sett en kraftig reklamekampanje for hypnose mot overvekt og røyking. Fjernsynshypnotisøren Torgrim Holte har solgt dette som DVD med antydninger om at det virker for «ni av ti». Hvor god er dokumentasjonen? Virker slikt i det hele tatt, eller skal vi ta det med samme mengde salt som resten av «informasjonen» det landskapet som selger produktet formidler?

Ondskapsforståelse i New Age: En diskursanalyse av magasinet Visjon.

visjontidsskr «New Age» blir ofte sagt å ha et monistisk og mildt livssyn, der det ikke er plass til ondskapens krefter. Men verden er likevel full av problematiske fenomen og hendelser, og det store «paradigmeskiftet» lar stadig vekk vente på seg. Hvordan takles dette ideologisk? Med henvisning til store og små sammensvergelser? I denne masteroppgaven i religionsvitenskap ser Jørgen Lie nærmere på ondskapsforståelsen som viser seg i tre årganger av Alternativt Nettverks magasin Visjon, og visjonene viser seg å inkludere mer mørke enn man kanskje venter.

Kritiske blikk på alternativmedisin

snakeoil.jpg De siste tiårene har det vært investert milliarder internasjonalt i forskning på «komplementær og alternativ medisin» (KAM). Hva viser forskningen og hvordan skal vi lese den? To nye bøker gir deg en grunnleggende innføring med klare svar. Det er voksenopplæring for noen og enhver.

Med fokus på skadevirkning

lilienfeldbok.jpg Alle synes det er fint om behandling virker. Faktisk vil de fleste si at det bør være et krav at behandling skal virke. Samtidig vil vi ønske å minimalisere de uønskede bivirkningene. Dette tas som en selvfølge for medisinsk behandling, men når vi kommer til psykologisk behandling er både fokuset på virksom behandling og uønskede skadevirkninger langt svakere. Slik bør det ikke være, for også psykologisk behandling kan gjøre skade.

Tankefeltterapi

tft.jpg Tankefeltterapi blir gjerne fremstilt som en nær mirakuløs metode å helbrede både det ene og det andre på. Er det virkelig, slik tilhengerne hevder, en rask og billig måte å behandle et stort utvalg psykologiske lidelser? Hvilke, om noen, av påstandene til forkjemperne er dokumenterte? I denne artikkelen tar psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren et blikk på hva forskningen sier så langt.

Multiple personligheter i historisk og kritisk lys

3faceseve.jpgMultippel personlighetsforstyrrelse, MPD, var en populær diagnose i USA på 1980-tallet. Tanken om flere personligheter og utagering av multiple identiteter er imidlertid eldre. Den har røtter i kirkelig teori og praksis rundt besettelse, i spiritisme og noen av psykologiens mørkere kapitler. Selv om deler av atferden er tverrkulturell er både diagnosen og de vanligste terapeutiske inngrep meget omstridt.

Psychology and the Satanic Ritual Abuse Controversy. A Brief Research Review

Satan's silence.jpg
During the late 1980s and early 1990s, psychologists dealing with «repressed memories», dissociation, and multiple personalities warned about a satanic conspiracy, based on testimonies from their patients. During the following years, the ideas and practices were researched. In this article, some of the research findings are summed up and briefly discussed.

Hvorfor tvilsomme behandlingsformer tilsynelatende virker

Hvordan kan det ha seg at behandlingsformer som gang på gang blir vist ikke å holde vitenskapelig mål, til stadighet påstås å kunne gjøre mennesker friske? Barry L. Beyerstein, hjerneforsker og en sentral mann i den internasjonale skeptikerbevegelsen, ser i denne artikkelen nærmere på ulike grunner til at vitenskapelig tvilsomme behandlingsformer tilsynelatende kan behandle mennesker.

Piller og dråper for sjelen. En religionsvitenskapelig analyse av alternativ medisin med vekt på homeopati og Bach blomstermedisin

Dette er en hovedoppgave i religionshistorie som analyserer homøopati og Bach blomstermedisin i lys av religionsvitenskapelig teori.

Pasienthistorier – eller: «Jeg har fått et nytt liv etter at jeg var hos homøopaten…»

Fortellinger om mirakuløse helbredelser er en genre som skaper meningsfylt forskjell mellom det alternative og det etablerte, der pasientenes erfaringer veves inn i terapiens teori og legitimerer behandlingen. Denne genren drøftes her av Grethe Sogn Heggland.

Grunnlaget for homøopati som behandlingsmetode

En gruppe kjemikere går igjennom forklaringsmodeller som er fremmet i Aarbakkeutvalgets rapport om alternativ medisin, og konkluderer med at forklaringsmodellene ikke bygger på noe reelt grunnlag.

Alternativ medisin – fra Jon Sandviks «Moderne overtro»

Det stilles utrolige forventninger til medisinen, og den alternative medisinen har funnet seg en nisje der sykdom skifter karakter fra fysiologi til sosiologi.

Edvard Bach: Blomstenes profet

Bach blomstermedisin benyttes av homeopater, biopater, kinesiologer eller soneterapeuter, for å nevne noen. Det er en blomstrende geskjeft, men basert på hva? Religiøst-medisinsk ugress?