Lettlurte vitenskapsmenn, skeptisk okkultist

seance2_b.jpgSpiritistiske medier har blitt utsatt for kritiske røster helt siden spiritismens begynnelsen i 1850-årene. Men det har ikke alltid vært like entydig hvilke typer mennesker som ble skeptikere, og hvilke som ble troende. I dette essayet møter vi et spiritistisk medium, en gjeng troende vitenskapsmenn, og en okkultist som var skeptisk til dem alle.

Multiple personligheter i historisk og kritisk lys

3faceseve.jpgMultippel personlighetsforstyrrelse, MPD, var en populær diagnose i USA på 1980-tallet. Tanken om flere personligheter og utagering av multiple identiteter er imidlertid eldre. Den har røtter i kirkelig teori og praksis rundt besettelse, i spiritisme og noen av psykologiens mørkere kapitler. Selv om deler av atferden er tverrkulturell er både diagnosen og de vanligste terapeutiske inngrep meget omstridt.

Urfolk på det nyreligiøse markedet del 2

indianerromantikk.jpgDet nyreligiøse markedets bruk av urfolks religioner som nye konsumvarer har blitt møtt med mye kritikk. I del 2 av denne masteroppgaven tar Cato Christensen for seg hvilke kritiske stemmer vi finner utenfor og innenfor alternativbevegelsen, og analyserer de legitimeringsstrategiene brukerne benytter seg av.

Urfolk på det nyreligiøse markedet del 1

indianerromantikk.jpg
Urfolk skårer høyt på det alternativreligiøse barometeret. Samer, indianere, aboriginere og andre urfolk; i nyreligiøse fora synes de alle å være både mer i kontakt med naturen og mer åndelige enn vestlige mennesker. I denne oppgaven rettes fokus mot urfolksinteressen i det største og mest samlende nyreligiøse tidsskriftet i Norge – Alternativt Nettverk (Visjon). Denne masteroppgaven kartlegger noe av «urfolksspiritualitetens» mangfold og drøfter hvilke bredere samfunnsmessige og kulturelle diskurser denne fascinasjonen knytter an til. Dette er del 1 av 2.

Kritisk lesning, nøyaktig skriving og Bermudatriangelet.

Bermudatriangel.jpg Det kan være lett å bli forført av en fengende fortelling. En langsom, nysgjerrig og kritisk lesning kan bidra til å stille fornuftige spørsmål til teksten. I denne klassiske skeptikerartikkelen fra 1977, viser Larry Kusche hvordan den nysgjerrige leser kan avsløre «mysteriet» om Bermudatriangelet.

Tro: Lettere sagt enn gjort

Med jevne mellomrom avdekkes det at så og så mange nordmenn tror på spøkelser, så og så mange på reinkarnasjon og så og så mange på et eller flere utvalgte kristne dogmer. Og dessuten at mange tror på flere av dem på en gang. Det er for eksempel ikke uvanlig for nordmenn både å tro på Jesus og reinkarnasjon. Men å si at man tror på et fenomen er én ting, å handle på bakgrunn av denne troen er noe ganske annet.

Spøkelser, kaniner og kategoriske krumspring

lik m kiste.jpgDet finnes forskere som arbeider for å finne kurer for fryktelige sykdommer og redusere menneskers lidelse eller for å redde kloden. Forskere som gjør sitt ytterste for å gjøre verden til et bedre sted å leve. Forskning er viktig.
Det står allikevel ikke til å nekte at det også er en god del riktig rar forskning der ute, forskning hvor det rett og slett kan være vanskelig å se relevansen for andre enn forskeren selv. Kategorisering av overnaturlige vesener for eksempel.

Bør man være skeptisk til skeptikerne?

Få ting er så irriterende som selvfølgeligheter avlevert med en selvtilfreds mine. Særlig når vedkommende tror det er morsomt. Min gamle venn Tobias for eksempel, faller ikke nødvendigvis i staver over ordspill om tårn.

GBD™ – eit essensielt verktøy

Torgeir Holen har skrevet en morsom sak om hvordan unngå å bli lurt – Generell Bullshit Detektor.

I’ll Sleep When I’m Dead

Forfatteren går kritisk igjennom en del påstander som har blitt fremmet om at nær-døden opplevelser (NDO) beviser sjelens eksistens og et liv etter døden, og fremmer alternative forklaringer innen rammen av psykologi og biologi.

Eksperiment med kullvandring

Artikkelen dreier seg om en kullvandring gjort i 1997 med IR-kamera, og med forklaring av fysikken bak fenomenet.

Jordas form i middelalderen

Det påstås ofte at vitenskapen og kirka mente at jorda var flat langt ut i middelalderen. Dette er en klassisk myte, faktisk var jordas radius kjent allerede i antikken.

Bigfoot, Satan og små grønne menn

Foredrag for Folkloristisk Forum, der forfatteren snakker om forskning omkring moderne sagn og skeptiske innfallsvinklervia folkloristikk.

Homeopati, medisinsk forskning og den vitenskapelige metode

Harald Hanche-Olsen skriver her om homeopatiens forhold til vitenskapelig metode, og han uttrykker bekymring for at akseptering av homeopati kan medføre svekkelse av krav til godkjenning av medisiner.