Troen på utenomjordiske – i skjæringspunktet mellom religion og science fiction

For mange er UFO-er og utenomjordiske vesener noe som hører hjemme i underholdningens sfære. I TV-serier som The X-files, Roswell og Ancient Aliens har vi fått innblikk i det som for UFO-religiøse ikke bare er god underholdning, men også en religiøs fortelling. Hvordan konstruerer UFO-religiøse en religiøs historiografi?

Det er ikke Nibiru alt som glimrer (med sitt fravær)

Den var kjent for babylonerne, kommer veldig snart nær en planet du kjenner godt, og sprer ødeleggelse og død i stor skala. Eller kanskje ikke. Mytologien rundt den hypotetiske planeten Nibiru er moderne og standhaftig, selv om dens forkjempere ikke er så mange. På tross av feilslåtte profetier og kollisjon med det meste som finnes av kunnskap spres det dystre budskapet daglig. Blant annet ved hjelp av bildebevis som skal demonstrere sannheten. I denne artikkelen tar astrofysiker Terje Fredvik et blikk på disse bildebevisene.

Trofim Lysenkos pseudobotanikk

Lysenko.jpgAlt er mulig. Du kan dra deg selv opp etter håret, du kan trene opp genene dine, eller snarere: plantene kan trenes opp. Dårlige avlinger kan bli til gode avlinger, og det uten avl. Vi kan oppnå det samme, mye raskere, ved å presse kornet litt! Det er stalinistisk biologi, «lysenkoisme», det handler om.

Tankernes grænseløse potentiale

TheSecret.jpgDen internasjonale bestselgeren HemmelighetenThe Secret – er den siste i en rekke suksessrike selvutviklingsbøker. Mange knytter denne typen bøker til psykologisk kunnskap. Hva er forholdet mellom psykologien som fag og de tanker som formidles i boken? Hvor godt hold er det i bokens antagelser om mennesket? «Hemmeligheten» blir også beskrevet som gammel og godt beskyttet. Men er dette å «avsløre en hemmelighet,» eller er det bare en resirkulering av en gammel, velkjent oppskrift?

Multippel personlighetsforstyrrelse: Magi overlever inn i det tjuende århundre.

Piper MPD.jpgDiagnoser om multippel personlighetsforstyrrelse gikk som en pest i terapimiljøer på 1980- og 1990-tallet. Etter en rekke rettssaker ble det tynnet i rekkene av multippelterapeuter. I senere tid har de imidlertid blitt mer synlige igjen. En bestselgende amerikansk bok i 2007 handler om multippelterapi og blir ukritisk motatt. I Norge reiser disossiasjonsteoretiske arvtagere rundt og holder kurs for enhver traumebehandler som er interessert – og det er de. Denne artikkelen av August Piper skulle egentlig vært publisert i Skepsis i år 2000, men ble da lagt til side. Det er med en viss bekymring vi tar den frem igjen.

Tankefeltterapi

tft.jpg Tankefeltterapi blir gjerne fremstilt som en nær mirakuløs metode å helbrede både det ene og det andre på. Er det virkelig, slik tilhengerne hevder, en rask og billig måte å behandle et stort utvalg psykologiske lidelser? Hvilke, om noen, av påstandene til forkjemperne er dokumenterte? I denne artikkelen tar psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren et blikk på hva forskningen sier så langt.

Nordisk pseudoarkeologi del5

Kensingtonstein.jpgKong Arthur var fra Norge, og Dyret i Åpenbaringen var trønder! Pseudoarkeologi brukes gjerne i nasjonalistisk øyemed. I denne siste delen av oppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Stavik for seg temaet «nasjonal historie» fra Thor Heyerdahl og Einar Madsen til Per Linge, før han foretar en avsluttende diskusjon.

Nordisk pseudoarkeologi del4

Kensingtonstein.jpg Hva kan man se etter når man skal avgjøre om noe er pseudoarkeologi eller ikke? I denne fjerde og nest siste delen gir Jarle Stavik sine egne fem kriterier. Deretter anvender han dem på et knippe forfattere, fra Barry Fell og Jon Galster til Aasmund Sandland og Kjell Aartun.

Nordisk pseudoarkeologi del3

Kensingtonstein.jpgHva kjennetegner pseudovitenskap? Hvilke kjennetegn har pseudoarkeologi? I denne delen av hovedoppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Jarle Stavik i kortform for seg en rekke forskere og deres svar på disse spørsmålene.

Nordisk pseudoarkeologi del2

Kensingtonstein.jpgI denne installasjonen av hovedoppgaven om nordisk pseudoarkeologi tar Jarle Stavik for seg utviklingen av moderne pseudoarkeologi, fra den moderne pseudoarkeologiens røtter til noen av de viktigste samtidige innslagene. Spørsmålet arkeologene har stilt seg er hvordan man skal behandle slike påstander.

Nordisk pseudoarkeologi del1

Kensingtonstein.jpgStudiet av fantastiske fortidskonstruksjoner og pseudoarkeologiske metoder har stort sett vært et amerikansk fenomen. Men Norden spiller også en rolle i pseudoarkeologien. Spørsmålet Jarle Stavik stiller i denne hovedoppgaven, er om det også finnes en nordisk pseudoarkeologi? Oppgaven presenteres her i 5 deler, der del 1 tar for seg noen grunnleggende spørsmål og litt forhistorie.

Astrologi og vennlige nekrofil-kannibaler

dahmer.jpg
At astrologer er uhyre dyktige til å forutsi hendelser bare kort tid etter at de har skjedd, er velkjent. Mer problematisk er det når det samme tøvet anvendes på arbeidssøkende. Hvor presise og treffende personkarakteristikker kan astrologene gi? De danske skeptikere Mogens Winther og Klaus Seiersen har undersøkt saken.

Tullmåne

fullmåne.jpg Månen har en skremmende sterk effekt på oss mennesker. Fullmånen gjør oss voldelige og smågale, samtidig som den påvirker fødsler og mye annet rart. Det er nesten så man kan bli astrologitroende. Hvis det bare var sant da.

Fra Arken til Orion, del 2

sphinx.jpg Graham Hancocks kultarkeologiske bøker er blitt bestselgere. I denne andre installasjonen av artikkelen «Fra Arken til Orion» tar Bjørn Are Davidsen et kritisk blikk på enda noen av Hancocks sentrale antagelser.

Fra Arken til Orion – når kreativiteten løper løpsk.

giza.jpg

Er du blakk, men kreativ? Unngå den straffbare svindel. Prøv heller å pirre folks fantasi med pseudoarkeologi! Fantastiske versjoner av forhistorien har gode tider – igjen.

Ville Hitler drepe jødene?

DenyingHistory.jpg
Fant Holocaust virkelig sted? Utryddet nazistene virkelig seks millioner jøder? Mer enn en prosent av USAs befolkning er i tvil. Og tvilen stammer fra de såkalte holocaustbenekterne. Boka ”Denying History” viser hvordan de har klart å skape denne tvilen – og ikke minst: Hvor feil de tar!

Om musefeller og skrivende apekatter

Halve musefeller, halve vinger og sjimpanser som skriver på skrivemaskin. Kreasjonistenes argumenter kan lyde snedige, men er dårlige.

Fra skaper til designer: Fram og tilbake er like langt

Det var først etter Darwin at det ble meningsfylt å skille kreasjonismen fra andre måter å se verden på.

Ytringsfrihet og påstått vitenskap – et dilemma?

Heldigvis har ikke pseudovitenskap innen fagene historie og arkeologi like alvorlige følger som for eksempel innen medisin

Jehovas vitner, sitatfusk og evolusjon

Forfatteren tar opp hvordan Jehovas Vitner driver sitatfusk i sin retorikk mot evolusjonsteori.

Grønlandske slaver til Tenerife?

Den norrøne bosetningen på Grønland forsvant sporløst. Helt siden 1700-tallet har man spurt seg om hvorfor? Den en spekulasjonen har avløst den andre. Nå har en svensk amatørhistoriker svaret. Eller har han det?

Debatt rundt Heyerdahls «Ingen Grenser»

Thor Heyerdahl og Per Lillieström kom i 2000 ut med boka «Ingen Grenser», der de presenterte teorier omkring blant annet den norrøne bosetningen i vest. Arkeologen Christian Keller tok i en artikkel for Skepsis et oppgjør med Heyerdahl & Lillieströms bok «Ingen grenser», noe som førte til debatt på Skepsis-sidene. Her finner du både Lilliströms replikk og Dyrendals svar.

Heyerdahl uten peiling – Om Heyerdahl & Lillieströms bok «Ingen grenser»

Thor Heyerdahl har skrevet bok. Ifølge Christian Keller burde han kanskje ha latt det være. For hvor mange grove feil og stygge unnlatelser kan en populærvitenskapelig bok tillate seg?

Astrologi og Elefanter

Artikkelen er en kritikk av en artikkel som stod trykket i studentavisa Universitas , der en hovedfagsstudent i filosofi skriver at han vil renvaske astrologien.

Astrologi – fra Jon Sandviks «Moderne overtro»

Som all spådomskunst bekrefter astrologien bare våre fordommer om oss selv og er en øvelse i selvopptatthet.

Kåseri om Astrologi

Dette er astrofysikeren Oddbjørn Engvolds manuskript for et kåseri han holdt i programposten Verdt å vite 30/11-96

Er jordstråling farlig?

Artikkelen handler om jordstrålenes historie om søkevinkler, og om forsøk som har vært gjort.