Joseph Smith – mormonernes profet

Mormonerkirken, Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellige har lenge vært av verdens raskest voksende trossamfunn. Men det startet smått og omstridt, med beskyldninger om svindel, med episoder av voldelig konflikt og moralske kontrovers. Mye av det var knyttet til visjonene til én karismatisk person: den amerikanske profeten Joseph Smith. Her får du hans historie fra oppvekst via engelen Moronis gulltavler til «generalløytnanten» som ble lynsjet av en rasende mobb.

‘The 2012 Phenomenon’

Tikal_in_sepia_lg.jpg As the year 2012 approaches, apocalyptic visions of the year has achieved newfound popularity. In this MA-thesis, Sacha Defeche investigates the roots of the esoteric apocalypse in 2012 in psychedelic and New Age subculture, and looks at the different types of apocalyptic visions, from Jose Argüelles to David Icke.

Hva er spesielt med 2012? Mayakalenderen under lupen

Tikal_in_sepia_lg.jpg Mennesker i Vesten har vært fascinert av Mayakulturen helt siden gjennoppdagelsen av ruinbyen i dagens Palenque, Mexico, i 1773. Allerede på den tiden ble man også fascinert over mayaenes tilsynelatende besettelse med å måle ulike komplekse tidssykluser. I dag er mayaenes systemer for å måle tiden oftest forbundet med et nært forestående Ragnarok: Den 21. desember 2012. Hvorfor? – og med hvor gode grunner?

Hekseprosessene i Norge og Europa

hekser2.jpg Tror du med prinsessen at vi brente hekser på bål rundt Grunnlovens tid? Eller at det var «kloke koner» som ble brent på bål? Eller tror du kanskje at det var «den mørke middelalder» som var heksebålenes storhetstid? Og med salige Pax leksikon at et tosifret antall millioner hekser ble henrettet, og at en anklage var synonymt med dom og død? Historiker Rune Blix Hagen gir noen konsise svar fra vår tids hekseforskning.

Hoder på stake: Hva er Mungiki?

panga.jpg I juni 2007 fortalte norske aviser om en kenyansk «banditt-sekt» som hadde halshugget seks mennesker og satt hodene på stake. Det var ikke første gangen. Kenyanske aviser og myndigheter har knyttet Mungiki til en lang rekke grove kriminelle handlinger, der avhogne hoder ikke er blant de sjeldneste. Men er det nå så sikkert at vi skal tro det vi leser? Hva er egentlig Mungiki?

Stjerner og mystikk: Postmoderne kabbalah

madonna.jpg«I wouldn’t say studying Kabbalah for eight years falls under the category of being a fad or a trend», sa Madonna i et intervju i 2004.
Men hva har egentlig vestlige superstjerner med jødisk mystikk å gjøre? Er Madonna kabbalist? Som med så mange andre spørsmål er svarene veldig avhengig av hvem man spør. I denne artikkelen forsøker Egil Asprem å besvare dem fra et religionshistorisk perspektiv.

“Enochian” language: A proof of the existence of angels?

johndee.jpgElizabethan England hosted many interesting and influential
personalities, from Francis Bacon, Walter Raleigh and Francis Drake to Edmund Spencer, Christopher Marlowe and William Shakespeare. In this milieu we also find the eccentric philosopher and scientist John Dee. He collected the empire’s biggest library, and his contributions to mathematics, cartography and navigation greatly influenced the age of English exploration and discovery. However, he was also an ardent explorer of the celestial realms: John Dee believed firmly in the existence of angels. Together with the alchemist Edward Kelley he conducted magical rituals in order to commune with the
heavenly messengers. The result was a series of letter tables and verses in a previously unknown language. A proof of the existence of angels?

Urfolk på det nyreligiøse markedet del 2

indianerromantikk.jpgDet nyreligiøse markedets bruk av urfolks religioner som nye konsumvarer har blitt møtt med mye kritikk. I del 2 av denne masteroppgaven tar Cato Christensen for seg hvilke kritiske stemmer vi finner utenfor og innenfor alternativbevegelsen, og analyserer de legitimeringsstrategiene brukerne benytter seg av.

Urfolk på det nyreligiøse markedet del 1

indianerromantikk.jpg
Urfolk skårer høyt på det alternativreligiøse barometeret. Samer, indianere, aboriginere og andre urfolk; i nyreligiøse fora synes de alle å være både mer i kontakt med naturen og mer åndelige enn vestlige mennesker. I denne oppgaven rettes fokus mot urfolksinteressen i det største og mest samlende nyreligiøse tidsskriftet i Norge – Alternativt Nettverk (Visjon). Denne masteroppgaven kartlegger noe av «urfolksspiritualitetens» mangfold og drøfter hvilke bredere samfunnsmessige og kulturelle diskurser denne fascinasjonen knytter an til. Dette er del 1 av 2.

The Successor Problem

Rutherford.jpgThe death of the founder is a crisis in any religious movement. What does it take to change a secterian movement centered on a single charismatic
individual to a long-living religion? The fascinating life and works of Joseph Franklin Rutherford, the second leader of the movement we know as the Jehovah’s Witnesses, provides interesting clues to what inspires such a transition.

Engelen Gabriel som supernova

torinokledet.jpg Spekulasjonene rundt Jesus og Torinokledet er legio. En nordmann bidro for noen år tilbake med en av de mer stjernespekkede fantasiene. I denne artikkelen tar Ronnie Johanson for seg utvalgte elementer av Gunnar Rosenlunds spekulasjoner.

Sionsordenen – den sanne historien

plantard.jpgDa Vinci-koden framstiller Sion-ordenen som en 900 år gammel historisk realitet. I virkeligheten ble den stiftet i nyere tid av den notoriske Pierre Plantard (bildet). Teoriene og spekulasjonene om Sion-ordenen har Dan Brown hentet i boka «Hellig blod, hellig gral». I denne artikkelen får du en grundig gjennomgang av ordenens og Plantards historie.

Djevelens dag? Oppstyret rundt den 6.6.06.

damien.jpgDagen kommer. Les tegnene rundt deg: Antikrists dag, den 6.6.06 er rett rundt hjørnet. Det kommer bare hvert hundrede år, skriver pressen, og slikt må da være en anledning for djeveldyrkere overalt? Det er i alle fall en Helvetes markedsføringsanledning, som de må ha tenkt da de skulle lansere ”Omen” på nytt. Her får du noen små drypp om dyrets tall, merke og lokal frykt.

Hva vet vi om år 1000 og dommedagsfrykt?

dommedag.jpg.jpg
Hvordan var stemningen i Europa forut for inngangen til år 1000? Dirret mennesker av frykt, slik 1800-tallets historikere mente? Eller passerte det hele upåaktet hen, slik den etablerte oppfatning var opp gjennom 1900-tallet?

Kometen Hale-Bopps følgesvenn

Tidligere tiders kometskrekk fulgte den strålende Hale-Bopp-kometen og mange påsto at den hadde en følgesvenn, noe denne artikkel avviser

Selvmord – for frelsens skyld?

De siste årene har en rekke religiøse bevegelser fremmet selvmord som vei til en bedre verden. Hvordan kan vi forstå slike bevegelser?

Heaven’s Gate og den forløsende død

En av nordens fremste eksperter på nyreligiøse bevegelser, Mikael Rothstein fra Københavns Universitet skriver om Heavens Gate-sekten.

Når himmelens porter åpnes

Religionshistorikeren Asbjørn Dyrendal tar for seg Heaven’s Gate, der der 39 mennesker begikk selvmord, og forteller om ledernes historie, lære og motivasjon for selvmordene.

Det kollektive og religiøse selvmord

Hovedfagsstudent i folkloristikk Audhild Skoglund skriver om Heavens Gate-selvmordene i California. Hun konkluderer med at de døde lykkelige. Kronikk fra Dagbladet.