Troen på utenomjordiske – i skjæringspunktet mellom religion og science fiction

For mange er UFO-er og utenomjordiske vesener noe som hører hjemme i underholdningens sfære. I TV-serier som The X-files, Roswell og Ancient Aliens har vi fått innblikk i det som for UFO-religiøse ikke bare er god underholdning, men også en religiøs fortelling. Hvordan konstruerer UFO-religiøse en religiøs historiografi?

Det er ikke Nibiru alt som glimrer (med sitt fravær)

Den var kjent for babylonerne, kommer veldig snart nær en planet du kjenner godt, og sprer ødeleggelse og død i stor skala. Eller kanskje ikke. Mytologien rundt den hypotetiske planeten Nibiru er moderne og standhaftig, selv om dens forkjempere ikke er så mange. På tross av feilslåtte profetier og kollisjon med det meste som finnes av kunnskap spres det dystre budskapet daglig. Blant annet ved hjelp av bildebevis som skal demonstrere sannheten. I denne artikkelen tar astrofysiker Terje Fredvik et blikk på disse bildebevisene.

Hva er spesielt med 2012? Mayakalenderen under lupen

Tikal_in_sepia_lg.jpg Mennesker i Vesten har vært fascinert av Mayakulturen helt siden gjennoppdagelsen av ruinbyen i dagens Palenque, Mexico, i 1773. Allerede på den tiden ble man også fascinert over mayaenes tilsynelatende besettelse med å måle ulike komplekse tidssykluser. I dag er mayaenes systemer for å måle tiden oftest forbundet med et nært forestående Ragnarok: Den 21. desember 2012. Hvorfor? – og med hvor gode grunner?

Finnes det liv i universet?

romvesener.jpg Er vi alene i universet? Fokuset i boken Romvesener er på dem som er sikre på at vi ikke er det. Forestillinger om romvesener har variert i ulike miljøer til ulike tider. På 1950-tallet ble de ofte fremstilt som fredselskende vesener som kom til jorden for å hjelpe menneskene. Noen fortalte om møter med vakre, blonde vesener som ønsket åndelig vekst og fred for menneskeheten. Flere år senere hadde romvesenene forandret seg
til små grå aliens som kidnappet mennesker og utsatte dem for groteske undersøkelser og eksperimenter. I dette utdraget fra bokens innledning forteller forfatteren kort om problemet med å finne intelligent liv der ute.

Tesla blant himmelske HAARPer

HAARP.jpgOppfinnergeniet Nikola Tesla (1856-1943) er blitt en gjennomgangsfigur i mange konspirasjonsteorier. I en verden med kriser og krig er det ikke uventet at noen stiller spørsmål om årsakene. Skyldes det bare tilfeldigheter, økonomisk egoisme og kortsiktig politikk? Eller ligger det en grandios plan og avansert teknologi bak? I Per Aslak Ertresvågs konspirasjonsbestselger, «Makten bak makten», påstås at noe av forklaringen er et stort senter som brukes til å kontrollere vær og tanker. Vi snakker rett og slett om HAARP, en mystisk masteskog i Alaska. Og det kobles selvfølglig til Tesla, som «Tesla-teknologi». Få ting er lenger unna sannheten.

Utenomjordiske og overmennesker

lytton.jpgIkke alle forestillinger om utenomjordiske skikkelser gjør dem til myke New Agere. I Rauni-Leena Luukanens bok Universets barn formidler de f.eks. at «‘Den gamle menneskerasen’ må bort før en ny rase og en ny tid kan ta plass på jorden.» Dette budskap henviser ikke så mye til rasedoktriner som til en esoterisk apokalyptikk. Vår tids «aliens» har ikke bare hentet karaktertrekk fra eldre overnaturlige vesener eller samtidige kulturelle uttrykk som science-fiction romaner og filmer, sier religionshistoriker Tomas Mansikka fra Universitetet i Åbo. De har også arvet trekk fra en eldre skikkelse: Den høyt innviede magiker, hevet over menneskehetens lidenskaper. Her gir han et riss av en lite kjent forhistorie.

Alien abductions. Historiske og sosiokulturelle tilnærminger til forestillinger om å ha vært bortført av UFO

ufo.jpgDenne religionsvitenskapelige hovedoppgaven belyser hvordan fortellinger om UFO-bortføringer blir til og hvordan mennesker kan komme frem til en forestilling om å ha vært bortført av UFO. Dette gjøres ved at UFO-bortføringsnarrativene relateres til historiske, kulturelle og sosiale forhold.

The Roswell Incident – the greatest mystery in UFO-logy?

Article from a skeptical viewpoint on the socalled Roswell UFO crash. The conclusion is that it has been created through series of slight exaggerations, which turned a pretty ordinary matter into a big, modern, fairy tale.

UFO-teknologi fra Roswell?

Kjetil Kjernsmo imøtegår her påstander om at enkelte teknologiske gjennombrudd skyldes teknologi fra en UFO-krasj ved Roswell i 1947.

Ansiktet på Mars

Er det såkalte Ansiktet på Mars en naturlig fjellformasjon eller er det et monument reist av intelligente, utenomjordiske vesener? Er de 20 år gamle bildene fra Viking-sonden gode nok til avgjøre spørsmålet eller må vi ty til nyere og bedre observasjoner?

Lys fra oven – Om UFO og religion

Asbjørn Dyrendal tar her opp de mytiske sidene ved UFOer, og deres plass i religionshistorien.

Ufonauten – vår tids hulder?

Dagens ufo-segner får folkloristane til å nikke attkjennande med hovudet. For sjølv om ufonauten har fått bildet sitt prega av massekulturen, har han også sider som vi kjenner att frå eldre overnaturlege vesen.