Forfatterinstruks

Forfatterinstruksjon Skepsis

Skepsis.no er et elektronisk tidsskrift (ISSN 1890-1107) som publiserer alt fra kortere anmeldelser og kronikker til lengre artikler og avhandlinger innenfor vårt interessefelt.

Interessefeltet er grovt skissert i Skepsis formål: å fremme og formidle en kritisk holdning til, og vitenskapelig undersøkelse av, såkalt paranormale fenomener, pseudovitenskap og okkulte forestillinger.

Vi tar imot bidrag fra alle fagfelt. Bidrag bør være skrevet i en vanlig tilgjengelig tekstbehandler eller som standard html.

Formen kan være både populær og akademisk. Det er fordel om tekniske detaljer forklares slik at den interesserte leser kan følge dem.

Alle artikler som mottas vil gjennomgå redaksjonell vurdering før de eventuelt blir akseptert. Dersom det er nødvendig, vil artikler også sendes til fagfellevurdering («peer review»).

Bidrag sendes til Skepsisredaksjonen: redaksjon at skepsis dot no).