Klinisk forsknings skjulte side (AllTrials TEDx)

Publisert: 15.10.2016 - Skrevet av: Asbjørn Dyrendal

En stor andel medisinsk forskning forblir upublisert. AllTrials-kampanjen slåss for at «all clinical trials – past, present and future – to be registered, and their methods and results to be fully reported.»

Skepsis har støttet denne holdningen helhjertet fra første dag. Her forklarer Sile Lane mer: