Lenker

Natures nyhetsside:
http://www.nature.com/news/index.html

Sciences nyhetsside:
http://sciencenow.sciencemag.org/

New Scientist:
http://www.newscientist.com/home.ns

CSICOP:
http://www.csicop.org/

Skeptic:
http://skeptic.com/

The Skeptic’s Dictionary:
http://skepdic.com/contents.html

James Randis side:
http://www.randi.org/

Richard Dawkins side:
http://www.richarddawkins.net

Talkorigins, antikreasjonistisk side:
http://www.talkorigins.org/

The Panda’s Thumb, en annen antikreasjonistisk side:
http://www.pandasthumb.org/

Tree of Life, et prosjekt som kartlegger alt liv på jorda:
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html

Feiltenkningens mange fallgruver:
http://www.fallacyfiles.org/

Vandresagn du kunne komme til å tro på:
http://www.snopes.com/

Skeptikerbevegelser og skeptiske tidsskrift:

Sverige:
http://www.vof.se/

Danmark:
http://www.skeptica.dk/

Finland:
http://www.skepsis.fi/

Tyskland:
http://www.gwup.org/

Det europeiske rådet for skeptiske organisasjoner (ECSO):
http://www.ecso.org

USA:
The New England Skeptical Society

Philadelphia Association for Critical Thinking
Kritiske blikk på alternative behandlingsformer:

Quackwatch:
http://www.quackwatch.org/

National Council Against Health Fraud:
http://www.ncahf.org/

Scientific Review of Mental Health Practices

Svindel

«Sannheten om Multi-level Marketing»

MLM-Watch

Religion og religionskritikk

Ontario Consultants on Religious Tolerance

Steinerkritikk.no

Operation Clambake

Debunking av konspirasjonsteorier

Nizkor om Holocaustfornektelse

AIDS-myter

911myths

Debunking911

NISTs WTC FAQ

«Chemtrails»

Satanismepanikk (SMWANE)

Skeptiker- og vitenskapsblogger

Martin Ystenes «Sprøytvarsleren» (VG-blogg)

Ben Goldacres Bad Science

Respectful Insolence

David Colquehouns Improbable Science

Good Math, Bad math

John Hawks Paleoanthropology

Cognitive Daily

Skeptico

Bad Astronomy

Pharyngula

Skeptikeren

Evolutionblog

Screw Loose Change-blog

Neurologicablog