Siviløkonomer med konspirasjonsmøte

Publisert: 01.10.2007 - Skrevet av: Asbjørn Dyrendal

Det er tildels underholdende å følge Per-Aslak Ertresvågs rundturer i det norske landskapet. Det hadde likevel vært langt mer interessant å kunne følge med på resonnementene før og etter at noen ber ham holde foredrag.

Sist var det «Protestfestivalen» som hadde glede av mannen, og vi fikk årets festligste forslag til Nobels freddspris (så langt) ut av affæren.

Denne gangen er det Siviløkonomene som har hatt mannen på besøk, og de later til å ha lagt igjen den kritiske sansen samme sted som de fleste andre inviterende kretser. I alle fall kan det se slik ut når man ser på omtalen av Makten bak makten:

De etablerte mediene har i stor grad unnlatt å ta tak i de spørsmål som boken stiller.

Uansett er boken en tankevekker. Hva om det er realitet i hans påstander? Hvilken betydning har det for oss som siviløkonomer, og hvordan kan vi bli mer bevisst i forhold til våre daglige beslutninger?

Ja, ja. Når sivilingeniørene kan invitere astrologer, så må da siviløkonomene kunne invitere en litt vilter konspirasjonsteori-formidler. Dessverre har han nok hoppet over de viltreste bitene for dem, men gad vite hvordan man kan finne en passende eufemisme for eufemismen «internasjonale bankierer». «Globale markedsaktører» kanskje?

Uansett later arrangørene til å ha vært i ørlite tvil – det må være astrologen deres som har hatt en klarsynt dag – om de kunne selge arrangementsidéen til andre enn debattglade gamle anarkister i medlemsmassen:

Vi siviløkonomer vil gjerne fremstå som åpne og søkende. Kom på møtet og bli utfordret!

Hvori utfordringen skulle ligge er kanskje en gåte, men det er mottagelsen av tøvet også. Enquiring minds want to know.