Strengere regler for alternativmedisinske annonser?

Publisert: 26.10.2007 - Skrevet av: Asbjørn Dyrendal

Forbrukerombudet har, tildels i forlengelse av dommen mot TFT Norway, gjort noen avklaringer av hva som er tillatt og ikke tillatt å si i annonser for alternative behandlingsformer.

I ordlyden kan det muligens virke som en innstramming, slik NRK antydet i går, men såvidt jeg kan se og bedømme, er det bare snakk om en avklaring av hvordan de faktisk tolker loven.

Bedøm selv. (Last ned pdf.)