Unaturlig homofili?

«Det er unaturlig!» «Dette går mot naturens gang!» «Homofili passer ikke inn i evolusjonen!»
Et knippe av argumentene som gjerne dukker opp i forbindelse med diskusjoner om homofili.
Det er mye vi fortsatt ikke vet om homofili. Men dette vet vi helt sikkert: i naturen er homoseksuell adferd vanlig. Veldig vanlig. Det er dokumentert i 1500 dyrearter, fra gorillaer til innvollsorm og det meste annet. Begrepet «homoseksuell adferd» er viktig, for vi vet ikke hva dyrene tenker og føler – vi ser bare hva de gjør. Og de gjør veldig mye forskjellig. Den homoseksuelle adferden har mange former – og mange fordeler. Sex handler ikke bare om forplantning, og forplantningen kan uansett skje på mange måter.

Les mer »