Etterhvert som dette nesten begynner å bli en vane, blir det også lettere å notere seg ting underveis, ting man vanligvis ville glemt. Enkelte oppslag er kommentert før, så jeg skal ikke gjenta dem. Men et aldri så lite ekstra hurra for «kvantemedisin»-innslaget på Katta unner jeg meg.
Og så har jeg lest en ekstra papiravis denne uken. Derfor tenkte jeg å vie litt oppmerksomhet til Bjørn Westlie og Lørdags-DNs oppslag om Svein-Magne Pedersen. (Jepp, denne fyren.)
Det begynner lovende allerede på forsiden, med setningen: «Svein-Magne Pedersen samler inn millioner fra syke.»
Det oppsummerer mye med få ord. Resten av reportasjen går i dybden, med noen oppmuntrende ord fra Forbrukerombudets Gry Nergård, som aspirerer til heltinnestatus om de følger opp.
Med åtte sider reportasje og mye bra er det vanskelig å velge, men ett vidunderlig sitat fra Pedersen stikker seg ut. Etter å ha gått gjennom en katalog av ulike måter å bli «helbredet» på, der alle påskuddene fra alternativbransjen er («det blir noen ganger verre før det blir bedre», ting tar tid, ting skjer med én gang, du trenger mer bønn (naturlige svingninger, placebo) med, konkluderer han med at alle nok blir helbredet på et vis, for:

Du kan jo ikke vite om de har blitt helbredet før de dør.

Sannelig: Enten blir de friske, eller så blir de bedre, eller så ville de blitt friske eller bedre hvis de bare hadde gitt litt mer penger for flere bønner. Eller så dør de. Men de var sikkert blitt bedre likevel.
Mannen selger bilder av håndavtrykket sitt (i folderen «Mirakelet er ditt») som legende kraft, og snakker om helbredelse av alle slags sykdommer (fra Alzheimer, AIDS og kreftsykdommer til hverdagslige plager – og økonomiske problem), med utsagn som dem over som en nær garanti for effekt. Da er det fortrøstningsfullt med en journalist som tar saken dit den hører hjemme – nemlig forbrukermyndighetene. Og det er en sann svir å lese Gry Nergårds klare tale:

Jeg oppfatter at Misjonen Jesus Legers virksomhet på dette området ikke kan defineres som vanlig religiøs virksomhet, men som alternativ behandling og da må organisasjonen også følge de reglene for markedsføring som gjelder for alternativ behandling. Her må vi ha et strengt regime.

Og retningslinjene for markedsføring ombudet har å rette seg etter sier som vi har vært innom noen ganger her før, at bruk av ord som «Virkning, effekt, helbreder, kurerer, fjerner, behandler, blir frisk» blir sett på med mer enn skrått blikk. Og «helbreder» er virkelig ut:

Eksempelvis vil det ikke være tillatt å framsette påstander hvor det uttales eller antydes at en alternativ behandler kan helbrede eller behandle en nærmere definert sykdom eller lidelse som astma, allergier, hjerte-karsykdommer, fibromyalgi m.m.

Vi ser frem til at flere følger i Westlies spor og stiller rett spørsmål til rett instans når de skriver om udokumentert behandling – og til at Forbrukerombudet forfølger saken, men til det trenger de muligens en klage eller to?
Utover de nevnte sakene har jeg notert meg to av «the usual suspects» – Francis Lundh med en god sak om den svenske vaksinerapporten og Astrid Meland med en god, problematiserende artikkel om «steinalderdiett».
I tillegg er jeg svak for VG Netts Inger-Marit Sæby, som i to artikler om «Atlantis»-funn i Atlanterhavet sørger for allerede fra starten å få med en kritisk røst (herværende Davidsen, selv om han blir kalt «kultarkeolog» etterhvert), men også faktisk følger opp med forklaringen på observasjonene når de viser seg å være et veldig banalt artifakt.
Ingen av delene er selvsagt, og for noen år tilbake ville de vært nesten utenkelige med en sak som har slike overtoner av «lett underholdning» for de fleste. En så gjennomgående kritisk stemme ville de fleste sett på som å drepe saken, og det å følge opp med en nøktern forklaring ville nok vært «no news».
Hvilket dessverre fortsatt er tilfelle med alt for mye forskningsnytt om alternative behandlinger, men la oss se om ikke det kan snu også.
Og hva er det så ellers jeg har oversett eller glemt?
Oppdatering
Hvordan kunne jeg glemme Dagblad Magasinets serie reale triks nå igjen? Fysikkstudent Andreas Wahl formidler vitenshow, og blogger også litt om det her.