Over et år etter at Skepsis publiserte Egil Asprems artikkel om mayakalenderne – Hva er spesielt med 2012? – er den fortsatt en soleklar nr.1 på listen over besøkte artikler. Sist måned ble den besøkt 4770 ganger. Vår andre publikasjon om 2012, Sacha Defesches The 2012 phenomenon klokket inn på rett under 1000 besøk, men har ellers vært én av få som har kunnet konkurrere på mengden besøk en og annen måned.
Kort sagt: 2012-spådommer begynner å bli såpass aktuelt at nysgjerrigheten er stor. Og da googler folk. Så det er satt i gang en liten aksjon for å få flest mulig til å lenke til Skeptoids episode om 2012. Dermed vil flere som googler 2012 komme til et fornuftig sted. Det er selvfølgelig en enkel glede å bidra.
(Via Helt Naturlig.)