På forsiden til Aftenpostens nettsider har i hele dag følgende tekst ligget:

– Mobilen kan skade nervene
Stråling fra mobiltelefon kan føre til langtidsskader, mener forskere.

Når man følger lenken, kommer man derimot til følgende overskrift:

Hevder mobilstråling ikke skader barn

Begge deler er misvisende, selv om den første er klart verst. Som det nesten fremgår av teksten er hovedkonklusjonen i en studie av 3000 barn og unge opp til 17 år (ikke «3000 17-åringer» som artikkelen skriver) at «det ikke foreligger bevis for noen direkte sammenheng mellom mobilstråling og problemer som hodepine og svimmelhet.»
Det er analogt med hva man har funnet i andre eksponeringsstudier. Man kan derimot ikke utelukke at det kan forekomme problemer når barn eksponeres over lengre tid.
Det er en god grunn til at forskerne sier det siste. De har nemlig ikke undersøkt det i den studien det er snakk om:

Die nun vorliegende Studie erfasst das akute Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen und seine Abhängigkeit von der tatsächlichen Strahlenbelastung durch Mobilfunk. Die Studie gibt keine Informationen zu möglichen Langzeitwirkungen.

Den første overskriften med ingress, gir med andre ord et totalt misvisende bilde av hva studien har funnet. Den andre har som hovedfokus studiens «funn» om langtidseffekter, som altså er fraværende. Det er godt gjort å få så mye feil på så kort plass.
Mer om hva som er gjort og ikke her (for tyskkyndige). Der finner man også en pdf til hele studien. En publisert artikkel på engelsk finner man her (abonnement).
Det er etter hva jeg har sett i et kjapt sveip over artikkelen et seleksjonsbias når det gjelder deltagere: Høyere utdanning og mer engstelig for negative effekter av mobilstråling enn de fleste. Jeg synes de argumenterer relativt godt for at eventuelle plager vil være overfokusert heller enn underfokusert. Les og bedøm selv, både rapport og artikkel.
Det skulle kanskje Aftenpostens nettredaksjon gjort også.