Jeg klarte i lengre tid å glemme at NAFKAM hadde opprettet egen informasjonsvirksomhet under det kledelige navnet NIFAB – Nasjonalt infomasjonssenter for alternativ behandling. En annonsekampanje med schwæære «plakater» hos Forskning.no minnet meg imidlertid om virksomheten.
Første gang jeg var innom hos NIFAB var første assosiasjon at man ikke bare bøyde seg baklengs for å unngå kritiske perspektiver og konklusjoner, man sto sånn i bro at det nesten var en sluttet sirkel. Derfor var det med en viss interesse jeg klikket på annonsen, og med et nesten hevet øyenbryn jeg leste at ukebladet Allers feilinformerer.

Siden ukeblader som Allers er historisk kjent som primærspredere av virkningsløse mirakelkurer mot det meste, trodde jeg et øyeblikk det var snakk om en kritikk av slik virksomhet. Hvilket ville være noe mot forventningene til den ellers mer reklamerettede aktiviteten jeg mente å ha sett både hos NAFKAM og NIFAB.
Det viste seg at fordommene mine dessverre ikke er helt klare for pensjonering. Oppslaget handlet vel egentlig mer om at NIFAB trenger mediekursing:

Allers har denne uken en artikkel om Kvantemedisin. I forbindelse med artikkelen tok Allers kontakt med NIFAB for å få mer informasjon om behandlingsmetoden. Artikkelen som kom på trykk inneholder beklageligvis både faktafeil og unøyaktigheter i forhold til hva NIFAB faktisk har uttalt.

Man kan jo glede seg over at de faktisk så det riktig å fortelle at «det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at kvantemedisin har en effekt», men det oppveies delvis av deres spissfindige understrekning av at alternativbehandlere godt kan «behandle» sykdommer, så lenge de ikke lover en effekt. For de fleste av Allers’ lesere er det nok muligens slik at dette er en distinksjon uten noen forskjell. Journalisten vurderer etter min oppfatning riktig nok om hvordan man skal kommunisere akkurat det budskapet. (Hvilket minner meg på at det muligens var Allers, kanskje samme journalist, som syntes det var påkrevd med en skeptikers kommentar til noen mirakelfortellinger tidligere i høst. Om riktig: Gi damen en ekstra god sjokolade.)
But I digress.
Det jeg skulle frem til, og som interesserte meg var om NIFAB var blitt mindre reklameorientert i måten de presenterte alternative behandlinger på. En eller annen gang skal jeg ta meg tid til å gjøre det systematisk (eller kanskje man kan ta side for side innimellom?), men for nå nøyde jeg meg med å se på «healing», nærmere bestemt punktet om virkninger.
Det er storartet lesning:

Ifølge Det norske healerforbundet og Reikiforbundet Norge, vil effekten av healing ikke avgjøres av hvilken sykdom eller medisinsk diagnose du har.
Under behandlingen er det vanlig å kjenne varme, kulde, energistrømninger, spontane bevegelser i kroppen og føle emosjonelle reaksjoner. Du kan også bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter. …Det er også helt vanlig å ikke få noen spesiell reaksjon på behandlingen. Dette er ikke et tegn på at healingen ikke har virket, men viser at det er individuelle opplevelser av behandlingen.

Nå hoppet jeg over noen poetiske passasjer, men kan man si «har ingen dokumentert effekt på noen kjent tilstand» på en mer positiv måte?
Vel, det er tydeligvis sånn at dokumentasjon (pussig nok?) ikke hører hjemme under mandatet til «nasjonalt informasjonssenter». Under forskning kan vi lese at:

Vi har ikke anledning til å vurdere forskningsresultater som omhandler effekt av alternative behandlingsformer. Det ligger ikke i NIFABs mandat å evaluere forskning som er gjort.

Nei, det kan kanskje være like greit. Det er så kompromitterende om man forvrenger det helt, og så negativt om man forteller hva god forskning viser.
Spørsmålet er hva man da skal med sånt som NIFAB og NAFKAM?

(Ja, jeg har en slags hypotese. Den handler om hvem «man» er, og funksjonen for dette «man»: legitimering av alternativ behandling/religion i offentlig sektor, fordi «store velgergrupper» og ledende politikere er interessert. Det er bare en tanke.)