Fra bloggrullen kan vi observere at Seth Kalichman gjør oppmerksom på en ny studie. Via PlusNews Global forteller han at den offentlige politiske støtten til HIV/AIDS-benektelse har satt sine spor i Cape Town-området: «black South Africans were eight times more likely to believe AIDS conspiracy theories, specifically that scientists engineered HIV», hvilket er nokså kjedelig i et land fylt med AIDS-syke og HIV-smittede når samme undersøkelse fant at «AIDS conspiracy believers are 50 percent less likely to report having used a condom the last time they had sex than non-believers».

Og det ser heller ikke ut til at de KT-troende er spesielt ivrige etter å teste seg.

Det er denne studien i AIDS and Behavior som er bakgrunn for oppslaget. Her er mye interessant, både i sammenhenger mellom hvordan etnisitet, kjønn, klasse, religion og utdanning spiller inn, og i forhold til rapportert atferd som korrelat til overbevisning. Det første settet er i delvis motsetning til undersøkelse av afro-amerikanske holdninger til AIDS-konspirasjonsteorier, hvor sosio-økonomiske faktorer ikke ser ut til å spille noen klar rolle. Men du verden så interessant som dataene spriker når det gjelder kjønn: det å følge med på nyheter er negativt korrelert med KT-tro for menn, mens det er klart positivt korrelert for kvinner. Det å kjenne noen som har dødd av AIDS er negativt korrelert for kvinner, men likegyldig for menn. Høyere utdanning og jobb spiller en betydelig (negativ) rolle for menns tro, men har ingen effekt på kvinners holdning.

Og politisk holdning, politisk splittelse, lojalitet til tidligere ledere som har fremmet konspirasjonsteoriene, spiller en betydelig rolle for troen, liksom kjennskap til motkreftenes kampanjer fremmet tvilen:

Political factors were clearly drivers of unsafe sex, with AIDS conspiracy beliefs, AIDS denialism and never having heard of TAC being significant predictors of failure to use a condom in the full and African-only samples. This confirms that civil society leadership on AIDS was important not only for challenging conspiracy theory-inspired AIDS policy and discourse, but also for promoting safer sex.

Til håp og forbannelse: Opplysning nytter faktisk litt, også i forhold til atferd, men det er fortsatt sant når konspirasjonstro styrer «opplysningen». Slik det har gjort for mange sørafrikanere, og slik det fortsatt er for noen av dem.

Det er fortsatt dødelig.