Akupunktur er blitt stadig mer populært på fødestuen, men bruk og etterspørsel virker å ha hatt mer med anekdoter og alternativdrevet etterspørsel å gjøre enn med solide forskningsresultater. Hva tror man egentlig man vet, og med hvor godt grunnlag?

For seks år siden publiserte Hyangsook Lee og Edzard Ernst et systematisk review av hvor godt akupunktur kan demonstreres å virke mot fødselssmerter. Den gang syntes de det var tidlig, men så lovende ut:

the evidence for acupuncture as an adjunct to conventional pain control during labor is promising but, because of the paucity of trial data, not convincing.

Med bare tre randomiserte kliniske studier å vise til, var det all grunn til å ta forbehold. Nå er det altså gått noen år, og flere bedre undersøkelser (og mange mindre akseptable) er kommet til. Hvordan ser forskningssituasjonen ut i dag?

Denne gang har Lee og Ernst fått selskap av S-H. Cho som førsteforfatter, og antall studier har vokst til ti.

Allerede forrige gang var det en god del del sprik i både undersøkelsestyper, -kvalitet og resultater. Det har fortsatt. Heterogeniteten i studiene er stor, og blindingen fra helt til så godt som ikke-eksisterende. Det er forskjellige former for både akupunktur, «placebo-akupunktur», elektro»akupunktur» og annet som er studert i de ulike studiene. Utfallene spriker fortsatt minst like mye.

Det ser imidlertid ut til at noen ting er noenlunde stabile. Såvidt jeg kan se er f.eks. heller ikke her noen forskjell i effekt mellom narreakupunktur og «virkelig» akupunktur. Og begge bruker mindre smertestillende, men uten at de rapporterer mindre smerter. Eller for å la forfatterne oppsummere:

Summary of main findings
This systematic review of ten RCTs found little convincing evidence that women receiving acupuncture are more likely to experience less labour pain than those in the control groups. Women rated their pain intensity on VAS in seven studies; acupuncture was not effective compared with minimal acupuncture in three studies. Patients reported significantly less pain during EA treatment (after 15 and 30 minutes) compared with placebo EA, but, in two studies, the effect was not maintained. When compared with no treatment,16–18,24 acupuncture was effective only for the first 30 minutes. In trials where acupuncture was compared with conventional analgesia women receiving acupuncture required less meperidine and other analgesic methods.20,22,23 Acupuncture did not seem to have any impact on other maternal or fetal outcomes, nor was it associated with harm.

Kort sagt: ingen bivirkninger, men heller ingen tydelige virkninger ble påvist.

Hvordan står det ellers til med forholdet mellom funn og studiekvalitet? Det høres ut som setninger i den samme, litt kjedelige historien vi har hørt så mange ganger før når alternative behandlinger blir testet:

The more negative results of the present review are based on more and better data.

Men som forfatterne sier: Det spriker for mye på alle fronter. Forskjellige akupunkturformer sammenlignet med forskjellige kontroller, fem forskjellige land, med fem forskjellige «normale rutiner» å kontrollere mot, forskjellige kunnskapsnivå og praktisk erfaring for akupunktører, «null» blinding og altså også sterkt sprikende resultat tilsier at «our findings must be interpreted with caution».

Hvilket gjør at man bør lese teksten i abstractet som den står: «The evidence from RCTs does not support the use of acupuncture for controlling labour pain», betyr at man ikke har påvist effekt, ikke at man har påvist at det ikke finnes effekt.

Men det ser unektelig mindre lovende ut.

(Takk til Erik Arnesen for å skaffe originalartikkelen, som vi ble klar over via Aftenbladets omtale.)