Ikke alle er enige i at bakterier og virus er blant årsakene til sykdom. De har gjerne andre teorier som de synes forklarer mer, er viktigere eller kan erstatte helt, fra psora og subluksasjoner til blokkerte eller ubalanserte chakraer. I videoen under får du en annen variant som iblant følger med:

Og når du har sett ferdig kan du lese adskillig mer hos Orac.

(Via Respectful Insolence.)