Det stunder mot valg i Sverige, og allehånde gode formål er gjenstand for omsorgsfull oppmerksomhet. Det inkluderer tydeligvis også alternativbehandlingens triste skjebne. Det er visst bare noen få som får statlig støtte, og særordningene er ikke gode nok. Riktignok slipper homøopatiske remedier å dokumentere effekt før salg, men det er stadig noen som betaler moms, og kvakksalverlovgivningen har noe uskjønt å si om å behandle barn under åtte år.

Alt dette finnes det politikere som vil endre. De er godt spredd utover det politiske landskapet, men at de gjør det til sak under valget medfører heldigvis også at svenske Vetenskap och folkbildning også tar bladet fra munnen. I Dagens Nyheter i dag lanserer de blant annet krav om at uvirksomme behandlinger ikke skal støttes:

Av denna anledning vill vi att det offentliga stödet till alternativa behandlingar från stat, landsting och kommuner ska upphöra. Det offentliga ska inte lägga skattebetalarnas pengar på icke-fungerande metoder och inte heller ha specialregler där de slipper de strikta krav på bevisad effekt som ställs på annan vård. Sjukvården ska inte remittera patienter till alternativmedicinska utövare och landstingen ska inte ha avtal med dem. Vi talar inte här om ett allmänt förbud mot alternativa behandlingar, utan bara att det offentliga stödet ska upphöra.

Underskrives herfra.

(Takk til Eirik for tips.)