Aardvarchaeology har en kort og common sense-orientert artikkel om seleksjonspress på alternative behandlingsformer. Kort fortalt: Om tydelig nyttig, inkorporert i medisin, om tydelig skadelig, utelukket og omhegnet med forbud. Idéen er ikke ueffen, men jeg er tilbøyelig til å mene at han overser litt vel mye av «økologien». Det er mye mer komplisert enn som […]

Aardvarchaeology har en kort og common sense-orientert artikkel om seleksjonspress på alternative behandlingsformer.
Kort fortalt: Om tydelig nyttig, inkorporert i medisin, om tydelig skadelig, utelukket og omhegnet med forbud.
Idéen er ikke ueffen, men jeg er tilbøyelig til å mene at han overser litt vel mye av «økologien». Det er mye mer komplisert enn som så. Orac diskuterer noe videre og får tatt en del av de åpenbare empiriske svakhetene.
Oppdatering
Diskusjonen og analogien utvikler seg videre her og her. Det blir klart bedre tilpasset underveis. Jeg savner nok likevel en del dimensjoner, ikke minst «religion».