HEFs utmerkede kampanje Ingen liker å bli lurt ruller videre og engasjerer ettertrykkelig. Meget solid arbeid. Fra Skepsis’ hold kan det se ut til å engasjere atskillig mer enn noe vi noen gang har klart alene, men noen trøstens ord får vi jo fra hatet og konspirasjonsteoriene som blir Skepsis til del av «kjærlighetsapostlene» blant kritikerne.

Det blir vi etter referatene hos Fri tanke og Arachne å dømme også i det livfulle debattmøtet under, der talen var klar og enkelte kjente alternativforkjempere ser ut til å ha fremstått for offentligheten bare lett forskjønnet fra slik vi kjenner en del av dem fra nett. (Jeg har ikke sett debatten, men kanskje får jeg sett deler når den er postet her.)

Møte om alternativ medisin, Litteraturhuset i Oslo, 2. mai 2011 from Human-Etisk Forbund on Vimeo.