Den hittil største akademiske konferansen om konspirasjonsteorier, konspirasjonsteori-teorier og konspirasjonstroende ble arrangert den ene av de to «Joe»-ene under – Joe Uscinski. Sammen skrev de én av de mest tilgjengelige og grundige innføringene i samfunnsvitenskapelig forskning på konspirasjonstenkning og holdninger, American Conspiracy Theories.

Her er forelesningen de i den sammenheng holdt for Cambridges Conspiracy and Democracy. Der vår gamle kjenning Michael Barkun står for en fase i amerikanske, statsvitenskapelig forskning på konspirasjonstenkning og konspirasjonskultur som vektlegger tekst, større sosiale endringer, ideologisk utvikling og diskursens regler, er Uscinski og Parent del av en nyere, større bølge som forsøker å teste en del antagelser mer kvantitativt.