Som den ekstremt observante leser vil ha lagt merke til, har jeg satt på plass en liten widget i sidemargen. Den teller amerikanske tilfeller av sykdom og død som kunne vært unngått ved vaksinasjon. Hver måned, med CDCs tall.

Den har i amerikansk sammenheng fått navnet Jenny McCarthy Body Count, etter én av kjendisaktivistene som sprer farlig tøv om vaksiner.

Get Widget The Body Count

Jenny McCarthy Body Count

Hvorfor gidde?

Vel, sånn bortsett fra det åpenbare i at anti-vaksinasjonspropaganda lemlester og dreper, noens barn, noens foreldre, så har Oprah Winfrey akkurat gitt McCarthy en kontrakt på blant annet sitt eget talk show. Hvilket ikke akkurat kommer til å gjøre den kulturelle innflytelsen til dette farlige tøvet mindre.

Så til daglig påminnelse, og månedlig oppdatering – en liten widget.

(Via Orac, widget via The Lay Scientist.)