Tidligere nevnte Brendan Nyhan er en aktiv ung mann. Ved siden av paperet vi var innom sist, kommer nå en ny artikkel, basert på forsøk jeg innbiller meg han fortalte om i 2015.

Forsøkene med resultat er nylig publisert i Journal of Experimental Political Science, og tester en hypotese om hvordan sladding av offentlige dokument påvirker folks tilbøyelighet til å tilskrive myndighetene konspirativ virksomhet.

Som tidvis leser av FOIA-dokumnet fra bl.a. FBI, kan jeg skrive under på at det å få deler av teksten dekket av svart ikke er spesielt hyggelig. Man kan ofte skjønne det, som når det som ligger under åpenbart er navn på informanter som risikerer noe og relasjoner som kan bidra til identifisering (all sånn etisk-pragmatisk refleksjon som Wikileaks gir blankt f i). Andre ganger, og spesielt når man får tilgang til originaltekster uten sladding, er det virkelig en gåte hvorfor noen har svertet ut teksten, og den kan iblant se direkte mistenkelig ut.

Det er sjeldnere meningen. Nyhan og kolleger har imidlertid hatt en begrunnet mistanke om at det ikke er videre tillitvekkende når myndighetene «frigir» dokument som så viser seg å fortsatt skjule deler av teksten for leserne. Spesielt burde dette aktivere konspirasjonsteorier hos dem som er mest tilbøyelige til konspirasjonstenkning.

I to eksperiment fant de støtte for første del av hypotesen: det å skjule deler av «informasjonen» i dokument som skulle demonstrere åpenhet, virker mot sin hensikt. Fullstendig åpenhet bidrar til å senke konspirasjonstenkning, sladding gjør det motsatte.

Derimot fant de ikke støtte for at konspirasjonsmentalitet spiller noen vesentlig rolle for utfallet.

Les hele: Classified or Coverup? The Effect of Redactions on Conspiracy Theory Beliefs.

Brendan Nyhan, Franklin Dickinson, III, Sasha Dudding, Enxhi Dylgjeri, Eric Neiley,
Christopher Pullerits, Minae Seog, Andy Simpson, Heather Szilagyi and Colin
Walmsley Classified or Coverup? The Effect of Redactions on Conspiracy Theory
Beliefs. Journal of Experimental Political Science, Tilgjengelig på CJO 2016
doi:10.1017/XPS.2015.21