Vi inviterer med dette alle innmeldte medlemmer til det første ordinære årsmøtet i Skepsis!

Skepsis har de to siste årene vært styrt av interrimstyrer, som har hatt som oppgave å få på plass en organisatorisk ramme rundt Skepsis-arbeidet. Tiden har nå kommet for å gi stafettpinnen videre.

Skepsis i 2012
2012 var et gullår for Skepsis og skeptisisme generelt. Medlemsmassen passerte 1000 og førsteopplaget av den nyeste Skepsis-boken solgte ut på rekordtid. I tillegg fikk vi tv-programmet Folkeopplysningen som satte kritisk tenkning på dagsordenen.

Dette er spennende tider for Skepsis, men vi trenger fortsatt at medlemmer engasjerer seg og stiller sin tid og sin kunnskap til disposisjon, om vi skal kunne nå målet om et mer rasjonelt samfunn.

Årsmøtet
Årsmøtet er det øverste organet i Skepsis og det oppfordres til å delta hvis du er engasjert i Skepsis, ønsker å engasjere deg mer, eller vil at din stemme skal høres i organisasjonen.

Møtet vil avholdes i Oslo, lørdag 9. mars, slik at medlemmer som bor i andre deler av landet har anledning til å delta.

Invitasjoner er sendt ut til alle registrete medlemmer pr. e-post, men vi mangler e-post på en del. Om du vet du er registrert, men ikke har mottatt invitasjon, gi oss beskjed på kontakt@skepsis.no.

Velkommen skal dere være!

Mvh,

Mona H. Klausen
Leder