Foreningen Skepsis har ikke vært involvert i TV-programmet «Folkeopplysningen» på NRK, verken som initiativtagere, rådgivere eller medvirkende i produksjonen.

«Folkeopplysningen» er ene og alene produsert av Teddy TV i samarbeid med NRK.

Se for øvrig kommentar fra en av programlederne her: Tankesmed – Konspirasjoner og Skepsis